3 การไฟฟ้า ผนึกกำลัง GWM ขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) GWM ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยมี มร. ไมเคิล ฉง รองประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง  นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นผู้ลงนาม ณ GWM Experience Center ไอคอนสยาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำการขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 10 ปี MEA EV เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้ยานยนต์พลังไฟฟ้าทดแทนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ทั้งนี้ MEA ได้นำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านรถยนต์ไฟฟ้าตลอด 10 ปี ร่วมกับ PEA และ EGAT สนับสนุนและผลักดันตามมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ โดยกระทรวงพลังงาน และสอดรับแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย [email protected] ที่มีการกำหนดเป้าหมายการผลิต ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573 เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และเตรียมความพร้อมการเป็น Carbon Nutrality ของประเทศไทยตามถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในงาน COP 26 เมืองกาสโกว์ รวมถึงการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลกหรือศูนย์กลางของภูมิภาค (EV Hub) ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ MEA ได้จับมือกับผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) รองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์ม การเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีอัดประจุไฟฟ้าบนแอปพลิเคชัน การติดตั้งเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการศึกษาวิจัยแนวโน้มของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าในการนำแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้งานซ้ำ (reuse) และการรีไซเคิล ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันผลักดันสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายให้มีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV) ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย  มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)

ในปัจจุบัน MEA ได้มีการวางแผนปรับปรุงโครงข่ายระบบไฟฟ้าในพื้นที่จำหน่ายให้เป็นโครงข่ายอัจฉริยะ หรือ Smart Metro Grid ยกระดับคุณภาพงานบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดการใช้ไฟฟ้า การขอใช้ไฟฟ้าในอัตรา Low Priority สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า การให้บริการตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานการติดตั้ง ให้เกิดความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงมีแผนขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมอำนวยความสะดวกการให้บริการหัวชาร์จ MEA EV ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าผ่าน MEA EV Application ที่ได้มีพัฒนาการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งานมากขึ้น เชื่อมต่อบน Platform ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA EV Application ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/meaev สำหรับวางแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าและการให้บริการ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือเอกชนทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายภาครัฐต่อไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจใช้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ได้ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ปลื้มยอดจอง HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV สูงถึง 3,067 คันใน 24 ชั่วโมง

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังคงเดินหน้าปลุกกระแสยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กับการกวาดยอดจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV

MEA เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าในสถานการณ์อุทกภัย พร้อมช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. 65 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมกระโชกแรง และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย

MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565

MEA ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน - ธันวาคม 2565

MEA ร่วมติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมเขตลาดกระบัง และให้กำลังใจมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ คลองพญาเพชร และชุมชนมัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์

วันนี้ (14 ก.ย. 2565) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

MEA ห่วงใยผู้ไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม พร้อมให้บริการเลื่อนเครื่องวัดเพื่อความปลอดภัย และดูแลด้านระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง

จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้น้ำฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้ ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