ขบวนการ "หลอกใช้เด็ก"

ก่อนถึงวัน "สงกรานต์" รื่นเริงอย่างไร.........

เมื่อสงกรานต์ผ่านไปแล้ว

ด้วยบุญ-ทาน และการได้กราบขอพรบิดา-มารดา ตลอดถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อันท่านทั้งหลายได้ทำมาดีแล้ว

ก็ขอให้ "ความประเสริฐ" นั้น

จงเป็นพรสัมฤทธิ์ ยังความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ และความรื่นเริงในชีวิต ได้บังเกิดกับทุกท่านตลอดไปนะครับ

แต่ขอให้เข้าใจไว้อย่าง....

ความสุข, ความเจริญ, ความสำเร็จทุกด้านในชีวิต ต้นธารต้องมาจาก "ความคิดดี" ก่อน

นี่เป็นธรรมจากโอษฐ์พระพุทธองค์ มิใช่ผมกล่าวอ้างเอาเอง

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า.......

ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง

"ในการทำกรรมที่เป็นกุศลและอกุศล ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นใหญ่ เพราะว่ากรรมที่ทำด้วยใจอันผ่องใสแล้ว ย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลก มนุษยโลก ดุจเงา ฉะนั้น"

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา

มนสา เจ ปสนฺเนส ภาสติ วา กโรติ วา

ตโต นํ สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี.

"ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่

สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว

พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา

เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว"

เห็นมั้ย.......

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ "ใจ" ความคิดดี-ไม่ดีของคนเรา ก็เริ่มต้นที่ใจนั่นแหละ

ถ้าเราคิดดี การพูด, การทำทุกอย่าง ก็ย่อมดี นำไปสู่ความสำเร็จที่ดีของชีวิต

ทางตรงข้าม

ถ้าใจเราคิดไม่ดี การพูด-การทำ ก็ย่อมไม่ดี นำไปสู่ความล้มเหลว สู่ความต่ำทรามของชีวิต

ช่วงสงกรานต์ มีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ต้องบอกว่าเป็นพวกไหน-กลุ่มไหน ทุกท่านก็คงรู้ จงใจ "จัดฉาก" การถ่ายทำในทางมุ่งร้ายต่อสถาบัน

โดยสร้างฉาก-สร้างภาพว่า "พวกเขาเตรียมมารอรับขบวนเสด็จฯ" ที่ถนนราชดำเนิน

แต่ความคิดที่บ่งบอกเจตนาผ่านทางการแสดงออกทางกายและวาจาคนกลุ่มนี้ ชัดเจนว่า เป็นขบวนการ "ปฏิปักษ์ต่อสถาบัน" มุ่งลบหลู่-ล้มล้าง

เริ่มจาก "การด์แมวดำ" (BLACK CAT GUARD) ทวีตข้อความให้ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เมื่อถึงเวลานัดหมาย ขบวนการก็ทยอยมารวมตัว เมื่อตำรวจเข้าสกัดกั้น

ก็เข้า "ตามแผน" พวกเขา

ที่ต้องการให้ตำรวจ "เข้าฉาก" โดยมีขบวนการถ่ายทำตั้งกล้องรอไว้แล้ว

แล้วภาพ-ข่าวเหตุการณ์เหล่านั้น ก็ถูกนำเผยแพร่ทันที

 "Friends Talk" ไลฟ์สด พร้อมเปิดบัญชีแบงก์ "รับการสนับสนุน"

เพจ Prachatai English, โพสต์ถี่ยิบ เป็นภาษาอังกฤษ

Caleb Quinley, butterfly dog, Watch Mob-TH, ภาษาอังกฤษเช่นกัน "ตำรวจจับเยาวชนที่รอรับขบวนเสด็จฯ" โหมประโคมกันเต็มที่

เพจ "นักเรียนเลว" โพสต์

Breaking : เยาวชน 3 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวระหว่างรับประทานอาหารที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

โดยอันนา สมาชิกนักเรียนเลว หนึ่งในเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่ราวๆ 20-30 คน เข้าควบคุมตัว โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา และพาขึ้นรถไปยังสโมสรตำรวจ

"บอล ธนวัฒน์ วงศ์ไชย" โพสต์ภาพ-ข่าว

เยาวชนอายุ 13 ปี ถูกอุ้ม เพียงเพราะไปนั่งกินแมคโดนัลด์ นี่กูกำลังอยู่ในประเทศอะไร?

