นายกฯโปรโมท'Thailand Biennale,Korat' ช่วยท้องถิ่นมีรายได้

นายกฯ นำทีมโปรโมทการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Korat 2021 นำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาช่วยสร้างรายได้สู่โคราช

7 ธ.ค. 2564 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 “เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม” โดย นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าจัดกิจกรรม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอิทธิพล  เปิดเผยว่า โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการจัดงาน Thailand Biennale, Krabi 2018 ที่จังหวัดกระบี่ โดยการนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริมและนำรายได้สู่ท้องถิ่นและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ภายใต้แนวคิดหลัก “Butterflies Frolicking on the Mud” ในชื่อภาษาไทยว่า “เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม” ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา

การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการแสดงงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบของศิลปะเฉพาะที่ (Site-specific)   ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะบนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นสำคัญ โดยมี Ms.Yuko Hasegawa ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ พร้อมด้วยทีมภัณฑารักษ์ชาวไทยและญี่ปุ่น ได้แก่ นายธวัชชัย สมคง นายวิภาช ภูริชานนท์ และSeiha Kurosawa ทำหน้าที่ประสานการทำงานภายใต้แนวคิดหลักของโครงการให้แก่ศิลปินทั้ง 53 คน จาก 25 ประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับคำว่า “undiscovering sensible capital” และ “detox” ซึ่งหมายความถึง “ทุน”ทางวัฒนธรรม สังคมและธรรมชาติที่ศิลปินเป็นผู้ค้นพบและนำมาเป็นแรงบันดาลใจ สร้างความโดดเด่นในคุณค่าของงานศิลปะที่จะดึงดูดผู้ชมจากทุกภาคส่วนให้มาเยือนโคราช พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และตระหนัก ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเชิญชวนให้ตั้งคำถามเพื่อหาทางออกใหม่ ๆ ร่วมกัน

งานแบ่งพื้นที่ในการจัดนิทรรศการออกเป็น 3 พื้นที่หลัก ได้แก่ ในเขตอำเภอเมือง บริเวณบ้านพักผู้พิพากษา ลานย่าโม สวนสาธารณะบุ่งตาหลั่ว สวนสัตว์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา เขตอำเภอพิมาย บริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และ  เขตอำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์

นอกจากนิทรรศการหลักแล้ว จังหวัดนครราชสีมา ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการจัดงาน เช่น การประกวดออกแบบมาสคอตเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน โดย “สินสะออน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ออกแบบโดย ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ เสงี่ยม พร้อมด้วยผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปินท้องถิ่น จำนวน 30 ผลงาน ณ บริเวณคูเมือง กำแพงเมืองเก่า ตรงข้ามวัดศาลาลอย,นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปิน 3 เมืองศิลปะ ได้แก่ กระบี่ เชียงราย นครราชสีมา ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะ  มีอิสระในตัวเอง” จังหวัดละ 100 ผลงาน จัดแสดงให้ชม ณ บริเวณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช, กิจกรรม Passport ชมงาน ชิงรางวัล จากศิลปินระดับนานาชาติ การจัดแสดงลานศิลปวัฒนธรรม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “Butterflies Frolicking on the Mud : Engendering Sensible Capital” และการประกวดเรียงความและภาพถ่าย “เบียนนาเล่ของฉัน ณ โคราช” เป็นต้น

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 นี้ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงาน ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ และมีการจัดริ้วขบวนพาเหรด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ จำนวน 7 ขบวน ดังต่อไปนี้ ริ้วขบวนที่ 1 เอกองค์อัครศิลปิน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ริ้วขบวนที่ 2 สิริศิลปิน “พระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ ศิลปินของแผ่นดิน” ริ้วขบวนที่ 3 ชาติพันธุ์โคราช “เมืองกล้าแม่หญิง ท้องถิ่นศิลปะ” ริ้วขบวนที่ 4 ประเพณีแห่เทียนพรรษา “ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานด้านประติมากรรม” ริ้วขบวนที่ 5 วิถีลุ่มน้ำลำตะคอง “แตกต่างแต่กลมกลืน ความหลากหลายของวัฒนธรรม” ริ้วขบวนที่ 6 วิถีลุ่มน้ำมูล“อารยะแซ่ซ้อง ศิลปะขอมแห่งนครชัยวรมัน”   ริ้วขบวนที่ 7“ปรากฏการณ์ ถิ่นศิลป์เบียนนาเล่ มหานครแห่งอีสาน”สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ระหว่างเวลา 18.00 น.-19.00 น.

ทั้งนี้ วธ. เชิญชวนเยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว มาร่วมงานและมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ระหว่างศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นำไปสู่การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม       และการท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้มาสู่ชุมชน ประเทศชาติ และส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมาก้าวไปสู่การเป็น       “เมืองศิลปะระดับโลก” ด้วยความภาคภูมิใจ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandbiennale.org  / Facebook https://www.facebook.com/สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  / E-Mail : [email protected] และสายด่วนวัฒนธรรม 1765 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบียนนาเล่ เชียงราย เปิดโลก  เปิดการรับรู้ศิลปะ

เชียงรายเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยมรดกล้านนา  และมีชุมชนศิลปะผ่านพิพิธภัณฑ์ วัด  การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023  ทีมภัณฑารักษ์ นำโดยฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช  ,กฤติยา กาวีวงศ์ ,อังกฤษ อัจฉริยโสภณ และมนุพร เหลืองอร่าม เสนอแนวคิด”เปิดโลก”  

คาดเชียงรายเบียนนาเล่ เงินสะพัด3หมื่นล้าน

25 มี.ค.2566 - นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า ตน พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ทีมภัณฑารักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดตัวมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chaing Rai

สร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงราย เตรียมพร้อม’ไทยแลนด์ เบียนนาเล่’

เชียงรายถือเป็นจังหวัดที่ได้รับการปลุกปั้นเป็นเมืองศิลปะ  ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ( Thailand Biennale , Chiangrai 2023) ต่อจาก จ.นครราชสีมา และ จ.กระบี่ ที่ได้จัดงานไปแล้ว

53 ศิลปินไทย-เทศพร้อมโชว์ 'ไทยแลนด์เบียนนาเล่โคราช'

8 พ.ย. 2564 - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้