MEA คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2566 ระดับดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 3

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 (Human Rights Awards 2023) ประเภทรัฐวิสาหกิจ ระดับดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

รางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบให้กับองค์กรภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

สำหรับผลงานของ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ได้ยกระดับและพัฒนาการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนหรือ UNGPs อันได้แก่ การคุ้มครอง (Protect) การเคารพ (Respect) และการเยียวยา (Remedy) โดย MEA ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านหรือ MEA Human Rights Due Diligence (MEA HRDD) อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การประกาศนโยบาย การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การบูรณาการและพัฒนา การติดตามผลการดำเนินงาน และการรับเรื่องร้องเรียนและการเยียวยา

นอกจากนี้ MEA ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เช่น
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการศูนย์ราชการสะดวก โครงการ MEASY
กิจกรรมส่งต่อคอมพิวเตอร์ที่ให้ผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมเปลี่ยนปฏิทินเป็นสื่อการเรียนรู้ของน้อง กิจกรรมมอบปฏิทินปีใหม่ในรูปแบบอักษรเบรลล์ รวมถึงการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งหมดนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรของ MEA ที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนคู่ควบกับการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมเพราะพื้นฐานที่ดีของชีวิตเริ่มต้นจากการเคารพสิทธิมนุษนชน

ตรวจสอบรายชื่อผลการพิจารณารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ได้ที่ https://www.rlpd.go.th/Content?ContentID=yaj1cOiP

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3 ครอบครัว หนีตายบ้านพังถล่ม ผลกระทบจากขุดบ่อ-วางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

บ้านหลังหนึ่งภายในซอยเก้าแสน หมู่ 2 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่ออยู่ๆ ในขณะที่หลายคนกำลังพักผ่อนในบ้านพัก

ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ! "กฟน." ผนึก "กฟภ." รับลูก "อนุทิน" ให้ผู้มีรายได้น้อยยืดชำระค่าไฟได้ 3 เดือน พร้อมดำเนินการเร็วที่สุด

3 พฤศจิกายน 2566 ที่เพจ การไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ปรากฏข้อความ ระบุว่า MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ตามนโยบาย มท.1 ให้ผู้มีรายได้น้อย ค้างค่าไฟฟ้า 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือน

MEA จับมือ ธอส. เปิดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้ใช้บริการด้านไฟฟ้า KEN by MEA

วันนี้ นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์

MEA จับมือ กปน. ติดตั้ง Solar Rooftop เสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วันนี้ (5 ตุลาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)

พหลโยธิน โล่งขึ้นอีก! MEA เริ่มรื้อเสาไฟฟ้าออกตามโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และประชาสัมพันธ์การรื้อถอนเสาไฟฟ้าในพื้นที่โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

MEA โครงการ Energy Mind Award Season 2 ประจำปี 2566 จัดกิจกรรมพลังงานสัญจร Green Gang ช่วยโลก..ช่วยเรา

นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ Energy Mind Award