สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงปรากฏพระองค์และมีพระราชดำรัสแรกอย่างเป็นทางการต่อพสกนิกร ในฐานะกษัตริย์ของสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 กษัตริย์องค์ใหม่ของสหราชอาณาจักร ทรงมีพระราชดำรัสต่อพสกนิกรเป็นครั้งแรกหลังขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระมารดาผู้เสด็จสวรรคต

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรทรงถ่ายทอดพระราชดำรัสผ่านโทรทัศน์ไปยังพสกนิกรทั่วประเทศและในเครือจักรภพ จากห้องวาดรูปสีน้ำเงินของพระราชวังบักกิงแฮม ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 9 กันยายน (Photo by Yui Mok / POOL / AFP)

เอเอฟพีรายงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเสด็จมาประทับที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนเมื่อวันศุกร์ โดยได้พบปะทักทายพสกนิกรที่มาร่วมไว้อาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงบันทึกเทปพระราชดำรัสแรกอย่างเป็นทางการในฐานะพระประมุของค์ใหม่ของสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพ ที่ห้องวาดรูปสีน้ำเงิน (Blue Drawing Room) ของพระราชวังบักกิงแฮม

พระราชดำรัสซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้า ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ของสหราชอาณาจักร เมื่อเวลา 18:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (เที่ยงคืนวันเสาร์ ตามเวลาประเทศไทย) โดยมีใจความสรุปกล่าวว่า

"วันนี้ข้าพเจ้าพูดกับทุกท่านด้วยความรู้สึกเศร้าโศกอย่างสุดซึ้ง ตลอดชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ผู้เป็นมารดาอันเป็นที่รักของข้าพเจ้า ทรงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่ข้าพเจ้าและสมาชิกทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้า พวกเราติดหนี้พระคุณของพระองค์อย่างมหาศาล จากความรัก, ความเสน่หา, การสั่งสอน, ความเข้าใจ และแบบอย่างการดำรงชีวิตของพระองค์"

“ควีนเอลิซาเบธทรงดำเนินชีวิตอย่างดี และยึดมั่นในคำสัญญาเหมือนประหนึ่งชะตาที่ต้องรักษาไว้ พวกเราทุกคนเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของพระองค์ และข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตเช่นเดียวกับพระมารดา เพื่อสานต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับพสกนิกรที่ว่า จักขอรับใช้ไปตลอดชีวิต"

"พวกเราได้รับรู้ว่า ไม่ใช่เพียงแค่พวกเราเท่านั้นที่เศร้าโศก แต่ยังมีผู้คนอีกมากมายในสหราชอาณาจักร, ทุกประเทศที่พระราชินีทรงเป็นพระประมุข, ในเครือจักรภพและทั่วโลก ที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระมารดาของข้าพเจ้าดำรงพระองค์ในฐานะราชินีผู้รับใช้มวลชนจากหลากหลายชาติ"

"ความทุ่มเทในฐานะราชินีผู้ไม่เคยหวั่นไหว ผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า ผ่านช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง และผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและความสูญเสีย"

“ในชีวิตการรับใช้ของพระองค์ พวกเราได้เห็นการดำรงอยู่ของจารีตประเพณีควบคู่กับการยอมรับความก้าวหน้าด้วยความแน่วแน่ ซึ่งทำให้พวกเรายิ่งใหญ่ในฐานะประเทศชาติ อีกทั้งความรัก, ความชื่นชม และความเคารพในฐานะแรงบันดาลใจของสาธารณชน สิ่งเหล่านั้นคือจุดเด่นในรัชสมัยของพระองค์"

"ด้วยศรัทธาและค่านิยมที่เป็นดั่งแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าถูกเลี้ยงดูมาเพื่อทะนุถนอมความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และเคารพในประเพณีอันล้ำค่า, เสรีภาพ, ความรับผิดชอบในประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศและระบบรัฐสภา ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด"

"เช่นเดียวกับที่พระราชินีทรงยึดมั่นด้วยความจงรักภักดี บัดนี้ข้าพเจ้าก็สัญญากับตัวเองว่า ข้าพเจ้าจักรักษาหลักการตามรัฐธรรมนูญอันเป็นหัวใจของประเทศชาติไว้ตลอดเวลาที่เหลืออยู่อันพระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้า"

“และไม่ว่าทุกท่านจะอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร หรือในอาณาจักรและดินแดนต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าภูมิหลังหรือความเชื่อของทุกท่านจะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าจะพยายามรับใช้ด้วยความภักดี ด้วยความเคารพ และความรัก ดังที่ข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนมาตลอดชีวิต"

"นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้า เพื่อเป็นเกียรติแก่คามิลลาผู้เป็นภริยาที่เคียงข้างและรับใช้สาธารณะอย่างซื่อสัตย์มาตั้งแต่การอภิเษกของเราเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าไว้วางใจในความรักของเธอ และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป ต่อจากนี้ภริยาผู้เป็นที่รักจะต้องรับภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงในการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณล่วงหน้ากับการอุทิศตนอย่างมั่นคงต่อหน้าที่ของเธอ"

"ตอนนี้วิลเลียมได้รับตำแหน่งต่อจากข้าพเจ้าในฐานะดยุกแห่งคอร์นวอลล์ วันนี้ ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้แต่งตั้งให้เขาเป็นมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ข้าพเจ้าเคยดำรงอยู่อย่างภาคภูมิใจมาตลอด 5 ทศวรรษ"

"เช่นเดียวกับแคทเธอรีน ข้าพเจ้ารู้ดีว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ของเรา จะคอยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวแทนระดับชาติของประเทศเราต่อไป"

“ข้าพเจ้าต้องการแสดงความรักต่อแฮร์รี่และเมแกนด้วย ในขณะที่พวกเขายังคงก่อร่างสร้างชีวิตของพวกเขาเองในต่างแดน"

“ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะกลับมารวมกันเป็นชาติ, เครือจักรภพ และประชาคมโลกอย่างแท้จริง เพื่อส่งพระมารดาของข้าพเจ้าไปพักผ่อนชั่วนิรันดร์"

“ในความเศร้าโศก ขอให้เราจดจำและดึงเอาความเข้มแข็งออกมาในแบบที่พระราชินีเคยส่องสว่างมาตลอด"

“ในนามสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความเสียใจและการสนับสนุนของทุกคน"

"และสำหรับพระมารดาผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า จากนี้พระองค์คงเริ่มต้นการเดินทางครั้งสุดท้ายเพื่อไปประทับอยู่กับพระบิดาผู้ทรงรออยู่ก่อนแล้ว ข้าพเจ้าอยากกล่าวต่อพระองค์ว่า 'ขอบคุณ'

"ขอบคุณสำหรับความรักและความจงรักภักดีต่อครอบครัวของเรา และต่อประเทศชาติที่พระองค์ทรงรับใช้อย่างขยันขันแข็งตลอดหลายปีที่ผ่านมา"

"ขอทูตสวรรค์ช่วยขับกล่อมพระมารดาให้ได้พักผ่อน".

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อังกฤษเปลี่ยนกติกาการยุบสภา (อีกแล้ว !) ตอนที่ 2: ความเข้าใจในระบบรัฐสภาของอาจารย์บวรศักดิ์

อังกฤษมีประเพณีการปกครองที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาสามัญที่แต่เดิมอำนาจการยุบสภาฯอยู่ที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำการยุบสภาฯแก่พระมหากษัตริย์เพี่อให้พระองค์ทรงใช้พระราชอำนาจ

อังกฤษเปลี่ยนกติกาการยุบสภา (อีกแล้ว!)

ที่ว่าอังกฤษเปลี่ยนกติกาการยุบสภาผู้แทนราษฎรอีกแล้ว เพราะอังกฤษเพิ่งออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงกติกาการยุบสภาฯไปเมื่อปี ค.ศ. 2011 เป็นที่รู้จักกันในนามของพระราชบัญญัติ

ท็อป 5 ของโลก นำทัพนักกอล์ฟสาว ชิงเมเจอร์สุดท้ายของปี 'AIG วีเมนส์ โอเพ่น' ที่อังกฤษ

ยอดโปรสาวท็อปห้าของโลกประกอบด้วย เนลลี คอร์ดา, โค จิน-ยอง, ลิเดีย โค, เซลีน บูติเย่ร์ และ หยิน รัวหนิง ทำทัพผู้เล่นสาวจากทั่วโลกลงแข่งขันกอล์ฟรายการ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์สุดท้ายของปี ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 255 ล้านบาท ด้านนักกอล์ฟสาวไทยนำโดย โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2016 ร่วมชิงชัยที่สนามวอลตันฮีธ กอล์ฟ คลับ ในเมืองเซอร์รี่ ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

'เดอะ เจ็นซ์' หนุน 2 นักกอล์ฟเยาวชนไทย ร่วมแข่ง LETAS ที่อังกฤษ

“เดอะ เจ็นซ์” พา 2 นักกอล์ฟเยาวชนหญิง “เขมมินทรา งามเหลา และบุษปภาพร สุขเติม” ลุยแข่งเพื่อหาประสบการณ์บนแผ่นดินยุโรปกับกอล์ฟ Ladies European Tour Access Series (LETAS) ในรายการ LETAS Trust Golf Links Series 2023 แข่งขันที่แรมไซด์ ฮอลล์ กอล์ฟ คลับ เมืองเดอแรม ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566 แข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 54 หลุม พาร์ 72 ระยะ 6,326 หลา ชิงเงินรางวัล 40,000 ยูโร