เมื่อโลกก้าวสู่ .. ยุคเสื่อมศีลธรรม อะไรๆ .. ก็เกิดขึ้นได้!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. โลกย่างเข้าสู่กาลียุคอย่างยากที่จะปฏิเสธ ดังปรากฏการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาคในวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนถึง “วันแห่งความเสื่อมสูญศีลธรรมของชาวโลก” ที่ได้เกิดขึ้นแล้วจริง

..การไม่ประพฤติธรรม ..การไม่เคารพธรรม ..การไม่ปฏิบัติธรรม กลายเป็นสามัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ยุคไอที.. ที่มีค่านิยมตรงข้ามกับบรรพชน มองดูการเคารพธรรม การปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องล้าสมัย .. ไม่ทันโลก

จิตวิญญาณที่ถูกปลูกฝังด้วยคุณค่าวัตถุนิยมเป็นใหญ่จึงกำเริบด้วยโลภจิต.. อย่างเป็นสันดาน จนกลายเป็นปกติกับความนึกคิด พูดจา กระทำ เพื่อให้ได้มาในวัตถุกาม.. ที่สะท้อนอยู่ในความเป็นโลกธรรม..

การวัดผลว่า คุณค่าความสำเร็จของชีวิตอยู่ที่การได้มีความอุดมสมบูรณ์ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ และสุข แบบชาวโลก.. ในวิถีโลกียสุข ที่กลายเป็นค่านิยม.. สร้างจิตสำนึกของมนุษย์พันธุ์ใหม่ในโลกใบนี้ ให้หมุนวนเวียนไปมา สร้างภาพหลอกตาหลอนจิต.. จนสัตว์โลกติดตาข่ายแห่งมาร.. ให้ยากที่จะหลุดพ้นออกมาจากอำนาจแห่งตัณหาได้

 “นัตถิ ตัณหา สมานาที .. แม่น้ำเสมอตัณหาไม่มี..” เป็นความจริงที่สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของจิตกิเลสว่า.. ความอยากจึงไม่เคยเต็ม.. ยิ่งได้มาสมความอยาก.. ยิ่งเพิ่มอำนาจความอยาก จนยากจะต่อรองกับความอยากได้.. ด้วยสติอันน้อยนิดที่พ่ายแพ้อำนาจของกิเลสในทุกขณะจิต...

สัตว์โลกพันธุ์ใหม่.. จึงมีพฤติจิต ให้ใจเร็ว คิดอ่านไกล ปากไว.. กระทำการใดๆ อย่างไร้ความรู้ทั่วถึงในการกระทำนั้น.. สะท้อนความเป็น โมหจิต อย่างสมบูรณ์ของความเป็นสัตว์เขลา

จึงเห็นการทำดีก็สุดโต่ง.. การทำชั่วก็สุดลิ่มทิ่มประตู ยากจะหยุดยั้ง .. ไร้ความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรม

อำนาจอารมณ์.. เป็นใหญ่เหนือชีวิต.. วัตถุอารมณ์เหนืออำนาจจิต.. ที่ยังหลงคิดว่าใหญ่กว่าสิ่งใดในโลก

อารมณ์.. กลายเป็นปัจจัยที่ ๕ ที่สำคัญยิ่งในชีวิต นับจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ.. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าทุกขณะจิต.. ทุกห้วงเวลาของชีวิต.. สัตว์โลกเสพสมคบอยู่แต่กับ อารมณ์ จนไม่เงยหัวลืมตา.. เพื่อมองหาความเป็นจริง.. ที่เรียกว่า  สัจธรรม

อธรรมราคะ .. ความกำหนัดอันไม่ชอบธรรม.. ไม่สมควรผุดปรากฏดารดาษทั่วทุกซอกของแผ่นดินอย่างเปิดเผย ไม่เว้นแม้ในเขตวัดวาอารามเมืองพระพุทธศาสนา...

ชายเสพคบชาย                                  หญิงเสพคบหญิง

ความเร่าร้อนวิปริตทางเพศ.. ความวิตถารทางกามจึงปรากฏมากขึ้น.. และมากขึ้น

จนเกิดปรากฏอาชญากรรมทางเพศแบบวิปริต ที่มีสถิติทะยานสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน...

ความไม่ปฏิบัติชอบต่อพ่อแม่.. ไม่ปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์-พระสงฆ์องคเจ้า ผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายมีปรากฏให้เห็นมากขึ้นในสังคมเสื่อมสูญศีลธรรมในโลกไอทีเป็นใหญ่ในปัจจุบัน

ความไม่เคารพ .. ไม่ประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ มีให้เห็นเป็นปกติ.. ในกลุ่มเด็ก-หนุ่ม-สาวรุ่นใหม่

คำถามที่ว่า.. ไปวัดทำไม.. ไปทำบุญได้อะไร... ทำไมต้องไปสังเวชนียสถาน.. ทำไมต้องไปโบราณสถาน มรดกทางพุทธศาสนา.. ทำไมต้องไปทัศนศึกษาร่องรอยอารยธรรมโบราณในประเทศแดนไกลที่ไร้ความเจริญทางวัตถุ.. ไปทำไม ได้อะไร.. ทำไมไม่ไปอเมริกา.. ยุโรป.. โลกแห่งความเจริญทางด้านวัตถุ.. ประเทศที่ร่ำรวยด้วยนวัตกรรมยุคใหม่..... ฯลฯ ..จึงเป็นคำถามปกติของคนรุ่นใหม่ ที่อวดอ้างว่าฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง เหมือนกับฟังภาษาอังกฤษ.. ทั้งๆ ที่พ่อแม่เป็นคนไทยแท้.. เป็นจีนร้อยเปอร์เซ็นต์มาแต่ดั้งเดิม...

อะไรทำให้จิตใจของคนยุคใหม่เปลี่ยนไป คำตอบที่ถูกต้องมีอยู่ในใจของทุกคน ที่ยังคงมีความสำนึกในความเป็นชาติพันธุ์ความเป็นมนุษย์อยู่บ้าง แม้จะไม่เต็มร้อย...

ความไร้สำนึก..ในจิตใจของชาวโลก จึงเป็นมหากาพย์ของปัญหาชีวิต จึงไม่แปลกที่คนรุ่นใหม่จะไหลหลงอยู่ในวังวนของอบายมุข เสพคบเหล้ายา.. เที่ยวเตร่ยามค่ำคืน คบมิตรชั่วและมั่วสุมยาเสพติดกันจนเกร่อสังคม.. ดังที่ผุดบานเป็นดอกเห็ดในเมืองหลวง.. อย่าว่าแต่จังหวัดชายแดนบ้านนอกที่มีเขตแดนประชิดโรงผลิตยาเสพติดเลย

ยาเสพติดทุกชนิดที่ทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยผ่านแนวชายแดนธรรมชาติ ที่ยากต่อการควบคุมด้วยกำลังทหาร ตำรวจ แค่เพียงหยิบมือเดียว จึงกลายเป็นปัญหาบานทะโรคของสังคมเสื่อมศีลธรรมที่ไร้ภูมิต้านทานในวิถีจิตของสัตว์สังคม.. ที่ไหลวนไปด้วยอำนาจกิเลส.. ที่ว่ายอยู่ในกระแสจิต...

จึงไม่แปลก.. และจึงไม่น่ากังขา.. เมื่ออายุขัยของมนุษย์ ผิวพรรณของคนเรา เริ่มเสื่อมทรามลงอย่างผิดปกติ แม้จะเจริญด้วยเครื่องสำอางบำรุงผิวมากหลากยี่ห้อ...

จึงไม่แปลก.. ที่โรคภัยไข้เจ็บ.. โรคไวรัสต่างๆ แพร่ระบาดเข้าโจมตีกลุ่มมนุษยชาติทุกหย่อมหญ้า ให้ทุกข์ยากลำบากในการใช้ชีวิตในโลกที่มีความเจริญทางวัตถุ แต่ไร้อิสรภาพทางจิตวิญญาณ

จึงไม่แปลก.. ที่รสชาติข้าวปลาอาหาร พืชพรรณธัญญาหารทางธรรมชาติ จะเริ่มสูญเสียคุณค่าทางอาหารไป... กลายเป็นแหล่งเพาะบ่มสารตั้งต้นโรคร้าย เช่น มะเร็ง.. ที่ก่อตัวอยู่ในพืชพรรณธัญญาหารเหล่านั้น ให้มนุษย์ยุคใหม่ได้เสพกิน

คำพยากรณ์สุดท้าย ก่อนโลกจะพบภัยพิบัติด้วยน้ำมือของมนุษย์สุดเถื่อน ที่กล่าวว่า.. “ต่อไปเบื้องหน้า เมื่ออายุมนุษย์ลดน้อยถอยลง เหลือ ๑๐๐ ปี.. ความเสื่อมทางศีลธรรมจะปรากฏชัดขึ้น มากขึ้น โลกจะเต็มไปด้วย โลภจิต โทสจิต โมหจิต.. ในหมู่มนุษยชาติ...

การทำร้ายทำลาย การเบียดเบียนกัน.. การไม่เคารพกัน จะมีปรากฏมากขึ้น

คำว่า กุศล.. ไม่เป็นที่รู้จักของคนยุคใหม่ จึงยากจะเข้าใจคำว่า.. กุศล.. และยากจะทำกุศล.. ในชีวิตประจำวัน

พวกเขาไม่เคารพบิดามารดา สมณพราหมณ์ผู้ใหญ่ในตระกูล ไม่เคารพยำเกรงพ่อแม่ พี่ป้าน้าอา.. ภรรยาของอาจารย์ ภรรยาของท่านอันเป็นที่เคารพ

สัตว์โลกจะมีการเสพคบสมสู่ปะปนกัน เหมือน แพะ แกะ สุนัข..

มนุษย์จะมีความอาฆาตพยาบาทกันอย่างรุนแรง แม้ในระหว่าง พ่อ แม่และลูก ระหว่างพี่น้อง เห็นกันและกันก็เกิดอยากจะฆ่ากัน เหมือนพรานเนื้อเห็นเนื้อในป่า

เมื่อมนุษย์มีอายุขัยลดลงเหลือเพียง ๑๐ ปี จะเกิด สัตถันตรกัป คือ การใช้อาวุธฆ่ากันอยู่ถึง ๗ วัน เห็นกันแล้วก็อยากจะฆ่ากัน มีความรู้สึกเหมือนเห็นเนื้อแล้วก็ฆ่ากัน

กุศลกรรมบถ ๑๐ จักหายไป อกุศลกรรมบถ ๑๐ จะเจริญรุ่งเรืองยิ่ง... จนที่สุด โลกเสื่อมสูญสิ้นสลายด้วยอำนาจการทำลายของชาวโลก กว่าจะฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้ง.. มนุษย์ฆ่ากันจนเกือบจะล้างโลก.......”

อนิจจัง อนิจจา วต สังขารา...

สังขารหรือโลกนี้ไม่เที่ยงหนอ จริงๆ

มีเกิดขึ้น .. ดับไป เป็นธรรมดา

เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป

ความดับสิ้นของสังขารเป็นสุขอย่างยิ่ง จริงๆ!!.

 

เจริญพร

[email protected]

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

...แนวคิดปัญหาพระทุศีล .. ในสังคมชาวพุทธ!!

เจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ข่าวสารแวดวงการเมืองในบ้านเรา กำลังเพิ่มอุณหภูมิขึ้นตามประสาวิถีโลก.. แม้ในแวดวงของศาสนาก็หนีไม่พ้นเรื่องราวข่าวฉาวโฉ่ ไม่น่ายินดีของพระทุศีล “ทุมมังกุ” บางรูป..

ทฤษฎีความไม่พร้อม ปูพรมให้ถนนสายทรมานวิถี

จดหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับด่วนที่สุด ที่ ตช 0011.24/64 ลงวันที่ 2 มค. 66 ลงชื่อ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ถึง รมว. ก. ยุติธรรม เรื่อง ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2566

...วิถีการเมือง สังคม .. ในกระแสกิเลส!!

เจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในท่ามกลางกระแสกิเลสที่มีกำลังร้อนแรงของโลก.. ทุกชีวิตจึงดำเนินไปในกระแสความพลุ่งพล่านแห่งกิเลส.. ที่ยากต่อการควบคุมกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในอำนาจของสติ...

จริยธรรมของการศึกษาในกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ก่อนอื่นในการอภิปรายเรื่องนี้ ขอออกตัวเลยว่าเห็นด้วยกับ สจ๊วต วอริส ที่อภิปรายถึงความท้าทายของโลกจากการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาว่า

ร่วมบูชาธรรม .. ๙๕ ปีชาตกาล หลวงปู่อิ่ม วัดโสมนัสฯ

เจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ในโลกใบนี้ ที่วนเวียนไปตามกระแส.. สะท้อนความจริงของสัตว์โลกและทุกสรรพสิ่งที่ตั้งอยู่บนโลกใบนี้ ว่า.. ไหลวนไปตามกระแสโลกเช่นกัน โดยแปลงค่ากระแสโลกที่ไหลวนหมุนวน เป็นวนเวียนของสังสารวัฏ.. อันสัตว์โลกวนเวียนอยู่ในกระแสมาช้านาน เดินทางมายาวไกล ดุจไม่รู้จักจบสิ้นด้วย