ราชกิจจาฯเผยแพร่หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ 'สมเด็จพระนเรศวร-พ่อขุนรามคำแหง'

15 ม.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2565

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ ๑๘ มกราคมเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระท ายุทธหัตถี ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าทุกปี ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เวลา 9 นาฬิกา ผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบ จากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสรณ์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วเดินทางกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว.
สำนักพระราชวัง
วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช 2565

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 17 มกราคม เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 14 นาฬิกา วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพ่อขุนรามคพแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคพแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อพเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แล้วเดินทางกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว.
สพนักพระราชวัง
วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในหลวง-ราชินี ทรงติดโควิด19

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 'ในหลวง พระราชินี' ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เปิดให้ปชช.ลงนามถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ผ่านระบบออนไลน์

16 ธ.ค.2565 - เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ แจ้งว่า สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร