ป้ายกำกับ :

นายอุดม ศรีสมทรง

พาณิชย์ตรวจเข้ม จับตาผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิด

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีได้สั่งการให้ตรวจเข้มการรับซื้อสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย

พาณิชย์ตรวจเข้ม ป้องกันการลักลอบขนย้าย พร้อมกำกับดูแลการนำเข้ามะพร้าว สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีได้สั่งการให้ สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากร เข้มงวดการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางการนำเข้า อาทิ ท่าเรือกรุงเทพ

พาณิชย์ตรวจเข้ม การขนย้ายมันสำปะหลังและสินค้าเกษตรที่ควบคุม เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ได้มีนโยบายให้กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สคบ. และเครือข่าย ตรวจสอบผู้จำหน่ายอัญมณีเจียระไน และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน ย้ำผู้ประกอบการต้องปิดป้ายให้ชัดเจน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) กรุงเทพมหานคร ตำรวจท่องเที่ยว

พาณิชย์ตรวจสอบเข้ม ป้องกันการลักลอบ นำเข้ากระเทียมและหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน บูรณาการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง

กรมการค้าภายในตรวจเข้มการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจเข้มการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ

พาณิชย์ตรวจสอบเข้ม ขนย้ายกระเทียมและหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

กรมการค้าภายในจัดสายตรวจเฉพาะกิจและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจเข้มการขนย้ายกระเทียมและหอมหัวใหญ่ก่อนช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด

เพิ่มเพื่อน