ดร.นิว ชี้เปรี้ยง 90 ปีพิสูจน์แล้ว 'คณะราษฎร' คือจุดตั้งต้นของระบอบเผด็จการ!

25 มิ.ย.2565 - ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าระยะเวลาอันยาวนานถึง 90 ปี ได้พิสูจน์แล้ว...

❎ แนวทางลัทธิรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรล้มเหลวและเป็นจุดตั้งต้นของระบอบเผด็จการ

✅ แนวทางประชาธิปไตยของรัชกาลที่ 7 รอการถ่ายโอนอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชน

การหลงผิดบูชาคณะราษฎรกับแนวทางผิดต่อไป จึงเป็นการสานต่อภารกิจหลอกลวงประชาชน และรักษาไว้ซึ่งระบอบเผด็จการของคณะราษฎร ตลอดจนขัดขวางการสถาปนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแนวทางที่ถูกต้องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ถึงเวลาแล้ว ที่ประชาธิปไตยตามแนวทางที่ถูกต้องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยหัวใจของประชาธิปไตย จะปรากฏขึ้นเป็นความจริง ทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“…ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร..."

ร่วมกันนับ 1 เริ่มต้นสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง

#ราชประชาสมาสัยถ่ายโอนอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ดร.นิว' ชำแหละความกลวง บรรดาแกนนำลัทธิสามนิ้ว

ดร.นิว ระบุทนายอานนท์ ขอให้ศาลออกหมายเรียกเอกสารอันละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความกลวง

'ท่านใหม่' เผยความเป็นจริงที่คนไทยต้องจำ ร.7 ยังไม่ทันจะมอบอำนาจให้ประชาชน ก็ถูกยึดไปเสียก่อน

ม.จ. จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กว่า อำนาจอธิปไตยหรือเรียกว่าอำนาจการปกครองประเทศสูงสุด ที่เคยเป็นของสถาบันพระมหากษัตริย์ ถูกคณะกบฏ๒๔๗๕ #คณะ

'ดร.นิว' ติดแฮชแท็กพร้อมความหมาย เจ็ดสิบพรรษาวชิรราชประชาสมาสัย

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ทำไม ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต้องเจ็ดสิบพรรษาวชิรราชประชาสมาสัย ?

รอมาครบ 3 ปี 'ธนาธร' จะออกสื่อนอก 'ดร.นิว' สรุปได้ว่าลวงโลกตบตาคนไทย

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า "ครบรอบ ๓ ปี กระชากหน้ากากธนาธรจอมปาหี่

'ดร.นิว' เทียบชนชั้นลัทธิสามนิ้ว 'ศักดินา-แรงงาน' การต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียม

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กระบุว่า สามนิ้วศักดินา vs สามนิ้วแรงงาน