โสมแดงออกกม.ชิงโจมตีด้วยนุก

เกาหลีเหนือเชิดชูสิทธิ์ที่จะใช้การชิงโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งระบุอยู่ในเนื้อหากฎหมายใหม่ที่ผ่านรัฐสภาตรายางของประเทศเมื่อวันพฤหัสบดี  คิม จองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุกฎหมายนี้ทำให้สถานะนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ “เปลี่ยนแปลงไม่ได้” และห้ามการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์

          รอยเตอร์รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 อ้างรายงานของสำนักข่าวเคซีเอ็นเอของทางการเกาหลีเหนือว่า สมัชชาประชาชนสูงสุดซึ่งเป็นรัฐสภาตรายางของเกาหลีเหนือผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์นี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เพื่อแทนกฎหมายเดิมเรื่องสถานะนิวเคลียร์ของประเทศครั้งแรกที่ออกมาเมื่อปี 2556 โดยมีเนื้อหาเชิดชูสิทธิ์ที่จะใช้การชิงโจมตีด้วยอาวุธนิเคลียร์ หากตรวจพบว่าใกล้จะมีการโจมตีด้วยอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงหรือการโจมตีเพื่อทำลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของประเทศ

          การผ่านร่างกฎหมายของรัฐสภาเกาหลีเหนือครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่นักสังเกตการณ์เชื่อว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการเพื่อกลับมมาทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2560 หลังการประชุมซัมมิตครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างคิม จองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกับโดนัลด์ ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนั้นและผู้นำชาติอื่นในปี 2561 ล้มเหลวในการชักจูงให้คิมยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศ

          สำนักข่าวเคซีเอ็นเอรายงานสมัชชาประชาชนสูงสุดซึ่งเป็นรัฐสภาตรายางของเกาหลีเหนือผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์นี้เมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อแทนกฎหมายเดิมเรื่องสถานะนิวเคลียร์ของประเทศครั้งแรกที่ออกมาเมื่อปี 2556

          คิม จองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดว่า ความสำคัญสูงสุดของการออกกฎหมายนโยบายอาวุธนิวเคลียร์คือ เพื่อขีดเส้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพื่อจะไม่มีการเจรจาต่อรองเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเราอีกต่อไป และกล่าวเสริมว่าเขาจะไม่ยอมจำนนในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ แม้เกาหลีเหนืออาจต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรถึง 100 ปี

          สำนักข่าวเคซีเอ็นเอรายงานด้วยว่า รองประธานสภาสมัชชาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นหลักประกันทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้จุดยืนของเกาหลีเหนือแข็งแกร่งขึ้นในฐานะประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์และสร้างความมั่นใจกับนโยบายนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่มีลักษณะที่โปร่งใส, สอดคล้องกันและเป็นมาตรฐาน

          กฎหมายนโยบายอาวุธนิวเคลียร์ฉบับเดิมของเกาหลีเหนือปี 2556 กําหนดว่าเกาหลีเหนือสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อขับไล่การรุกรานหรือการโจมตีจากประเทศที่เป็นศัตรูที่มีอาวุธนิวเคลียร์และโจมตีตอบโต้กลับได้

          กฎหมายนโยบายอาวุธนิวเคลียร์ใหม่นี้ของเกาหลีเหนือไปไกลกว่านั้น ระบุว่าอนุญาตให้ชิงโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้หากตรวจพบว่า ใกล้จะมีการโจมตีด้วยอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงหรือการโจมตีเพื่อทำลาย "เป้าหมายทางยุทธศาสตร์" ของประเทศรวมถึงผู้นําประเทศ

          เคซีเอ็นเอรายงานกฎหมายนี้ระบุด้วยว่าห้ามการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์หรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับประเทศอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอันตรายของสงครามนิวเคลียร์และป้องกันการคํานวณผิดท่ามกลางประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์และการนำอาวุธนิวเคลียร์ไปใช้ในทางที่ผิด.

เพิ่มเพื่อน