'พรรคแรงงานสร้างชาติ' ย้ำไม่ยกเลิก 112 หนุนตั้งรัฐบาลโดยเร็ว

24 ก.ค. 2566 – ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์รายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่พรรคแรงงานสร้างชาติ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานสร้างชาติ นำโดยนายมนัส โกศล หัวหน้าพรรค เป็นประธานในที่ประชุม นายวสันต์ พานเงิน เลขาธิการพรรค ได้เสนอในที่ประชุมหัวข้อจุดยืนของพรรค ในเรื่องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งพรรคมีนโยบายยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เทิดทูนสถาบันอันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ นายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ โฆษกพรรคแรงงานสร้างชาติ ไม่เห็นด้วยกับการที่นโยบายพรรคการเมืองบางพรรคที่มีนโยบายในการแก้ไขหรือยกเลิก ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ว่าจะเป็นการลดโทษของการกระทำความผิด เปลี่ยนแปลงมิให้ประชาชนผู้ที่เคารพสถาบันฯเป็นผู้เสียหาย ให้เป็นการให้สำนักพระราชวังเป็นผู้เสียหาย อ้างว่าเป็นการนำ มาตรา 112 มาเป็นข้ออ้างทางการเมืองทำร้ายฝ่ายตรงข้าม เพราะถือเป็นการอ้างที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งการมีนโยบายคิดแก้ไข มาตรา 112 ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมแต่ประการใด

ที่ประชุมมีการเสนอให้พรรคแรงงานสร้างชาติ แถลงให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงแนวคิดนโยบายของพรรคตั้งแต่เริ่มหาเสียงในการเลือกตั้ง ที่ได้รับคะแนนเสียงจากประชาชนถึง 130,149 คะแนน ต้องแสดงจุดยืนของพรรคให้มีความชัดเจน ดั่งที่หาเสียงไว้กับประชาชนก่อนเลือกตั้ง ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย นายนภา วันดี รองโฆษกพรรค, นายนิกรณ์ ไผ่ตระกูล นายทะเบียน, นายประทีบ โมวพรหมมานุช เหรัญญิกพรรค, นายสายันต์ เซ็งทรัพย์ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก, นายอัมพร ใหญ่จันทึก กรรมการบริหารพรรค, นายสุรเดช ลาชุม กรรมการบริหารพรรค, นายภานุ กล่อมจิตร์ กรรมการบริหารพรรค และ นายสัญชัย ธงวิลัย กรรมการบริหารพรรค โดยกรรมการบริหารพรรคทุกคน ได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างกว้างขวางและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่ง “ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่แก้ไข และไม่ยกเลิก” เน้นย้ำจุดยืน จะปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันที่เทิดทูนเคารพรักยิ่งของพี่น้องประชาชนคนไทย และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคนในชาติ

ส่วนการตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 นั้น นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรค กล่าวว่า พรรคแรงงานสร้างชาติ ขอให้ดำเนินการมีการหานายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย มาบริหารชาติบ้านเมืองและจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประเทศชาติโดยเร็วที่สุด.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เศรษฐา' บอกยังไม่ได้แสดงความยินดี 'พล.อ.ประยุทธ์' เพราะไม่มีเบอร์มือถือ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าได้แสดงความยินดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีหรือไม่