ราชกิจจาฯเผยแพร่หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ 'สมเด็จพระนเรศวร-พ่อขุนรามคำแหง'

15 ม.ค.2565 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2565

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ ๑๘ มกราคมเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระท ายุทธหัตถี ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าทุกปี ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เวลา 9 นาฬิกา ผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบ จากกรุงเทพมหานครไปยังพระบรมราชานุสรณ์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดธูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วเดินทางกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว.
สำนักพระราชวัง
วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช 2565

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 17 มกราคม เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 14 นาฬิกา วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพ่อขุนรามคพแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคพแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อพเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แล้วเดินทางกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว.
สพนักพระราชวัง
วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'โรม' ปูด 'ตั๋วช้าง' ภาค 2 แฉ 'พล.ต.ต.ก.' ทุจริตงบซ่อมบำรุงกองบินตร. 'ประยุทธ์' ควักงบกลางจ่ายหนี้แทน

'โรม' เปิดตั๋วช้างภาค 2 แฉ 'พล.ต.ต.ก.' ทุจริตงบซ่อมบำรุงกองบินตำรวจ ทำรัฐเสียหายพันล้าน กังขา ไม่ถูกลงโทษ แถม 'ประยุทธ์' ยอมควักงบกลางจ่ายหนี้แทนให้การบินไทย

เหลน 'กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร' ยืนยันตุ๊กตาหิน ไม่ใช่ 'อับเฉา' แต่สั่งมาประดับงานฉลองพระนคร

พลตรีหญิง หม่อมหลวงลดาวัลย์ กมลาศน์ เหลนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร ผู้รับผิดชอบเรื่องเครื่องประดับศิลาและรูปปั้นในงานฉลองพระนคร 100 ปี สมัยรัชกาลที่ 5 โพสต์ภาพตุ๊กตาหินโบราณที่เพิ่งขุดค้นพบในวัดพระแก้ว พร้อมเขียนข้อความบนเฟซบุ๊กว่า รูปปั้นที่เห็น

หน่วยราชการในพระองค์ เปิดที่มาขุดค้นพบ 'ตุ๊กตาหินโบราณ' ในวัดพระแก้ว

เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ในการปรับปรุงเส้นทางเข้าชมภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตู มณีนพรัตน์ไปยังประตูสวัสดิโสภา ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างได้ขุดพบประติมากรรมหินสลักจำนวนมาก

ฮือฮา! พบตุ๊กตาหินโบราณนับร้อย จัดแสดงในวัดพระแก้ว เพิ่งขุดเจอใกล้กำแพงวัง

เพจเฟซบุ๊ก Bangkok I Love You โพสต์รูปภาพตุ๊กตาหินวัดพระแก้ว พร้อมเขียนข้อความว่า "มหาสมบัติใต้พระบรมมหาราชวัง ถูกฝังกว่าร้อยปี มูลค่าตีเป็นเงินไม่ได้ วันนี้ถูกขุดขึ้นมาแล้ว"

ชวนร่วมลงนามถวายพระพรพระราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

31 พ.ค.2565 - เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ภาพและข้อความประชาสัมพันธ์ว่า สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร