ชป. หารือสภาอุตสาหกรรมฯ วางมาตรการป้องกันภัยแล้งภาคตะวันออก

วันนี้ (17 สิงหาคม 2566) ที่กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหารือข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขป้องกันภัยแล้งเร่งด่วนภาคตะวันออก ร่วมกับผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายสุรชัย นำนาผล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยอง พร้อมผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้กำหนดมาตรการในการรับมือภัยแล้งจากปรากฎการณ์เอลนีโญ ในพื้นที่ภาคตะวันออก 10 มาตรการ ประกอบด้วยการใช้โครงข่ายน้ำที่มีอยู่ สูบผันน้ำอย่างเต็มศักยภาพสำหรับเก็บกักน้ำและกระจายน้ำ ให้กับพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ สูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล สูบผันน้ำกลับคลองสะพาน- อ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่อ่างเก็บน้ำประแสร์ สูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่อ่างเก็บน้ำบางพระ สูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ลดการใช้น้ำในทุกกิจกรรม และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนประหยัดน้ำ ลดการใช้น้ำ 10% ลดการใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงานเอกชนในจังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อลดการใช้น้ำของโรงไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะดำเนินการสูบผันน้ำจากลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำประแสร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผันและกระจายน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำดอกกราย เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวร้อยเอ็ด จัดเวทีใหญ่ 2.4 พันคนลงชื่อไม่เห็นด้วยสร้างเขื่อนกั้นน้ำชี

ชาวบ้านลุ่มน้ำชีและเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีกว่า 350 คน ได้ร่วมเวทีนำเสนอข้อมูล เพื่อให้กรมชลประทานยกเลิกโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ-ประตูระบายน้ำ(เขื่อน)กั้นแม่น้ำชี ที่มีแผนดำเนินการศึกษาและก่อสร้างบริเวณหมู่บ้านไชยวาน ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ

กรมชลฯ เร่งระบายน้ำแจ้งเตือนลุ่มเจ้าพระยาอาจได้รับผลกระทบ

กรมชลฯ แจ้งเตือนลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 4 เพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา จาก 1,500 เป็น 1,800 ลบ.ม./วินาที พื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำสูงขึ้นจากเดิมอีก 80 ซ.ม. อาจกระทบชุมชนบางพื้นที่

กรมชลฯ เปิดเวทีระดมความเห็นแผนพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม เพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน-บรรเทาปัญหาอุทกภัย ประชาชนได้ประโยชน์กว่า 45,000 ไร่

กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตาม “โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย” ระดมความเห็นเสนอแนวคิดสู่แผนพัฒนา

กสม. แนะรัฐทบทวนโครงการผันน้ำยวม ชี้ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีข้อมูลใช้น้ำชัดเจน

นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน เมื่อเดือนกันยายน 2564 ระบุว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกร้อง) มีแผนดำเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล