เทดฟันด์ ชู “โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม” ตอบโจทย์ BCG Model

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2566 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทดฟันด์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม ที่สวนนาวริมนา ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเทดฟันด์ให้การสนับสนุนทุนทั้งด้านเงินทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ นายธีรยุทธ ทองทวี CEO ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภากร คอนโทรล นำชมโรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ความร้อนร่วมจากการเผาไหม้ของชีวมวลเป็นพลังงานความร้อนโดยแยกเขม่าควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ออก และนำเพียงความร้อนที่ได้ส่งเข้าไปภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหากผู้ประกอบการมีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วสามารถเลือกที่จะติดตั้งเพียงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนร่วมเพิ่มได้ จุดเด่นคือการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงอบได้ผ่านตู้ควบคุม IoT ซึ่งใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาอบแห้งมีคุณภาพ

นายธีรยุทธ กล่าวว่า โรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเทดฟันด์ในโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม “Proof of Concept” จำนวนเงินที่ได้รับ 1,425,135 บาท โดยมีเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นพี่เลี้ยง ในการสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ให้คิดค้นการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากพัทลุงเป็นอีก 1 จังหวัดที่อยู่ในเขตร้อนชื้น ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งจะนำพืชผลทางการเกษตรไปแปรรูปด้วยวิธีทำแห้งใช้วิธีตากแดดแบบดั่งเดิม โดยนำตาข่ายมาปูที่ลานหรือข้างถนน จากนั้นนำผลิตภัณฑ์มาวางบนตาข่าย ซึ่งวิธีนี้จะมีพวกฝุ่นละอองและแมลงต่างๆ มาเกาะที่ผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสิ่งเจือปน แม้ต่อมาจะมีการพัฒนาทำโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รูปทรงพาราโบลาโดยกระทรวงพลังงาน แต่ก็ยังติดปัญหาตรงที่ไม่สามารถตากได้ในช่วงที่ไม่มีแสงแดดหรือในช่วงฤดูฝน ทำให้เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจ ไม่สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง

นายธีรยุทธฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยทักษิณและทีมได้มีการทำวิจัยโรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนร่วมกับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วมใช้การเผาไหม้ของชีวมวลเป็นพลังงานความร้อนโดยแยกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ออกและนำเพียงความร้อนที่ได้ส่งเข้าไปภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากผู้ประกอบการมีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่แล้วสามารถเลือกที่จะติดตั้งเพียงเครื่องอบพลังงานความร้อนร่วมเพียงอย่างเดียว โดยจุดเด่นของโรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วมอยู่ที่การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงอบได้ผ่านตู้ควบคุม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาอบแห้งมีคุณภาพ ที่สำคัญใช้งานได้ทุกช่วงฤดูกาล

ด้าน ดร.ชาญวิทย์ กล่าวว่า การสนับสนุนทุนในการพัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานความร้อนร่วมเป็นนโยบายของเทดฟันด์ที่มุ่งผลักดันสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ดำเนินธุรกิจบนฐานของ BCG Model มาโดยตลอด โดยโครงการนี้ นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของกระทรวง อว. และเทดฟันด์ที่ได้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเทดฟันด์มีส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน BCG Model  ผ่านการสนับสนุนทั้งเงินทุน องค์ความรู้ พี่เลี้ยงทางธุรกิจ  เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมาตอบโจทย์สังคมไทยที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เทดฟันด์ โชว์ “ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล”

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทดฟันด์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เทคฟันด์ เผยในรอบ 6 ปี สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 1,937 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ เทคฟันด์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)

สส. เดินหน้า มุ่งขับเคลื่อนในสถานศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีเปิดการอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model สู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

'ธนกร' อัด 'พิธา' ไม่รู้จริงไม่ต้องพูด! ไม่มีใครหาว่าเป็นใบ้

'ธนกร' สวน 'พิธา' หยุดวิจารณ์ BCG Model ถ้าไม่รู้จริง อัดอย่าเอาทุกเรื่องมาปนกันจนประชาชนสับสน เหน็บไม่พูดเรื่องที่ไม่รู้จริงสักเรื่องก็ไม่มีใครหาว่าเป็นใบ้