'อำนาจเจริญ' โควิดพุ่งติดเชื้อ 231 ราย ไร้ตาย

'อำนาจเจริญ' พบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้ง 2 ระบบพุ่งไปติด 231 ราย กระจายใน 7 อำเภอแต่โชคดีไร้ผู้เสียชีวิต

19 พ.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญว่า มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 231 ราย แยกเป็น ตรวจแบบ RT-PCR จำนวน 44 ราย และตรวจแบบ ATK จำนวน 187 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อกระจายออกไปทุกอำเภอ ดังนี้ 1. อ.เมืองอำนาจเจริญ ตรวจแบบ RT- PCR มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 17 ราย ตรวจแบบ ATK มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 45 ราย 2. อ.ชานุมาน ตรวจแบบ RT-PCR มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 5 ราย ตรวจแบบ ATK มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 ราย 3. อ.ปทุมราชวงศา ตรวจแบบ RT-PCR มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 7 ราย ตรวจแบบ ATK มีผู้ตรวจเชื้อ จำนวน 31 ราย 4.อ.พนา ตรวจแบบ RT-PCR มีผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย ตรวจแบบ ATK มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 18 ราย 5. อ.เสนางคนิคม ตรวจแบบ RT-PCR มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 7 ราย ตรวจแบบ ATK มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 12 ราย 6. อ.หัวตะพาน ตรวจแบบ RT-PCR มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย ตรวจแบบ ATK มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 23 ราย และ 7 อ.ลืออำนาจ ตรวจแบบ RT –PCR มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 2 ราย ตรวจแบบ ATK มีผู้ติดเชื้อ จำนวน 44 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกมกราคม 2565 แบบ RT-PCR จำนวน 6,951 ราย แบบ ATK จำนวน 13,523 ราย กำลังรักษา จำนวน 381 ราย ที่โรงพยาบาล จำนวน 88 ราย Home Isolation จำนวน 293 ราย หายป่วยเพิ่ม 38 ราย หายป่วยสะสมระลอกมกราคม 2565 จำนวน 6,504 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม เสียชีวิตสะสมระลอกมกราคม 2565 จำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.96

ทั้งนี้การติดเชื้อโควิด – 19 ในจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่เป็นชนิดโอมิครอน ซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เร็ว ทุกพื้นที่ ทุกคนที่อยู่รอบตัวเรา ถือว่ามีความเสี่ยง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA จะสามารถป้องกันโควิด – 19 ได้ทุกสายพันธุ์ ดังนี้ 1.V. Vaccine รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อช่วยให้มีภูมิคุ้มกัน ลดอาการหนัก ลดการเสียชีวิต ซึ่งการระบาดระลอกเดือนมกราคม 2565 ถึง ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 66 ราย ดังนี้ - ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.39 –ได้รับวัคซีน 1 เข็ม มีผู้เสียชีวิต จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.12 – ได้รับวัคซีน 2 เข็ม มีผู้เสียชีวิต จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.42 – ได้รับวัคซีน 3 เข็ม มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.54 – อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีน เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.51

2.U. Universal Prevention โดยสวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ล้างมือ ลดการสัมผัสใกล้ชิด 3.C.COVID Free Setting สถานที่บริการปลอดภัย สะอาด ลดความแออัด ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้รับวัคซีน และ 4.A.ATK(Antigen test kit) ตรวจเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ เพื่อวินิจฉัย สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโควิด – 19 จังหวัดอำนาจเจริญ เป้าหมาย 390,695 คน โดยมีผู้ฉีดวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 338,204 คิดเป็นร้อยละ 86.56 ผู้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 313,143 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 และมีผู้ฉีดวัคซีน 3 เข็ม จำนวน 126,970 คน คิดเป็นร้อยละ 41.19 ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ผู้ฉีวัคซีนไปแล้ว มีอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ ห่วงปัญหาโควิดแนะลูกหลานพากลุ่ม 608 มารับวัคซีน

นายกฯ ห่วงใยผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ยังเป็นกลุ่ม 608 ย้ำให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงมารับวัคซีนประจำปี เตียงรองรับผู้ป่วยภาพรวมใน กทม.และทั้งประเทศยังเพียงพอ อัตราครองเตียงอยู่ที่ 22%

‘บิ๊กตู่’ สั่งเกาะติดสถานการณ์โควิด-19 ย้ำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำคัญ

นายกฯ ติดตามสถานการณ์โควิด– 19 ต่อเนื่อง ห่วงใยประชาชนทุกกลุ่ม แม้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศยุติภาวะฉุกเฉินแล้วแต่ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อร่วมกันดูแลกลุ่มเปราะบาง

นายกฯ วอนกลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

นายกฯ ห่วงใยประชาชน หลังผู้ป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอให้กลุ่มเสี่ยง 608 รีบเข้ารับวัคซีนโดยเร็ว เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิดควบคู่วัคซีนไข้หวัดใหญ่