ต่อมาเพจ TLHR/ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิฯ โพสต์ว่า

16.27 น. ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า.......

จะไม่มีการทำประวัติเยาวชนทั้ง 3 แต่กำลังทำบันทึกประจำวันแทน และจะปล่อยตัว โดยไม่ดำเนินคดีใดๆ

สรุปความคือ......

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ว่าการกระทำของ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก นางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ชุมนุมปราศรัยวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

ความตอนหนึ่งที่ว่า........

"การเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องทั้ง 3 และกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นขบวนการเดียวกัน มีเจตนาเดียวกันตั้งแต่แรก

ถูกผู้ถูกร้องทั้ง 3 มีพฤติการณ์กระทำซ้ำและกระทำต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการกระทำกันเป็นขบวนการ ซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดม ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีลักษณะก่อให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงในสังคม"

นั้น......

แม้ถึงวันนี้แล้ว ก็ยังมีการ "กระทำกันเป็นขบวนการ" ในทางปลุกระดม ให้ข้อมูลเท็จ มีลักษณะก่อให้เกิดความวุ่นวาย และความรุนแรงในสังคมชัดเจน และต่อเนื่อง

ผมไม่ห้ามปราม "เยาวชน" กลุ่มนี้!

เพราะเข้าใจ ถึงห้ามปรามก็ไร้ผล แต่อยากฝากไว้ให้คิดในอนาคตด้วยปรารถนาและหวังดี

ในตัวเราทุกคน มีทั้งเทวาและซาตานซ่อนอยู่ ฉะนั้น แต่ละช่วงชีวิตคน ย่อมมีทั้งผิดและถูกเป็นธรรมดา

อย่างโลกของคนรุ่นใหม่ ๓ นิ้ว ผมเข้าใจ เพราะเคยผ่านวัยนี้มาก่อน

"หัวโจก" คือตัวนำ มีความหมายทางเชื่อฟังเหนือกว่าพ่อแม่ และเหนือกว่าอะไรทั้งหมด

การขลุกอยู่กับเพื่อนฝูง การได้อยู่ร่วมแก๊งเพื่อนฝูง มันมีความสุข มีสีสัน มีความหมายถึงขั้นยึดเป็นแก่นชีวิต ของเยาวชน คนหนุ่มสาว ที่เรียกกันด้วยศัพท์หรูๆ ว่า "วัยแสวงหา"

แล้ว "หัวโจก" ของรุ่นใหม่ ๓ นิ้ว ยุคนี้ คือใคร?

คือ คนเดือนตุลา, หลงยุคกลุ่มหนึ่ง ที่โตขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์มหา'ลัยบ้าง เป็นนักการเมืองทั้งที่สูญเสียอำนาจและกำลังช่วงชิงอำนาจบ้าง เป็นนักธุรกิจบ้าง เป็นสื่อบ้าง

สมคบกับขบวนการ "อำนาจเดียวครองโลก" ที่มีแผนเข้ายึดไทยเป็นฐานปฏิบัติการ แผ่อำนาจคลุม "อินโด-แปซิฟิก"

ทุ่มเงินไม่อั้่น ผ่านองค์กร "นักบุญบังหน้า" แจกจ่าย

ด้วยเงื่อนไข ยึดได้แล้ว "แบ่งประเทศ" กันครอง

การจะถึงจุดนั้่นได้......
ปฏิบัติการ "ใต้ดิน-บนดิน" ที่ต้องร่วมกันทำก่อน คือ

โยกคลอน "สถาบันพระมหากษัตริย์" ในจิตใจประชาชนให้หวั่นไหว เป็นการถอน "ศรัทธา-ความเชื่อ" ไปเรื่อยๆ

ล้มสถาบันได้

เท่ากับล้ม "ราชอาณาจักรไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" สำเร็จ!

จากนั้น ก็แบ่งแยกราชอาณาจักรไทยจาก "เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน" ซอยแบ่งไปเป็นระบบสาธารณรัฐ แบ่งกันไปครอง

โดยจักรวรรดิอำนาจตะวันตก ตั้งประธานาธิบดี "หุ่นเชิด" ขึ้นตัวหนึ่ง อย่างที่ทำอยู่ในบางประเทศขณะนี้!

นี่แหละ โลกของเยาวชน ๓ นิ้ว ทุกวันนี้ ตกอยู่ใต้การชี้นำ ปลุกปั่นของหัวโจก เมื่อเข้าพวก-เข้ากลุ่ม ทุกอย่างมันเพริดไปหมด ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

มีเงินทองใช้ มีความหวังจากคำหลอกล่อ เดี๋ยว..จะส่งไปเรียนต่อเมืองนอก พวกเราจะมีอำนาจเปลี่ยนประเทศ พวกเราจะทำอะไรก็ได้ ทุกอย่างเสมอภาค ทัดเทียมเท่ากันหมด

ดังนั้น รุ่นใหม่ ๓ นิ้ว จึงน่าสมเพช ด้วยเข้าใจความคิดของวัยแสวงหา ภายใต้การครอบงำและควบคุมหัวโจก คือขบวนการล้มเจ้า

แล้วสักวันหนึ่ง เมื่อหมดประโยชน์ที่จะใช้ ต้องกลับไปอยู่ในโลกความจริงของชีวิตจริง

จะรู้ว่ามันเจ็บปวด ว้าเหว่ ขนาดไหน?!

และตอนนั้นแหละ อย่าหัน-ไปพึ่งยาเสพติดเชียวนะ

ค่อยตั้งสติคุมใจ แล้วคิดใคร่ควญทวนทบให้ดี ที่ผ่านมาคืออดีตที่ไร้ประโยชน์จะไปคร่ำครวญ

ฉะนั้น ให้เริ่ม "คิดใหม่-มองใหม่" ทางที่ดี นี่แหละคือ อดีตที่เราแก้ไขให้เป็น "ปัจจุบัน" ที่ดีได้

มันเลวขนาดไหน....

หลอกใช้กระทั่งเด็กอายุ ๑๓ เป็นเครื่องมือ เพราะมันรู้เยาวชนในทางกฎหมาย เอาโทษ-เอาทัณฑ์ อะไรไม่ได้มากนัก

ผมไม่ห้าม ไม่เตือน ไม่ว่าอะไรหรอก

แต่ฝากไว้ "ซักวัน" เยาวชนถูกหลอกใช้ จะได้แง่คิดจากผม ไปใช้แทนเชือกแขวนคอตัวเอง!.

คนปลายซอย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตกลง 'ใครกันแน่' ที่ขาย?

"ลุงป้อม" ตอนนี้ คึกใหญ่เลย ใครอย่าไปปรามาสว่าแก่แล้วเชียวนะ เห็น "ตุ๊ต๊ะ-ตุ้มตุ้ย" อย่างนั้นเถอะ จะบอกให้

อ่างทอง...สิงห์บุรี ทางผ่านที่พลาดไม่ได้

รายการเที่ยว...มีเรื่องคราวนี้ สุนีย์ เจ้าของเพจ ตัวแทนหมู่บ้าน พาแฟนรายการมุ่งหน้าไปเส้นทางภาคเหนือ แน่นอนว่า ต้องผ่านจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี

คดีตู้ห่าว-ทุนจีนสีเทา เดิมพันเส้นทาง เก้าอี้ผบ.ตร. บิ๊กต่อ-บิ๊กโจ๊ก

การสืบสวนสอบสวนเพื่อทลายเครือข่ายธุรกิจกลุ่มทุนจีนสีเทา ภายใต้การนำของ สองบิ๊กตำรวจ ระดับรองผบ.ตร. คือ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล หรือบิ๊กต่อ กับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล “บิ๊กโจ๊ก”กำลังเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศ

ชิลสุดๆๆ ปักหมุดไปโคราช

รายการเที่ยว….มีเรื่อง คราวนี้ สุนีย์ เจ้าของเพจ ตัวแทนหมู่บ้าน ปักหมุดพาเราไปเที่ยวกันแบบ สบายๆ ไม่เร่งรีบกันที่จังหวัดนครราชสีมา หรือที่เมืองย่าโม โคราชนั่นเอง โคราชเป็นเมืองใหญ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย แต่สุนีย์ เลือกกิจกรรมแบบ One Day Trips มีทั้งปั่นจักรยาน เดินป่าเล็กๆ ดริปกาแฟ ยิงหนังสะติ๊กปลูกป่า ไหว้พระและชมงานศิลป์ แบบครบรส