อ.อ.ป. ฉลอง ‘ครบรอบ 76 ปี’ จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ‘จากป่าปลูก’ ลดสูงสุด 20% ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 ก.ค. 66 นี้

นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ ในฐานะโฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี 2566 ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “สร้างสรรค์สวนป่าเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (Create forest plantations for sustainability)” โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจน มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย

นอกจากพันธกิจการดำเนินงานข้างต้น อ.อ.ป. ยังได้มีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ได้แก่ ‘การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สักจากป่าปลูก’ เพื่อให้เกิดใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ อ.อ.ป. ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้สักของ อ.อ.ป. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่รู้จักในประเทศไทย

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ วันสถาปนาองค์การ -อุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 76 ปี) อ.อ.ป ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจากป่าปลูก อาทิ โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ และอื่นๆ เป็นต้น รายละเอียดดังนี้

ต่ำกว่า 10,000 บาท รับส่วนลด 5%
10,001 บาท – 50,000 บาท รับส่วนลด 10%
50,001 บาท – 100,000 บาท รับส่วนลด 15%
100,001 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 20%

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ฯ จ.แพร่ โทร. 09 6696 4669, งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จ.ลำปาง โทร. 08 2792 9989, ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 062 814 0361 หรือ 090 375 0629, ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ กรุงเทพฯ โทร. 0 2585 0339, FIO SHOP ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โทร. 0 43234 546, อาคารแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ ออป.เขตนครราชสีมา โทร. 0 4424 2619, FIO. SHOP อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 08 0886 7057 และห้องโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้าสำนักธุรกิจการตลาด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ราชดำเนินนอก 0 282 3243 – 7 ต่อ 1722

ทั้งนี้ สำหรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมส่งสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ยกเว้นหยุดเสาร์ - อาทิตย์)

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ.อ.ป. – CPAC ทำ MOU สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อไม้และวัสดุเหลือใช้จากสวนป่า และปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิต เล็งสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environmental Social Governance & Business Stakeholder

อ.อ.ป. ร่วมพิธีอำลา "จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยฯ" "วราวุธฯ " อดีต รมว.ทส.

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร และนายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 ร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของ นายวราวุธ ศิลปอาชา

ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ. , อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่”

วันนี้ (25 สิงหาคม 2566) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ.อ.ป. แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ ‘ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์’ และแนวทางการรักษา หลังครบกำหนดกักกันโรค 30 วัน

วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดแถลงข่าว “ความคืบหน้าเกี่ยวกับสุขภาพ “ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์”