นวัตกรรมแยกขยะชุมชน

ในแต่ละปีนั้นมีขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกว่า 27.8 ล้านตัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาครัฐจึงให้การสนับสนุนการนำขยะไปเป็นเชื้อเพลงสำหรับผลิตไฟฟ้า ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังลดปัญหาขยะล้นเมือง แต่ก็ยังพบปัญหาในด้านกระบวนการจัดเก็บ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ ส่งผลให้การกำจัดขยะหรือการนำขยะไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ได้จัดทำโครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือ Wonder Waste!

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในเรื่องการจัดการขยะให้ได้คุณภาพก่อนนำไปกำจัด หรือเพิ่มทางเลือกด้วยการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียน

ซึ่ง บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ระบุว่า กกพ. ร่วมกับ CEA เปิดตัว 4 พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้า บนพื้นฐานของการศึกษาพฤติกรรมผู้ทิ้งในระดับครัวเรือนและชุมชนในจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเจริญกรุง ย่านหนองแขม กรุงเทพฯ ย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น และย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการ Wonder Waste! 

ทั้งนี้ โครงการ Wonder Waste ทั้ง 4 โครงการนั้นประกอบด้วย 1.ลานใบไม้ บริษัท ยิบ อิน ซอย จำกัด บางรัก กรุงเทพฯ แพลตฟอร์มที่มีแนวคิดแก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นหลังบริโภคจากฟู้ดเดลิเวอรีในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแพลตฟอร์มนี้จะเข้ามาบริหารคัดแยกบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทพลาสติกเบา รวมทั้งกระดาษในรูปแบบ Pop-Up ที่มีบริการรับถุงแยกขยะรีไซเคิลด้วยตู้อัตโนมัติ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อม Lab ที่ทำหน้าที่ทั้งรับ บด ล้าง อบ และแพ็กขยะ สู่การแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) พร้อมใช้จักรยานเพาเวอร์พิกไฟฟ้าบรรทุก หรือ PowerPick WtE eBike บริการรับแยกขยะแบบเคลื่อนที่ผ่านแอปพลิเคชันในการกำหนดเวลารับขยะถึงที่

2.หมู่บ้านจิตรณรงค์ 21 ใกล้โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม กรุงเทพฯ แพลตฟอร์มระบบเก็บขยะเพื่อส่งเข้าโรงเผาขยะ ด้วยเทคนิคลดความชื้นขยะด้วยวิศวกรรมและการออกแบบ มาใช้ร่วมกับระบบคัดแยกเพื่อทำให้การเผาขยะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการปรับปรุงคุณภาพขยะ และลดขั้นตอนการคัดแยกให้มีความซับซ้อนน้อยลง ด้วยกระบวนการแยกขยะ-รับขยะ-พักขยะ-ส่งขยะ สำหรับการแยกขยะ จะมีถุงและถังขยะที่ออกแบบให้เหมาะสม วางไว้ในแต่ละจุดของบ้านพร้อมเอกสารแนะนำ เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการคัดแยก มีการรับขยะถึงหน้าบ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับคนในพื้นที่ โดยมีจักรยานเข้าไปรับขยะมาจัดการตามแต่ชนิด และการพักขยะโดยการลดความชื้นด้วย Solar Waste Dryer ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครต่อไป

3.บุญบุญ ถังขยะมาหาคน ถังขยะในรูปแบบของหุ่นยนต์แมว ที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนส่งมาใช้ นอกจากจะเป็นการปูพื้นฐานเครือข่ายการพัฒนาหุ่นยนต์รับส่งของที่รองรับสมาร์ทซิตี้แล้ว ยังดึงค่านิยมการทำบุญและการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในจังหวัดขอนแก่นมาเป็นแรงจูงใจในการคัดแยกขยะในพื้นที่

และ 4.พื้นที่เมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต แพลตฟอร์มการจัดการขยะสำหรับธุรกิจคาเฟ่และบ้านเรือน โดยใช้ถุงสีแยกขยะตามประเภท ขยะแห้ง ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และถังขยะสำหรับใช้ภายในคาเฟ่หรือบ้านเรือน

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าปัจจุบันประชาชนยังขาดความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้กำจัดขยะยังใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น    โครงการ Wonder Waste! จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์รูปแบบหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการคัดแยกขยะที่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่มีส่วนร่วม เพื่อเป็นต้นแบบนำไปสู่การใช้งานได้จริง และเพิ่มทางเลือกในการผลิตเชื้อเพลิง.

บุญช่วย ค้ายาดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้สร้าง 'โอไมครอน'

ดูเหมือนโลกกำลังสิ้นหวัง เจ้า โอไมครอน ไวรัสหน้าใหม่ ยังไม่มีใครรู้นิสัยที่แท้จริง

งูเข้าบ้าน?

เป็นดาวนักพูดในสภา เสี่ยยุ-จิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย และพ่วงด้วย "ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ

สกัดก่อนเสียหาย

สินค้าทั้งอุปโภคบริโภคที่คนในสังคมเลือกซื้อหาได้ง่ายที่สุด มาจากแหล่งการขายใกล้บ้าน อาทิ ตลาดสด ที่ไม่ใช่จะขายแค่ของสดเท่านั้น