จังหวัดไหนสนใจ จัดทีมชาติไทยเตะช่วงฟีฟ่าเดย์ มี.ค.และมิ.ย.2566 บอกมาเลย

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำทีมชาติไทย ออกไปจัดแข่งขันในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป้าหมายเกิดการพัฒนาในด้านศักยภาพการจัดการกีฬา ยกระดับสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นมา หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงใหม่
 
ในการนี้ สมาคมฯ มีแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2566 และระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2566 โดยจังหวัดใดที่มีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆ ของแมตช์นานาชาติ ที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล International ‘A’ Match สามารถส่งเอกสารยื่นความจำนง มายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือ email ได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 
สำหรับ หลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆ ของการจัดแมตช์การแข่งขันระดับนานาชาติ ประกอบด้วย
 
1. สนามแข่งขัน (พื้นสนามแข่งขัน, พื้นที่จัดการแข่งขัน, ห้องสำหรับใช้งานและอื่นๆ)
- สนามแข่งขันอย่างน้อย 1 สนาม
- พื้นสนามแข่งขันและพื้นที่เขตเทคนิคจะต้องเป็นไปตาม Law of the Game
- พื้นที่จัดการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด
o ห้องพักนักกีฬา อย่างน้อย 2 ห้อง
o ห้องพักผู้ตัดสิน อย่างน้อย 1 ห้อง
o ห้องทำงานเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน สมาคมฯ
o ห้องทำงานสื่อมวลชน, พื้นที่ทำงานสื่อมวลชน, ห้องแถลงข่าว, มิกซ์โซน
o ระบบอินเตอร์เน็ต
o เครื่องใช้สำนักงาน
o สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ (รถพยาบาล, ห้องพยาบาล, อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรักษา และห้องตรวจสารกระตุ้น)
o พื้นที่รับรองแขก VIP
o พื้นที่สำหรับผู้ชม
 
- จะต้องจัดเตรียมอาหารว่าง ผลไม้และเครื่องดื่ม ไว้ภายในห้องพักผู้ตัดสินในวันแข่งขัน
- จะต้องจัดเตรียมเครื่องสูบลมไฟฟ้าไว้ในห้องพักผู้ตัดสินอย่างน้อย 1 ชุด
- จะต้องจะเตรียมป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาไว้ในห้องพักผู้ตัดสินอย่างน้อย 2 ชุด
- ไฟส่องสว่างจะต้องมีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,400 ลักซ์
- จะต้องจัดเตรียมเครื่องสำรองไฟไว้กรณีเกิดเหตุขัดข้อง
 
2. สนามฝึกซ้อม
- มีสนามฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 2 สนาม
- สนามฝึกซ้อมจะต้องเป็นไปตาม Law of the Game
- สนามฝึกซ้อมแต่ละสนามมีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
o มีเสาประตูที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อย่างน้อย 1 ชุด
o มีห้องน้ำและห้องสุขาภายในบริเวณสนามฝึกซ้อม
o จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คัน
o มีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้
 
3. โรงแรมที่พัก
- โรงแรมสำหรับทีม (4-5 ดาว)
o ห้องพักแบบคู่ 13 ห้อง, ห้องพักแบบเดี่ยว 9 ห้อง, ห้องรักษา (ห้องแบบคู่) 1 ห้อง และห้องเก็บอุปกรณ์ (ห้องเปล่า) 1 ห้อง
o ห้องประชุม อย่างน้อย 1 ห้อง (สามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน)
• ห้องประชุมจะต้องมี Projector พร้อมสาย HDMI พร้อมใช้งาน
• จะต้องจัดเตรียมกระดาน Flip Chart ไว้ในห้อง
o อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อต่อวัน และสามารถทำอาหารฮาลาลได้
o บริการซักผ้า 6 ชิ้นต่อคนต่อวัน
o จัดเตรียมน้ำดื่ม 6 ลิตร ต่อคนต่อวัน
- โรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและผู้ตัดสิน (4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า)
o ห้องพักแบบเดี่ยวอย่างน้อย 4 ห้อง, ห้องพักแบบคู่อย่างน้อย 10 ห้อง
o ห้องประชุม อย่างน้อย 1 ห้อง (สามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน)
• ห้องประชุมจะต้องมี Projector พร้อมสาย HDMI พร้อมใช้งาน
• จะต้องจัดเตรียมกระดาน Flip Chart ไว้ในห้อง
o ห้องทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ถ้ามี)
o อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อต่อวัน และสามารถทำอาหารฮาลาลได้
o บริการซักผ้า 6 ชิ้นต่อคนต่อวัน
o จัดเตรียมน้ำดื่ม 6 ลิตร ต่อคนต่อวัน
 
