'อัศวิน' แจงขั้นตอนทำวัคซีนพาสปอร์ต

25 พ.ย.2564 – พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กผู้ว่าฯ อัศวิน
ในหัวข้อ “ทำวัคซีนพาสปอร์ตได้หลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม” พร้อมอินโฟกราฟฟิกประกอบว่า หลังจากที่ กทม. ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงก่อนเข้าประเทศ ตอนนี้หลาย ๆ คนใน กทม.ก็ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วมากกว่า 101% และเริ่มมีการเดินทางออกนอกประเทศมากขึ้น
ในหลายประเทศหากจะเดินทางไปก็จะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตแสดงก่อนเข้าประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย

ผู้ที่จะขอรับวัคซีนพาสปอร์ต จะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว สามารถขอรับได้ที่
1) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
2) กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
3) สถาบันบำราศนราดูร
โดยนัดหมายล่วงหน้า ตามรายละเอียด วัน เวลาและสถานที่ที่สะดวก อย่าลืมเตรียมหลักฐานการเดินทาง หนังสือเดินทาง และเอกสารรับรองการฉีด ที่ รพ.ออกให้ ณ จุดฉีด ไปให้พร้อมด้วยนะครับ #วัคซีนพาสปอร์ต