กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2565 ชวนคนรุ่นใหม่ตามรอยพระพุทธเจ้า

วธ.ผนึกวัด เครือข่ายวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขบูชาทั้งแบบปกติ-ออนไลน์ ชวนเยาวชน-คนรุ่นใหม่ตามรอยพระพุทธเจ้า

10 พ.ค.2565 – ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พ.ค.2565 โดยนายกรัฐมนตรีและครม. เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนเครือข่ายทางวัฒนธรรมและรับมอบสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.2565

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พ.ค.นี้ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ

สำหรับกิจกรรมรูปแบบปกติในส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรและเวียนเทียน สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามวิจิตรและทรงคุณค่าสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในวันที่ 15 พ.ค. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ 

ส่วนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์นั้นพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมได้โดยผ่านเว็บแอปพลิเคชัน www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com ของกรมการศาสนา ระหว่างวันที่ 10 – 15 พฤษภาคม 2565 เชิญชวนผู้สนใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ จัดทำภาพยนตร์แอนิเมชัน “สาระวันวิสาบูชา” และทะลุมิติแดนพุทธภูมิ กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสาระธรรม คติธรรมวันวิสาขบูชา จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เช่น พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พระพยอม กลฺยาโณ (พระราชธรรมนิเทศ)

ในส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนในรูปแบบปกติ เปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาให้เข้าชม ณ สถานที่ที่กำหนด หรือจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบออนไลน์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเน้นการสืบสานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค

” วธ.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 เพื่อให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้พร้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมการศาสนาและหน่วยงานสังกัด วธ. วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเเละควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ” รมว.วธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพระคติธรรมวิสาขบูชา มีสติ และไม่ประมาท

เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

ในหลวง เสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ตั้งเปรียญภิกษุสารเณร 523 รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งเปรียญพระภิกษุ และสามเณร เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

สสส.-วัดชลประทานฯ ชวนชาวพุทธ ‘กระทำดี’ วันวิสาขบูชา ทำบุญให้สุขยุค Next Normal แนะ เคล็ดลับใส่บาตร-ถวายภัตตาหารได้บุญสูงสุด

พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี กล่าวว่า วันวิสาขบูชานี้ พุทธศาสนิกชนควรทำบุญด้วยหลักการปฏิบัติง่าย ๆ

ชวนชาวพุทธ 'กระทำดี' วันวิสาขบูชา ทำบุญให้สุขยุค Next Normal ชูโมเดล 'วัดบันดาลใจ'

สสส.-วัดชลประทานฯ ชวนชาวพุทธ ‘กระทำดี’ วันวิสาขบูชา ทำบุญให้สุขยุค Next Normal แนะ เคล็ดลับใส่บาตร-ถวายภัตตาหารได้บุญสูงสุด ใช้สูตร 4 เสริม 2 ลด เสริมข้าวกล้อง-ผัก-ปลา-นมพร่องมันเนย ลดหวาน-เลิกถวายบุหรี่ ชูโมเดล 'วัดบันดาลใจ' ต้นแบบสร้างบุญใหญ่ผ่านการลงมือทำ