สามารถเทลคอม พอร์ทัลเน็ท จับมือ ไอบีเอ็ม ชูโซลูชัน "IBM Maximo ระบบบริหารสินทรัพย์" ตอบโจทย์องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา ออกแบบ และวางระบบบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ที่ตอบโจทย์การยกระดับองค์กรกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ  นำร่องจับมือกับ IBM นำเสนอโซลูชัน "IBM Maximo" ระบบบริหารสินทรัพย์องค์กร  ล่าสุดคว้างานโครงการพัฒนาระบบงาน CMMS (Computerized Maintenance Management System หรือ ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง) จาก กฟน.มูลค่า 135 ล้านบาท

นางสาวศิริลักษณ์  ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด เปิดเผยว่า "ด้วยประสบการณ์การวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ด้านสาธารณูปโภค (SAP IS-Utility) กว่า10 ปี พบว่า การบริหารจัดการสินทรัพย์ในองค์กรขนาดใหญ่ เป็นงานที่มีกระบวนการซ้ำซ้อน หลายขั้นตอน และเป็นรูปแบบเดิมๆ เช่น งานซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์  หรือการวางแผนการจัดการด้านซอฟต์แวร์ License ต่างๆที่ต้องใช้ในองค์กร ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการดำเนินงานในส่วนนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

พอร์ทัลเน็ทจึงเห็นโอกาสในการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ และขยายขอบเขตการให้บริการที่นอกเหนือจากระบบ ERP  โดยการนำเสนอบริการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ครอบคลุมความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่แบบรอบด้าน โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง IBM นำเสนอโซลูชัน "IBM Maximo ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์องค์กร" ที่ช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์สำคัญต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญ  ทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวางแผน และคาดการณ์ระยะเวลาการบำรุงรักษาล่วงหน้าได้  ช่วยควบคุมทรัพย์สิน ลดต้นทุนการบำรุงรักษา  ลดต้นทุนวัสดุคงคลัง ลดความซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ด้านนางสาวภาวสุทธิ ศรีวิโรจน์ Software Leader กลุ่มธุรกิจ IBM Technology บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “IBM Maximo Application Suite เป็นเทคโนโลยีที่หน่วยงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 9 ใน10 แห่งเลือกใช้   เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนระบบบำรุงรักษา  ขณะเดียวกันก็ลดดาวน์ไทม์ของระบบลงเฉลี่ย 20% และวันนี้ไอบีเอ็มมีความยินดีที่ได้จับมือกับพอร์ทัลเน็ทในการนำเทคโนโลยีระดับโลกนี้ เข้าสนับสนุนองค์กรไทย ซึ่งไม่เพียงเป็นการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังจะเป็นการช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในกระบวนการต่างๆ อันจะนำสู่การดำเนินการในแนวทางที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

ทังนี้ พอร์ทัลเน็ทยังพร้อมขยายสายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการระบบบริหารจัดการด้านอื่นๆ สำหรับองค์กรแบบครบวงจร ที่เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อรองรับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล   เช่น ระบบ Enterprise Content Management (ECM) ระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลในองค์กร  และระบบ Robotic Process Automation (RPA) ที่ช่วยลดกระบวนการในการทำงานที่มีลักษณะซ้ำๆ รูปแบบเดิมๆได้  โดยระบบต่างๆเหล่านี้ เมื่อเชื่อมโยงกับระบบ ERP ก็จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีแบบรอบด้าน พร้อมก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สำหรับเป้าหมายการให้บริการของพอร์ทัลเน็ท ยังคงเน้นฐานลูกค้าเดิมที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ด้านสาธารณูปโภค เนื่องจากเรามีประสบการณ์ และความชำนาญ และมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงานจึงพร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้ารายได้แตะพันล้านบาท และเริ่มต้นปี 2566 ด้วยข่าวดี ด้วยการได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้านครหลวงให้ดำเนิน “โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน Computerized Maintenance Management System (CMMS)” จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 135 ล้านบาท  และยังมี “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร Upgrade ระบบ SAP” ของการประปานครหลวง ที่ทยอยส่งมอบงานตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถ Go live ได้ภายในปีนี้    จากผลงานดังกล่าวจึงเป็นเครื่องการรันตีได้ถึงความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการของพอร์ทัลเน็ทได้เป็นอย่างดี”   นางสาวศิริลักษณ์ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้นำส่วนราชการระดับกระทรวง 20 หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายผ่านหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ส่งเสริมชุมชนเมืองมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อเมืองที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป ด้วย 6 นวัตกรรม พัฒนาเมืองให้ ดี-งาม-ยั่งยืน ไม่ทำร้ายโลก

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นผลักดันการพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม และสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในพื้นที่ชุมชน

“รมว.พิพัฒน์” มอบ ‘เลขาธิการ บุญสงค์’ เร่งช่วยเหลือ เหตุลูกจ้างถูกรถตักดินไหลทับร่างเสียชีวิต ย่านนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 66 เวลา 11.15 น. เกิดเหตุการณ์รถตักดินไหลทับร่างลูกจ้างร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ในพื้นที่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียชีวิต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กลับมาอีกครั้ง!! IM JAPAN รับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น ครบ 3 ปี รับเงินกลับบ้านเพิ่ม 1.4 แสนบาท

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 ครั้งที่ 6 สมัครทางออนไลน์ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กันยายน 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายจ้างอย่าลืมแจ้ง! ลูกจ้างเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง

สำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำนายจ้างอย่าลืมแจ้ง ลูกจ้างเข้า-ออก หรือ แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง

“บราเดอร์” สานต่อโครงการรักษาและฟื้นฟูป่าชายเลน ปีที่ 15 ลงพื้นที่คลองโคน สมุทรสงคราม ร่วมฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทย

บราเดอร์ (Brother) ผู้นำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน จับมือพันธมิตรจัดโครงการ “บราเดอร์ อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน” ครั้งที่ 15