รมว.แรงงาน ส่ง เลขา สปส. มอบสุขสู่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้าน จ.อุดรธานี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางมารศรี ใจรังษี ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวมุทิตา ชูประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี นางอาภรณ์ แว่วสอน ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4
นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ จังหวัดอุดรธานี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม
ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ซึ่งหากผู้ประกันตนเดือดร้อนขอให้นึกถึงสำนักงานประกันสังคม เพราะเราจะอยู่เคียงข้างผู้ประกันตนทุกท่านเสมอ โดยในครั้งนี้ได้รับมอบภารกิจจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพและนำเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางเสาวณี จันทร์แจ้ง อายุ 48 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ทำให้กล้ามเนื้อซีกซ้ายอ่อนแรง ปากข้างซ้ายเบี้ยว ตาข้างซ้ายหลับไม่สนิท เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น และต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 3,625.50 บาท

2. นายอ่อนศรี สิมสีพิมพ์ อายุ 56 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 2) ทุพพลภาพจากอาการ
เส้นเลือดในสมองแตก ทำให้แขนและขาอ่อนแรง มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ มือ แขน ขา และเท้าทั้งสองข้าง ส่งผลให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้ เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 1,000 บาท

3. นางฤทัยรัตน์ โกดี อายุ 60 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ทางเลือกที่ 2) ทุพพลภาพจากเนื้องอกไขสันหลังกดทับเส้นประสาท ปัจจุบันมีอาการมือชา ขาไม่มีแรงและลีบทั้ง 2 ข้าง ทำให้เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 1,000 บาท

ด้านนางเสาวณี จันทร์แจ้ง หนึ่งในผู้ประกันตนมาตรา 33 จ.อุดรธานี ที่ได้รับความช่วยเหลือ
กรณีทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง บอกว่า ตั้งแต่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ส่งผลให้กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ชีวิตพบกับความยากลำบากหลายด้าน จนกระทั่งสำนักงานประกันสังคมได้เข้ามาช่วยเหลือ ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันและความเป็นอยู่ในครอบครัวดีขึ้น อีกทั้งยังรู้สึกมีขวัญและกำลังใจที่มีหน่วยงานราชการอย่างสำนักงานประกันสังคมคอยดูแลอยู่เคียงข้าง

#Website: www.sso.go.th
#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Instagram: sso_1506
#Twitter: @sso_1506
#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
#LINE: @SSOTHAI
#TikTok: @SSONEWS1506

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทย-อิสราเอล ร่วมมือราบรื่น ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรผ่านโครงการ TIC แล้วกว่า 1,500 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยปี 66 โควตางานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล 6,500 คน จัดส่งแล้ว 1,513 คน พร้อมปูทางขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงภูเก็ต เร่งบรรจุงาน – อัพสกิลกำลังแรงงาน ป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ 19 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงระนอง เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ – สุขภาพฝั่งอันดามัน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดระนอง

รมว.สุชาติ สั่ง กพร. ฝึกอบรมอาหาร นำ “ผัดไทย” อาหาร Street Food ยอดฮิตที่คนไทยต้องทำได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมสาขาประกอบอาหารไทย นำ “ผัดไทย” ให้เป็นเมนูที่ทุกคนต้องทำได้ ช่วยเผยแพร่อาหารไทย ผัดไทย ให้เป็นที่นิยมมากขึ้น

รมว.เฮ้ง ห่วงใย สั่งทูตแรงงานที่เกาหลี อำนวยความสะดวกญาติจัดการศพ ‘ลุงบุญชู’

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการพิธีศพของนายบุญชู ประวะเสนัง อายุ 67 ปี แรงงานไทยผิดกฎหมายที่ลักลอบไปทำงาน

รมว.สุชาติ เร่งปูพรมพัฒนาทักษะผู้มีบัตรคนจนทั่วประเทศ ฝึกจบมอบเครื่องมือทำกินส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น สั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปูพรมฝึกผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ 31,500 คน ฝึกจบมอบเครื่องมือทำกิน ย้