‘ส.ส.โรม’ เห็นด้วย อบจ. เสนอ จุฬาฯ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ‘ปวีณ’

21 ก.พ.2565-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่เพจองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้โพสต์แถลงการณ์ คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เสนอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับ พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ นั้น ทางนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เข้าไปคอมเมนต์ข้อความระบุว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ”

ทั้งนี้ แถลงการณ์ คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เสนอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับ พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ระบุว่า ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย “ชั้นสูง” ที่เน้นความสําคัญอยู่เสมอว่าเป็น “เสาหลัก แห่งแผ่นดิน” มีพันธกรณีในการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนิสิตและบุคลากร เพื่อให้สําเร็จการศึกษา ออกไปเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและความสุจริต เพื่อเป็นกําลัง หลักในการพัฒนาบ้านเมือง และยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไป

พลตํารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 นับได้ว่าเป็นตัวอย่างของ ข้าราชการตํารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อทวงความยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา อย่างไม่ย่อท้อ ไม่ยอมจํานนต่ออิทธิพลหรือเกรงกลัวอํานาจนอกกฎหมาย แม้จะถูกคุกคามหรือถูกข่มขู่ทําอันตราย ถึงชีวิต ถือเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง จึงเป็นที่น่าเสียดายว่า บุคคลผู้เปี่ยมด้วยซึ่งคุณวุฒิและคุณธรรมเช่นนี้ กลับต้องถูกอิทธิพลและผู้มีอํานาจกลั่นแกล้ง จนถึงกับต้องลี้ภัย ออกนอกมาตุภูมิของตน อีกทั้งยังไม่ได้รับความยุติธรรมใด ๆ ที่สมควรได้รับ

ตามเหตุแห่งพันธกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นการ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จึงควรมีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติของ พลตํารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ด้วยการขอ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยหากเปรียบเทียบกับผู้เคยได้รับพระราชทาน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ก่อนหน้านี้แล้ว พลตํารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ถือได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในด้าน คุณวุฒิและคุณธรรม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่ยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง หรือความสามารถในการ สืบสวนสอบสวนจนเป็นเหตุให้สามารถจับกุมผู้มีตําแหน่งระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็ตาม ทั้งนี้ หากพิจารณามการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิเช่น การ ตัดสินใจมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานั้น จะเห็น ได้ว่า พลตํารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ก็สมควรได้รับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ในการนี้ คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่า พล ตํารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ สมควรได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็น ขวัญและกําลังใจให้กับ พลตํารวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมให้เชิดชูบุคคลที่กระทําความ ดีโดยสุจริตใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน ความดีอันเกิดจากเนื้อแท้แห่งตน ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อ เพื่อนมนุษย์ และแม้ต้องเผชิญความยากลําบากแห่งการกระทําความดี ก็หาได้หยุดกระทําความดีนั้น แต่กลับยิ่งเร่ง รุดช่วยเหลือผู้คน จนต้องตกระกําลําบากดังเช่นที่ทุกคนทราบกันดี นอกนั้นแล้ว การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ดังกล่าว ยังเป็นการประกาศถึงพันธกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนผู้กระทําความดี ให้เป็นที่เชิดชูของสังคมต่อไป

คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัย พิจารณาดําเนินการต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'นพ.ธีระ' เผยโลกกำลังจับตาวัคซีนโควิดชนิดพ่นทางจมูก!

'หมอธีระ' แจงข้อมูลโควิดโลก เผยผลวิจัยแดนปลาดิบชี้ BA.5 ออกอาการเร็วกว่าโอมิครอนสายพันธุ์อื่น บอกโลกกำลังจับวัคซีนชนิดพ่นทางจมูกว่าจะใช้ทดแทนแบบฉีดได้ดีแค่ไหน

'นพ.ธีระ' ยกวิจัย 'สหรัฐ-อาร์เจนตินา' ชี้โควิดทำเด็กเสี่ยง Long COVID

'หมอธีระ' ยกผลวิจัยเมืองมะกัน-อาร์เจนตินาเตือนเรื่อง Long COVID ในเด็กและเยาวชน สหรัฐเผยเป็นสาเหตุทำให้เก็ดเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 8 ส่วนอาร์เจนฯ ระบุ 1 ใน 3 เด็กติดเชื้อเจอภาวะลองโควิด

ตะเพิด! ผู้บริหารจุฬาฯ ลาออก ปล่อยนิสิตนำ 'พระเกี้ยว' เล่นข้างถนน

นายนันทิวัฒน์ สามารถ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในฐานะนิสิตเก่าจุฬา รุ่นปี 2512 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ลาออกดีกว่าไหม?

'นพ.ธีระ' ชี้โควิดระลอกใหม่ๆ เด็กโตติดมากกว่าเด็กเล็ก!

หมอธีระเผยผลวิจัยโควิดเด็กทั่วโลก ชี้อัตราติดเชื้อกระโดดสูงโดยเฉพาะในระลอกใหม่ เด็กโตติดมากกว่าเด็กเล็ก วัคซีน mRNA ฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปีให้ผลดี

WHOเปิดตัวเลขสังเวยโควิด 2 เดือนดับแล้ว 1.7 แสนรายทั่วโลก!

หมอธีระยกตัวเลขเสียชีวิตโควิดจาก WHO ชี้ 2 เดือนที่ผ่านมาสังเวยแล้ว 170,000 คน เฉลี่ย 10,000-30,000 รายถือว่ายังน่าวิตก พร้อมแนะแนวทางตรวจการติดเชื้อด้วยตนเองล่าสุด