'ดร.ปริญญา' ยกรธน.มาตรา159 ชี้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ 'ญัตติ'

'ดร.ปริญญา'ยกรธน.มาตรา159 ชี้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ 'ญัตติ' เป็นกระบวนการได้มาซึ่งนายกฯยันเสนอชื่อ'พิธา'รอบสองได้ อัดส.ว.เอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ

19 ก.ค.2566 - ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนและผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาดังนี้

#เสนอชื่อพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ จริงหรือ?
#การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ “ญัตติ”!

ส.ว.หลายท่านออกมาบอกว่า เสนอชื่อพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่สองในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ไม่ได้ เพราะ #ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 41 กำหนดว่า “ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามนำญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน”

ผมขอเรียนว่าท่าน ส.ว. เข้าใจ #คลาดเคลื่อน ไปมากครับ เพราะข้อ 41 อยู่ในข้อบังคับหมวด 2 ส่วนที่ 2 เรื่องการเสนอญัตติ ดังนั้น “ญัตติ” ที่ตกไปแล้วที่เสนอซ้ำไม่ได้ตามข้อ 41 จึงหมายถึงญัตติตามข้อบังคับหมวด 2 ส่วนที่ 2 นี้เท่านั้น ซึ่งข้อ 29 กำหนดว่า “ญัตติท้ังหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภา และ #ต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่าสิบคน”

ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ #ไม่ใช่การเสนอญัตติ หากเป็นเรื่อง #กระบวนการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 159 บัญญัติว่า ต้องมี ส.ส. #ให้ความเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ซึ่งก็คือ 50 คน ไม่ใช่แค่ 10 คนเหมือนเสนอญัตติ

อีกทั้งข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเรื่องการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี ก็อยู่หมวด 9 ไม่ใช่หมวดเดียวกันกับการเสนอญัตติ การนำเอาข้อ 41 มาอ้างว่าโหวตเห็นชอบนายกรัฐมนตรีคนเดิมรอบสองไม่ได้ #จึงผิดโดยสิ้นเชิง

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดที่ท่าน “สมาชิกวุฒิสภา” มาเสนออะไรแบบนี้ เพราะมันเท่ากับเป็นการเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด แล้วยังเป็นการเอามาใช้แบบผิดๆ ถูกๆ โดยสมาชิกวุฒิสภา ซึ่่งสังคมคาดหวังว่าน่าจะมี “วุฒิ” มากกว่านี้

สรุปคือ #เสนอชื่อพิธารอบสองได้ครับ ส่วนเสียงจะได้ถึงหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง #ท่านประธานรัฐสภาชี้ขาดได้เลย โดยที่ไม่ต้องมีการลงมติตีความข้อบังคับ หรือลงมติงดเว้นใช้ข้อบังคับ เพราะการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ญัตติครับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณชีพ (การเมือง) เข้าขั้นวิกฤต “ก้าวไกล-2 สส.ถูกขับ” ใครตายก่อน

“อนาคตใหม่” ของพรรคก้าวไกล ดูจะไม่สดใสอย่างที่คิด แม้จะเคยหักปากกาเซียน ได้ลิ้มรสชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา