'ศรีสุวรรณ' หอบหลักฐาน ยื่น ป.ป.ช. ฟัน ส.ส. กินกล้วย 26 ก.ค.

‘ศรีสุวรรณ’ ยื่น ป.ป.ช. สอบ ส.ส.พรรคเล็กกินกล้วย 26 ก.ค.นี้ ยันรวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนแล้ว ชี้ส่อฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง อาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งถึง 10 ปี

25 ก.ค. 2565 – นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากแหล่งที่ปรากฏในสื่อสำนักต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย กลุ่มไลน์ต่างๆ และแหล่งข่าวได้ชัดเจนเพียงพอแล้ว วันอังคารที่ 26 ก.ค.65 นี้ เวลา 10.00 น. จึงพร้อมที่จะเดินทางไปมอบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 234(1) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 28 (1) เพื่อไต่สวนและมีความเห็น

กรณีปรากฎในสื่อว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหรือหัวหน้ากลุ่มการเมืองจำนวนหนึ่ง รับโอนเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนหรือต่อครั้งจากผู้อื่น นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งมิได้เข้าข่ายในข้อยกเว้นเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด คือ ต้องไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวอาจถือได้ว่าฝ่าฝืนมาตรา 128 วรรคแรก แห่ง พ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซี่งอาจถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่จะต้องดำเนินการสอบสวนเอาผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไปจนถึงที่สุด.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมน้ำหน้าดีไหมได้ผู้ว่าฯโคตรเก่ง 'พี่ศรี' โวยกทม.จมอีกครั้ง ท่วมรถเกือบครึ่งคัน

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า "อ้างศึกษามาแล้ว 2 ปีกว่า วันนี้ กทม.จมบาดาลอีก