4. การเดินทาง
- สำหรับทีม
o รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถบรรทุกที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน อย่างน้อย 1 คัน (สำหรับวันเดินทางถึง, วันเดินทางกลับ และวันแข่งขัน)
- สำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน อย่างน้อย 4 คัน
 
5. อุปกรณ์สื่อสาร
- จัดเตรียมวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล อย่างน้อย 20 เครื่อง สำหรับใช้ตั้งแต่วันก่อนแข่งขัน 2 วัน จนถึงวันแข่งขัน
 
6. การอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
- เจ้าภาพจะต้องอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรให้แก่ทีมและผู้ตัดสินต่างชาติที่สนามบินในวันที่เดินทางถึงและวันเดินทางกลับ
 
7. เจ้าหน้าที่ดูแลทีมและผู้ตัดสิน (เลซอง)
- จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลทีม ทีมละ 1 คน โดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ จะต้องอยู่กับทีมตลอดช่วงการแข่งขัน สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลคณะผู้ตัดสิน อย่างน้อย 1 คนโดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 
หากมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดข้อมูลข้างต้นสามารถติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
[email protected] 02-011-7177 ต่อ 115

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปั้น'ช้างศึก' 3ปีขึ้นTop10เอเชีย สมาคมฯจับมือบุรีรัมย์ 'เนวิน'ส่งลูกคุม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมชั้น 1 ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ,การ์เลส โรมาโกซา ผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทย, ชนน์ชนก ชิดชอบ ผู้จัดการทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ มิลอส เวเลบิต หัวหน้าผู้ฝึกสอน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ร่วมแถลงข่าวจับมือสร้างทีมชาติไทยรุ่นใหม่ ตั้งเป้า 3 ปี ขึ้น Top 10 เอเชีย

สมาคมฯขยับโปรแกรมฟุตบอลในประเทศ หลีกทางให้ทีมชาติไทย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำกัด จัดการประชุมเพื่อวางแผนจัดตารางการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2022/23 ในเลกที่สอง ณ ห้องประชุมชั้น 1

'สุภโชค' ซัดชัย 'ช้างศึก' เฉือน 'ตรินิแดด' คว้าที่ 3 ศึกคิงส์คัพ

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬา สมโภช เชียงใหม่ 700 ปี ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ คัพ ครั้งที่ 48 นัดชิงชนะเลิศอันดับ 3 ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ตรินิแดด แอนด์ โตเบโก

ช้างศึกU19 เสริมทัพลุยเอเชียต่อเนื่อง ดึง'ชนภัช'เพิ่มอีกราย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ พัฒนา สปอร์ต คลับ จังหวัดชลบุรี ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมเก็บตัว สำหรับ การการแข่งขัน AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 รอบคัดเลือก ที่ประเทศ โอมาน

'ไทยลีก'2022/23 เปิดฉาก12สิงหานี้ คอนเซปต์'เต็มที่ทุกแมตช์ เต็มร้อยทุกแรงเชียร์'

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. คุณยุทธนา หยิมการุณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นประธานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1-2 ประจำฤดูกาล 2022/23 ณ สนามเวทีราชดำเนิน ถนน ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