กลุ่มโหนดศิลป์ สงขลา หนุนสร้างอาชีพคนพิการหลังฟื้นฟู ต้นแบบพัฒนาชุมชนภาคใต้

รมว.เฮ้ง ส่งโฆษกแรงงาน เยือนกลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา ส่งเสริมอาชีพคนพิการหลังฟื้นฟู สู่การสร้างรายได้ที่มั่นคง

25 พ.ย.2565 - นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจกลุ่มหัตถกรรมนกยูงจากใบตาล หรือ กลุ่มโหนดศิลป์ จ.สงขลา โดยมีนายอินทัช หงษ์ทอง ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ กลุ่มหัตถกรามนกยูงจากใบตาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนคนพิการกว่าสามแสนคนที่ไม่มีงานทำ แต่มีความพร้อม มีศักยภาพในการทำงาน เพียงแค่ยังขาดโอกาสในการแสดงออกถึงศักยภาพที่มี ทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการ มีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานให้คนพิการมากขึ้น ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนพิการเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เช่นเดียวกับคนพิการในพื้นที่ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการฟื้นฟูร่างกายและได้รับการฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ สาขางานประดิษฐ์ การทำผลิตภัณฑ์นกยูงจากใบตาล โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 สงขลา สังกัดสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หลังจากนั้นได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ชื่อว่า “หัตถกรรมนกยูงจากใบตาล: โหนดศิลป์” เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เช่น ของที่ระลึกจากใบตาล พวงกุญแจจากใบตาล กรอบรูป ภาพวาดด้วยสีน้ำ ภาชนะจากใบตาล กล่องทิชชู่ เป็นต้น และยังคงพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 10 คน สามารถสร้างรายได้เดือนละ 3,000 – 5,000 บาทต่อคน

นางเธียรรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มโหนดศิลป์ยังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จนทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างอีกจำนวนมาก และได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณตามการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการจัดหางาน และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทำให้กลุ่มโหนดศิลป์เป็นต้นแบบของการพัฒนาและการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาธุรกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ สามารถดึงดูดลูกค้าที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า และยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับคนพิการ

“การที่คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้หมายถึงการมีศักดิ์ศรี มีพื้นที่ยืนทั้งในครอบครัวและสังคม เกิดความสุขในชีวิต เพราะมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ไม่เป็นภาระของคนอื่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่ดี มีเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย แบ่งเบาความทุกข์ ปันความสุข อาชีพสำหรับคนพิการจึงเป็นสิ่งที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต “ นางเธียรรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว เฮ้ง สุดเจ๋งดึงนักลงทุนระดับโลกขยายฐานผลิตจิวเวลรี่ในไทยสำเร็จ รมว.สุชาติ นำทีมหารือเอกชนฮ่องกง รุกผลิตแรงงานอัญญมณีเครื่องประดับ รองรับขยายฐานการผลิตในไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายจาตุรนต์ ไชยะคำ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

จบด้วยดี! รมต.เฮ้ง ยกหูโทรเคลียร์ข้อพิพาท บ.ไทยคิคูวากับสหภาพแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทแรงงาน ระหว่างบริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด กับสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ชลบุรี

แรงงานเฮ! ครม.เคาะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่ม 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (31 มกราคม 2566) เห็นชอบประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สำหรับแรงงาน 3 กลุ่มอาชีพ 17 สาขา

รมว.สุชาติ เปิดอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สร้างองค์ความรู้แก่ จป.และแรงงานทุกระดับกว่า 600 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554

กระทรวงแรงงาน เร่งปั้นกำลังแรงงานคุณภาพด้านการท่องเที่ยวป้อนตลาดแรงงานกว่า 7,000 อัตรา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยกับสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม