ไทยเบฟ จับมือพันธมิตร ส่งมอบ ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ปีที่ 23

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมส่งมอบ ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก สานต่อแนวคิด BEYOND THE GREEN BLANKET…A SUSTAINNABLE COMMUNITY OF GIVING มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมจำนวนผ้าห่ม 4 ล้าน 6 แสนผืน กับโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 ที่พร้อมออกเดินทางสร้างรอยยิ้มและไออุ่น ไปยัง 15 จังหวัด ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พะเยา แพร่ และน่าน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการผลิต ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก จากขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม ที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET

จากความสำเร็จของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ภายใต้โครงการเก็บกลับ-รีไซเคิล ที่มีเป้าหมายในการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยน และส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค  ที่สามารถเก็บขวดพลาสติก PET หลังจากบริโภคกลับสู่ระบบรีไซเคิลจำนวน 22.8 ล้านขวด ให้กลายมาเป็น ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ได้มากถึง 600,000 ผืน โดยที่ยังคงคุณภาพ “ผ้าห่ม” ให้มีความนุ่ม และความอบอุ่นเหมือนเช่นเคย

จากจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือ และการแบ่งปัน ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของท่านประธาน  และท่านรองประธาน คือ คุณเจริญ และ คุณหญิงวรรณา วิริวัฒนภักดี ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า คนไทยให้กันได้ นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ถึงวันนี้เป็นเวลา 23 ปีเต็ม ที่เราได้ออกเดินทางส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวจำนวน 4,600,000 ผืน ไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆทั้งการศึกษา กีฬา สาธารณสุข ไปพร้อมกัน ที่ยังแผ่ขยายการแบ่งปันจนเกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือของพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ให้ความกรุณาและเป็นกำลังหลักที่สำคัญตลอดมา และสำหรับปีนี้คาราวาน “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปส่งมอบรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวกว่า 186 อำเภอ 15 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ตำบลดงเดือย’ จัดการน้ำแก้แล้ง-ท่วม สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง

ฤดูแล้งมาเยือนหลายชุมชนเผชิญภาวะวิกฤตภัยแล้ง แต่ชุมชนตำบลดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กลับมีน้ำอุดมสมบูรณ์ เกิดจากแนวทางพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

’ชัยภูมิเมืองสมุนไพร’ ต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จังหวัดชัยภูมิเมืองเกษตรกรรม ที่มีความสำคัญในแง่การปลูกพืชสมุนไพร เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นบ้าน เกษตรกรใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา

รวมพลัง ไทยเบฟจิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน ปรับภูมิทัศน์ “บ่อน้ำพุร้อนเค็ม” จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ “ไทยเบฟจิตอาสาพัฒนาชุมชน” ปีที่ 12

‘เสน่ห์จันท์’ต้นแบบพัฒนาชุมชน ฟื้นเศรษฐกิจ หนุนเมืองสร้างสรรค์

จันทบุรี เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วย ทะเล ภูเขา สวนผลไม้ และมีความหลากหลายทางด้านอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น

เบียนนาเล่ในเอเชียกับงานอาร์ตยิ่งใหญ่ BAB2022

ช่วงวีคเอนหรือวันหยุดที่ผ่านมา เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2022 จัดกิจกรรมส่งท้ายเทศกาลเอาใจคนรักงานศิลปะ