‘เศรษฐกิจใหม่’ ร้องผู้ตรวจฯ ชงศาลรธน. ตีความ ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง บัตร 2 ใบ

ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงศาลรธน.ตีความ ปม.ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง เพิ่มบัตร 2 ใบทำคะแนนเสียงปชช.ตกน้ำ ขัดเจตนารม รธน.หรือไม่

21 ก.พ.2565- นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ และคณะ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่….) พ.ศ….เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

นายมนูญ กล่าวว่า การมายื่นคำร้องในวันนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิคืนความเป็นธรรมให้ประชาชน เนื่องจากเห็นว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่….) พ.ศ…. มีบทบัญญัติที่ทำให้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนบางส่วนที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องเสียไปโดยไม่ถูกนำมาคำนวณนับเป็นคะแนนที่จะทำให้มี ส.ส.ในส่วนนั้น ซึ่งผิดไปจากหลักการสำคัญและความมุ่งหมายตามที่ปรากฎอยู่ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ 2560 อันเป็นหลักการที่ผ่านการออกเสียงประชามติมาแล้ว และในส่วนของการใช้สิทธิเลือกตั้งและการนับคะแนนซึ่งให้ความสำคัญต่อสิทธิเลือกตั้งของประชาชนทุกคนโดยเสมอภาคกัน

“การให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แยกกันระหว่างบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยไม่ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งให้สัมพันธ์กัน ซึ่งการคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อในรูปแบบดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากหลักการรัฐธรรมนูญ 2560 ที่วางหลักการให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีจำนวน ส.ส.เป็นไปตามสัดส่วนคะแนนเสียงที่ได้รับอย่างแท้จริง โดยคำนวณสัดส่วนคะแนนตามจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคพึงได้รับ”

นายมนูญ กล่าวว่า พรรคเศรษฐกิจใหม่ให้ความสำคัญต่อสิทธิเลือกตั้งของประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค  หากยังมีการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวย่อมทำให้ตนและพรรคเศรษฐกิจใหม่ สมาชิกพรรค และผู้สนับสนุนพรรคได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายโดยตรง จึงยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อวินิจฉัยแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณต่อไป

ด้านนายอาจณรงค์ พุ่มงาม ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลาง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนั้น มีผู้ร้องเคยยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไว้แล้ว 3 เรื่อง โดยในชั้นนี้สำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก็จะทำบันทึกเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณารับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบ และอาจมีการนำไปรวมกับอีก 3 เรื่องที่มีการร้องเรียนก่อนหน้านี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาล รธน. ไม่รับคำร้อง 'ปกรณ์วุฒิ' อดีต ส.ส.ก้าวไกล กล่าวหา 'ศักดิ์สยาม' ชงงบเอื้อบริษัท

ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี ที่นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 47 คน (ผู้ร้อง) ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับตีความ พ.ร.ก.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย

ศาล รธน.รับคำร้องตีความ พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.อุ้มหาย พร้อมสั่ง ครม.-ผบ.ตร. ส่งความเห็นพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน

'ศักดิ์สยาม' ขอเลื่อนส่งคำชี้แจงศาลปมคำร้องหุ้น พร้อมไปต่อลงสมัคร ส.ส.

“ศักดิ์สยาม” ขอเลื่อนส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ ปมคำร้องหุ้น ออกไปเป็นเวลา 30 วัน  มั่นใจข้อมูลแน่นแก้ข้อกล่าวหาได้ ยันลงสมัคร ส.ส.

3 ส.ส.ใหม่ รายงานตัว ช่วงปิดสมัยประชุมรัฐสภา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

สำนักงานเลขาธิการสภาฯ รับรายงานตัว ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ได้รับการเลื่อนลำดับมาแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 คน ได้แก่ นายราเมศ รัตนะเชวง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ประชาธิปัตย์

'ศักดิ์สยาม' มีเสียว! ฝ่ายค้านจ่อยื่นศาลเพิ่ม ตัดสิทธิเลือกตั้ง

ฝ่ายค้านคึก! ล่าชื่อส่งศาล รธน.วินิจฉัย 'ศักดิ์สยาม' เพิ่มอีกหนึ่งคำร้องใหม่ หลังเคยยื่นแล้วโดนสภาฯ ตีกลับ รอบนี้มีตัดสิทธิลงเลือกตั้ง