5 มกราคมรู้ผลพิสูจน์เอกลักษณ์ร่าง 'ต้นเรือพลับ' หรือไม่!

โฆษก ทร.เผย การค้นหาผู้สูญหายอีก 5 นายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครบ 33 เกาะแล้ว ปรับแผนลงใต้ ค้นหาต่อที่ หมู่เกาะอ่างทอง คาดพรุ่งนี้รู้ผลพิสูจน์เอกลักษณ์ 1 ร่างต้นเรือพลับหรือไม่

04 ม.ค.2566 - พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือยังคงดำเนินการค้นหาผู้สูญหายจากเรือหลวงสุโขทัยอับปาง อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่ง ซึ่งชุดปฏิบัติการพิเศษของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ได้แบ่งกำลังออกเป็น 3 ชุดประกอบด้วย ชุดค้นหาใต้น้ำ ชุดค้นหาผิวน้ำ และชุดค้นหาบนเกาะ โดยได้ปูพรมค้นหา ตามเกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรซึ่งมีเกาะทั้งหมด 33 เกาะ โดยก่อนหน้านี้ ได้ทำการสำรวจไปแล้ว 25เกาะ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ได้ทำการสำรวจ 8 เกาะ ประกอบด้วย เกาะคางเสือ เกาะรังห้า เกาะมะพร้าว เกาะยอ เกาะขี้นก เกาะรางบรรทัด เกาะคราม และเกาะพิทักษ์ ซึ่งถือว่าได้ทำการสำรวจครบทุกเกาะของจังหวัดชุมพรแล้ว แต่อย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังไม่หยุดการค้นหากำลังพลที่สูญหาย ซึ่งยังเหลืออีก 5 นาย โดยได้มีการส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเรือยางร่วมกับหน่วยงานต่างๆเข้าค้นหาในพื้นที่อื่นที่คาดว่าจะพบร่างของกำลังพลต่อไป โดยในวันนี้จะเข้าทำการค้นหาใน พื้นที่หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า สำหรับในช่วงบ่ายวันนี้จะ มีพิธีพระราชทานเพลิงกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย จ่าเอก ไพร ร่วมญาติ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ ในเวลา 15.00 น โดยมี พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และ พันจ่าเอกคุณากร จริยศ หรือ หมอแชมป์ ณ วัดศรีวโณภาสสถิตย์พร ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ในเวลา 16.00 น. โดยมี พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และในวันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. กองทัพเรือจะจัดให้มีพิธีลอยอังคาร พันจ่าเอกคุณากร และจ่าเอกไพร บนเรือหลวงนเรศวร โดยมี พล.ร.อ.อะดุงเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ในส่วนของสิทธิกำลังพลและการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบนั้น ทางกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายเป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วนโดย เงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้สูญเสีย ประกอบด้วยเงินจากส่วนต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้ 1.เงินตามสิทธิด้านกำลังพล เช่น เงินช่วยพิเศษ บำเหน็จตกทอด และบำนาญพิเศษ ทั้งนี้ เป็นไปตามสิทธิด้านกำลังพลของกำลังพลแต่ละราย โดยมีขั้นตอนการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด 2.เงินจากกองทุนต่างๆ ของกองทัพเรือ เช่น กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ 3.เงินประกันภัย เช่น เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือ 4.เงินสวัสดิการกองทัพเรือ และ เงินฌาปนกิจกองทัพเรือสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก และ 5.เงินที่หน่วยงานภาคเอกชนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วันที่ 4 มกราคมม 2566) เวลา 11.00 น. ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 24 นาย ( อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 1 นาย) สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 23 นาย ประกอบด้วย 1.ว่าที่เรือเอก สามารถ แก้วผลึก 2.พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์ 3.พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ 4.พันจ่าเอก อำนาจ พิมที 5.จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล 6.จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์ 7.จ่าเอกชูชัย เชิดชิด 8.จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช 9.จ่าโท สหรัฐ อีสา 10.จ่าตรี สถาพร สมเหนือ 11.จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์ 12.จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย 13.จ่าตรี ศราวุธ นาดี 14.จ่าตรี สิริธิติ งามทอง 15.พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ 16.พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม 17.พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง 18.พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร 19.พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี 20.พลทหาร จำลอง แสนแก 21.พันจ่าเอก คุณากร จริยศ 22.พลทหาร ชลัช อ้อยทอง และ 23.จ่าเอกไพร ร่วมญาติ

รายชื่อกำลังพลที่ยังคงสูญหาย รวม 6 นาย ( มี 1 นายที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดในจำนวนนี้) กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย จำนวน 3 นาย 1.ว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม 2.จ่าตรี โสภณ วงษ์สนิท และ 3.พลทหาร ชัยชนะ ช่างวาด กำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 นาย 1.พันจ่าเอก จิราวัฒน์ เจริญศิลป์ และ 2.พลทหาร ทวีศักดิ์ แซ่เซียว กำลังพล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 นาย คือ 1.พลทหาร อับดุลอาซิส มะแอ

มีรายงานข่าวว่า สำหรับผลการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกำลังพล 1 นาย อย่างเร็วสุดคาดว่าผลจะออกมาพรุ่งนี้ (5 ม.ค.2566) ว่าเป็นร่างของว่าที่ นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม (ต้นเรือพลับ) ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัยหรือไม่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.กห.ไฟเขียว 200 ล้านกู้ รล.สุโขทัยแต่ต้องรอด่าน กกต.อนุมัติ

'บิ๊กตู่' ไฟเขียวงบ 200 ล้านบาทกู้เรือหลวงสุโขทัยแล้ว ส่งให้ กกต.พิจารณาเคาะก่อนเข้า ครม.อนุมัติ คาดใช้เวลา 90 วันกู้เรือหากงบประมาณผ่าน

ทร. ระดมกำลังช่วยเรือประสบเหตุน้ำเข้าเรือเก็บน้ำมัน บริเวณอ่าวไทยตอนบน

พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ได้รับแจ้งว่า มีเรือสัญชาติมาเลเซีย ประสบเหตุน้ำทะเลเข้าตัวเรือ บริเวณแบริ่ง 171 ระยะ 129 ไมล์ จากปลายแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ขณะนี้ทางเรือต้องใช้เครื่องสูบน้ำออกตลอดเวลา

กองทัพเรือสั่งระงับ 'รีสอร์ตหรู' หน้าผาเขาแสมสาร

พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้ พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร

ศรชล. สัญจร ชงแผนรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ทางทะเล 5 ปี เปิดรับเทรนด์ 'เศรษฐกิจสีน้ำเงิน'

ศรชล. สัญจร ชงแผนรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ทางทะเล 5ปี เปิดรับเทรนด์ 'เศรษฐกิจสีน้ำเงิน' เตรียมประชุมกับจัสแม๊กซ์สหรัฐฯใช้กม.เสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกัน ด้านองค์กรทางทะเลประเมินไทยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการปฏิบัติงาน