ผลการดำเนินงานมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยวมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว  และได้มีการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านของที่พัก บริการและกิจกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ปัจจุบันมีมาตรฐานทั้งสิ้น 56 มาตรฐาน ซึ่งทั้งหมดเป็นมาตรฐานที่เน้นในเรื่อง การให้บริการที่ดี สะอาด  สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลังสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถปรับตัวเข้ากับการท่องเที่ยวยุค next normal  โดยมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี้ จะช่วยให้พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งระบบ ช่วยลดต้นทุน และทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจมากขึ้น ในปัจจุบันเรามีสถานประกอบการที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย หรือ ThailandTourismStandard
จำนวน กว่า 911 แห่ง แบ่งเป็น ด้านสินค้าและบริการ จำนวน 657 แห่ง และด้านแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 254 แห่ง   

และกรมการท่องเที่ยว เร่งเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันในเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสร้างความมั่นใจ สร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและชุมชน เพื่อผลักดันให้เข้าสู่มาตรฐาน พร้อมจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย บนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น และเพิ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้นหาข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่    Facebook: Thailand Tourism Standard  Website: http//tts.dot.go.th เดินทางท่องเที่ยวปลอดภัย Trust Me ... วางใจให้ช้างชูงวงดูแล ด้วยบริการที่ดี  สะอาด สะดวด ปลอดภัย  เป็นธรรม และรักษ์สิ่งแวดล้อม   ไปกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ( Thailand Tourism Standard )  

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมการท่องเที่ยว เปิด Home lodge ครบ 77 จังหวัด รองรับไฮซีซั่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ที่พักนักเดินทาง หรือ Home lodge เป็นสินค้าและบริการที่กรมการท่องเที่ยวพัฒนาขึ้น

กรมการท่องเที่ยว ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs

กรมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs”

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐการยกระดับศักยภาพสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ เข้าร่วมการอบรม "การยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SDGs”

รัฐบาลปลื้มกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นเมืองนักท่องเที่ยวเยือนอันดับ 1 ของโลก!

รัฐบาลยินดีกรุงเทพฯ มีนักท่องเที่ยวเยือนอันดับ 1 ของโลกปี 2023 เดินหน้าสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอาเซียน

กรมการท่องเที่ยวสั่งปิดบริษัททัวร์รายใหญ่

กรมการท่องเที่ยวออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์รายใหญ่ กรณีไม่ดำเนินการตามรายการนำเที่ยว ๅสร้างความเสียหายให้กับบริษัททัวร์รายย่อยและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยมีมูลค่าความเสียหายนับสิบล้านบาท

กรมการท่องเที่ยวหารือกงสุลไทยในจีน สกัดไกด์เถื่อนและทัวร์ด้อยคุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีน จับมือสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน และปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในลักษณะตัวแทนอำพราง