ตั้งเป้าหมายให้คนไทยดีขึ้น

เปิดปี 66 มาได้เกือบ 1 เดือนแล้ว แน่นอนว่าทุกๆ ปีใหม่คนเรามักจะมีการตั้งเป้าหมายในเรื่องต่างๆ และวางแนวทางเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นเสมอ แต่จะทำได้หรือไม่ได้ก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

แน่นอนว่า การตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่เรื่องดีๆ นั้นก็ไม่ใช่มีแค่ตัวบุคคลเท่านั้น แต่องค์กรต่างๆ ก็ต้องอาศัยปีใหม่นี่แหละในการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการทำงานไปในแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ในปี 2566 นี้ก็ได้ออกแนวทางการทำงานเพื่อเป็นแนวทางทั้งปีนี้ และเหมารวมไปถึงเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศด้วย

ผ่านนโยบาย 4 มิติ คือ 1.การสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ 2.การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม 3.การรักษาสิ่งแวดล้อม และ 4.การกระจายรายได้ให้กับประชาชนเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน และขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคาดว่าในปี 2565 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง 

โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้ประกอบการและคนไทยทั้งประเทศ  

แน่นอนว่าในช่วงก่อนสิ้นปี 2565 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดตัวปลัดคนใหม่ อย่าง “ณัฐพล รังสิตพล” ที่มาพร้อมกับนโยบายของกระทรวงฯ ซึ่งเปลี่ยนโฉมให้เป็น MIND ซึ่งได้เตรียมผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยพัฒนาด้วยความยั่งยืน ทุกกิจกรรม และโครงการที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งชุมชน สังคม และอุตสาหกรรมเติบโตไปด้วยกัน

โดยแนวทางดังกล่าวมีดังนี้ มิติที่ 1 มุ่งสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) มีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 2566 โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ 2 และ 3 ทุกขนาด จำนวน 60,283 โรงงาน คาดเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ คิดเป็นวงเงินรวม 282,743,550 บาท 

ขณะที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ มอบส่วนลดจากการจำหน่ายมาตรฐานของ ISO และ IEC ในอัตรา 30% เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน พร้อมทั้งให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอส (มอก.เอส) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด้านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เดินหน้าจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม” ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงภายใต้กลไก “ตลาดชุมชนดีพร้อม” คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท 

มิติที่ 2 การดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดโครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ต่อเนื่องปีที่ 6 และมอบหมายให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนโดยรอบพื้นที่ โดยในปี 2565 มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพไปแล้ว 18,156 คน  

มิติที่ 3 ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) จัดหาเครื่องสางใบอ้อยให้ชาวไร่อ้อยยืมใช้งานในการตัดอ้อยสด จำนวน 288 เครื่อง เพื่อเป็นการลดมลพิษจากฝุ่น PM 2.5  ที่เกิดจากการเผาอ้อยในฤดูการผลิต ปี 2565/2566 และในมิติ มิติที่ 4 ของขวัญจากกระทรวงอุตสาหกรรมถึงประชาชน เน้นกระจายรายได้ให้กับประชาชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ดีพร้อม จัดโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมภายใต้กลไก “คนชุมชนดีพร้อม”  

เชื่อว่าจากการดำเนินงานทั้ง 4 มิตินี้จะทำให้ประชาชนคนไทย รวมถึงผู้ประกอบการไทยนั้นมีศักยภาพและมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดทั้งปี 2566 นี้. 

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ตลาดรถยนต์ไทย”ช่วงเปลี่ยนผ่าน

ประเทศไทย ถือเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตลาดรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศก็เริ่มมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จัดทัพกำชับนโยบายอุตสาหกรรม

จากการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านมาหลายเดือนก็เริ่มเห็นนโยบายที่ชัดเจนขึ้น และการบูรณาการการทำงานของหลายๆ หน่วยงานไปพร้อมๆ กัน จากสิ่งแรกที่เห็นคือการปรับปรุงนโยบายของกระทรวงภายใต้คำว่า MIND “ใช้หัวและใจ” ทำงาน โดยแบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่

ปีนี้ได้ใช้แน่รถไฟฟ้าสายใหม่

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ หลายสายทาง โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง และสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี

เมื่อเศรษฐกิจไทยมองเห็นแสงสว่าง

มีข่าวดีสำหรับคนไทยและเศรษฐกิจไทย เมื่อทางกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ออกมาแถลงข่าวถึง ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) ในเดือน ก.พ.2566 ซึ่งพบว่ามีตัวเลขอยู่ที่ 108.05 เทียบกับ ม.ค.2566 ลดลง 0.12% และเมื่อเทียบกับ เดือน ก.พ.2565 เพิ่มขึ้น 3.79% ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 13 เดือน