อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 89 ราย ระหว่างวันที่ 26 -28 มกราคม 2566 ในการนี้ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะภาค5 ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบวชเนกขัมมะบารมี

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า วันนี้ถือว่าเป็นวาระโอกาสพิเศษมีจิตเป็นกุศลร่วมกันมุ่งมั่นในการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งทรงพระประชวรในขณะนี้ โดยทุกท่านมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการที่จะทำให้พระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงเร็ววัน ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนา และบวชเนกขัมมะบารมี ด้วยความที่ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมถึงการกระทำในครั้งยังเป็นการสร้างความดีงาม ขอให้ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตั้งใจปฏิบัติธรรม เป็นที่น่าชื่นใจที่พวกเราจะช่วยเผยแพร่พระธรรมคำสอนให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่สืบคู่กับสังคมต่อไป ขออนุโมทนา

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน รวมถึงเพื่อให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยการเจริญจิตตภาวนา อีกทั้งการบวชเนกขัมมะบารมีรักษาศีล8 เป็นการให้โอกาสแก่ชีวิตในการนำตนเองเข้าหาธรรมะ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ คือ ศึกษาธรรม สวดมนต์ภาวนา บริหารกาย บริหารจิต เก็บอารมณ์ เน้นทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม รักษาศีล 8 เป็นโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติทั้งการดำรงชีวิตและหลักในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากกระเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแล้ว จะเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

"โดยพี่น้องประชาชนสามารถร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการปฏิบัติบูชาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้งกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน" อธิบดีพช.กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองอธิบดี พช. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี '66 ส่วนกลาง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

กลุ่มต้นกล้าเทิดทูนสถาบัน ถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ที่บริเวณชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กร สถาบันการศึกษาต่างๆและประชาชนทั่วไปจำนวนมาก

มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้าฯ จัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เสียงดนตรีบรรเลงอันไพเราะจากวงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) สะกดอารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟังให้เคลิบเคลิ้มราวกับร่ายมนต์ ศิลปินระดับโลกและนักดนตรีเกือบร้อยชีวิตกำลังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสุดอัศจรรย์ให้กับผู้ชมบนเวทีคอนเสิร์ตอันยิ่งใหญ่ อรรถรสแห่งเสียงเพลงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้หลงใหลในดนตรีคลาสสิก กำลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องตลอดปี 2566 นี้

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทรงติดตามอาการประชวร 'พระองค์ภา'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงติดตามและเ