ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเพื่อแรงบันดาลใจแห่งความยั่งยืน

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเพื่อแรงบันดาลใจแห่งความยั่งยืน ด้วยแนวคิดหลักของการจัดงาน "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" (Sufficiency for Sustainability) ที่จะชวนให้คุณได้ "ลงมือทำจริง" และร่วมกันสร้างอนาคตให้โลกใบนี้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกันและเป้าหมายในการร่วมกันเปลี่ยนโลกเพื่อ “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World” วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่งาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (ชั้น G ห้อง Grand Plenary Hall)

เวลา 13.00 - 14.30 น. : หัวข้อ “มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์” จากปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์ โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

เวลา 16.15 - 18.00 น. : หัวข้อ “ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน” โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมด้วย มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ ผู้จัดการสักการสถาบุญราศี และ ดาโต๊ะ ดร.พัฒนา หลังปูเต๊ะ อิหม่าม มัสยิด ต้นสน ดำเนินรายการโดย คุณสุรพล เศวตเศรนี

และงานนี้เข้าฟังฟรี!

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

SX2023 พลังแห่งความร่วมมือ ต้นแบบ Platform ความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ปลุกกระแสเยาวชน และผู้เข้าชมงาน มากกว่า 3 แสนคน

นับเป็นต้นแบบของ “Collaboration platform” พลังแห่งความร่วมมือด้านความยั่งยืนระดับโลก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน สำหรับงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023)

เยาวชนตัวแทนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์งานศิลปะ “ด้วยมือเรา” จากสื่อผสม เจ้าของรางวัล CEO AWARD จากโครงการศิลปกรรมช้างเผือก

โครงการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “รักโลก” ที่จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเวทีที่ให้เหล่าศิลปิน

ร่วมกันสู้กับขยะในทะเลเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพแก่โลก

นอกจากปัญหาโลกร้อนที่กำลังจะเข้าสู่ยุคโลกเดือดที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกภาคส่วนพยายามอย่างหนักในการร่วมกันบรรเทาความรุนแรง

ทำความ “ต่าง” ให้เป็นความ “ปกติ” ชุมชนชาติพันธุ์กับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมและธรรมชาติในท้องถิ่น

ทุกประเทศทั่วโลกไม่ได้ประกอบไปด้วยประชากรเพียงกลุ่มเดียว แต่สร้างขึ้นจากกลุ่มชาติพันธุ์มากมายที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม และความเป็นอยู่

พุทธศาสนาปูรากฐานที่แข็งแรงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ปูรากฐานและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกต คือแนวคิดและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา

อนันต์ วาร์ม่า ช่างภาพเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก เอ็กซ์พลอเรอร์ เด็กชายที่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ผันตัวเองมาเป็นช่างภาพ นำเสนอเรื่องราวชีวิตสัตว์ในเชิงวิทยาศาสตร์

อนันต์ วาร์ม่า เคยเป็นเด็กชายตัวน้อยที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง และใฝ่ฝันที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ เพราะเชื่อว่ามันคืออาชีพที่จะช่วยให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับกิจกรรม