ปปช.บุรีรัมย์ สรุปผลงานปราบทุจริต ชี้มูลความผิดแล้ว 7 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นอดีตนายก อบต.

ป.ป.ช.บุรีรัมย์ แถลงสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 มีเรื่องร้องตรวจสอบการกระทำทุจริต ประพฤติมิชอบหน่วยงานรัฐ และองค์กรท้องถิ่น รวม 125 เรื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเสร็จ 64 เรื่อง ไต่สวนแล้วเสร็จ 8 เรื่อง ตรวจรับคำกล่าวหาแล้วเสร็จ 72 เรื่อง และมีมติชี้มูลความผิด 7 เรื่อง

14 ก.ย.2566 - นางสาวสุรีรัตน์ นวลฉิมพลี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ภารกิจที่ทาง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการในปี 2566 ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต, ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และภารกิจด้านป้องกันการทุจริต

โดยภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ทาง ป.ป.ช. มีเรื่องตรวจสอบเบื้องต้น 125 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 64 เรื่อง คงเหลือ 61 เรื่อง เรื่องการไต่สวนเบื้องต้น มี 80 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 เรื่อง เหลือ 72 เรื่อง ตรวจรับคำกล่าวหา ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาทั้งหมด 74 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 72 เรื่อง เหลือ 2 เรื่อง ในส่วนของข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นกระทำผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และประพฤติมิชอบ

นอกจากนี้ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ยังเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องไว้ดำเนินการไต่สวนและมีมติชี้มูลความผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำทุจริต และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยได้ชี้มูลจำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย กรณีนายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ กับพวก 7 คน ที่มีการทุจริต เรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา ที่มีการกีดกันการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และไม่ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว (ฮั้วประมูล) ซึ่งพบว่ากระทำผิดจริงพร้อมดำเนินการทางอาญาและทางวินัยเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีการชี้มูลความผิดกรณี นายสมจิต พรมศรี อดีตนายก อบต. ร่อนทอง อ.สตึก กับพวกรวม 8 คน ที่มีการทุจริตเบิกจ่ายเงินโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ร่อนทอง ประจำปี 2556

ชี้มูลความผิด กรณี นายเทพ แก้วรังสี อดีตนายก อบต.ไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ รวมกับพวก เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่มีลักษณะ เหมาจ่ายรายเดือน ช่วง พ.ย.-ธ.ค. 2562 แต่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน

ชี้มูลความผิด นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ อดีตนายก อบต. เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ กับพวกรวม 3 คน ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแคพซีลสายบ้านใหญ่ หนองตาดำ หมู่ 6 ถึงบ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 4 โดยวิธีพิเศษเพื่อเอื้อประโยชน์พวกพ้อง

ชี้มูลความผิดกรณี นางบุณยวีร์ ดอนศรีฐิติโชติ หรือนางสรวีย์ วาลีประโคน อดีตนายก อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย กับพวก 15 คน ทุจริตในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ปี 2553

ชี้มูลความผิดนายเจริญ แคลงพิมาย อดีตนายก อบต.หนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ กับพวก 14 คน ทุจริตในการจัดหาพัสดุ ปี 2550 ของ อบต.หนองกะทิง 9 โครงการ และชี้มูลความผิดนายพายัพ สมานสารกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย กับพวก 10 คน ทุจริตจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ เมื่อปี 2558

ซึ่งการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาล

ส่วนภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการ Storng-จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่มีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งประชุม, การพัฒนาศักยภาพชมรมเยาวชน Strong - จิตพอเพียงต้านทุจริต, กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส, การผลิตสื่อ นอกจากนี้ยังมีโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต, โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต, โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ เช่นกิจกรรมการเสริมสร้างด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้คะแนนการประเมิน 82.58 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ส่วนหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีระดับผลงานประเมินสูงสุด ได้แก่ อบต.หูทำนบ อ.ปะคำ ที่มีคะแนน 96.24 และ เทศบาลตำบลพุทไธสง อ.พุทไธสง ที่ได้คะแนนการประเมิน 96.70 ถือว่าอยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการประเมิน ita ในระดับสูง ประเภทสถาบันการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนการติดตามมาตรการ และแนวทางตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ผ่านมา ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน, การตรวจสอบการติดสินบนในสถานศึกษา, เฝ้าระวังการทุจริตการสอบบรรจุราชการ และครู, ติดตามการทุจริตโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน และติดตามโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พ่อหนุ่มบุรีรัมย์ ถูกฮามาสจับเป็นตัวประกัน แปลกใจลูกชายไม่ถูกปล่อยตัว

พ่อหนุ่มแรงงานชาว อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ที่ถูกกลุ่มฮามาสจับเป็นตัวประกันติดต่อไม่ได้ไม่รู้ชะตากรรมนานเกือบ 2 เดือน เริ่มมีความหวังหลังรัฐบาลไปเจรจาจนมีแรงงานได้รับการปล่อยตัวแล้ว 14 คน แต่ก็แปลกใจ หน.งานที่ถูกจับไปพร้อมลูกชายได้ปล่อยตัวแล้วแต่ทำไมลูกถึงไม่ถูกปล่อย เผยหากลูกชายรอดชีวิตกลับมาบ้านปลอดภัยจะให้บวชสะเดาะเคราะห์

ป.ป.ช. ลั่นไม่หนักใจสอบ 'เศรษฐา' ปม 'ตั๋ว ผกก.' ชี้องค์ประกอบครบ ผิดทั้งคนขอ-ผู้ให้

ป.ป.ช. ไม่หนักใจหากต้องสอบ 'เศรษฐา' ปม 'ตั๋ว ผกก.' เคยตรวจสอบ นายกฯ - รมต. หลายคนแล้ว ชี้ถ้าองค์ประกอบครบ ผิดทั้งผู้ขอและคนให้

ร้อง ป.ป.ช. ฟันจริยธรรมร้ายแรง 'เศรษฐา - สส.เพื่อไทย'

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและ สส.เพื่อไทย หลังหลุดปากพูดต่อหน้าที่ประชุม สส. เพื่อไทย

ป.ป.ช. เปิดเซฟ '2 ป.' ในรอบ 9 ปี 'บิ๊กตู่' รวยขึ้น

ป.ป.ช. เปิดเซฟ 'บิ๊กตู่' ในรอบ 9 ปี มี 130 ล้าน ไร้หนี้ เงินเพิ่มขึ้นจาก 9 ปีก่อน ส่วน 'ลุงป้อม' โสด มี 89 ล้าน หนี้ 707 บาท นาฬิกา 1 เรือน แหวน 9 วง ปืน 3 กระบอก

'เนวิน' นำชาวบุรีรัมย์ ทำบุญทอดกฐินโจร 371 วัด ยังไม่มีเจ้าภาพ

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พร้อมด้วย นางกรุณา ชิดชอบ , นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการฯ พรรคภูมิใจไทย , นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

ติวเข้มผู้นำชุมชน ใช้ไม้ง่ามระงับเหตุคนคลุ้มคลั่ง ผู้ป่วยจิตเวช ก่อนจนท.ไปถึง

สถานีตำรวจภูธรหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ฝึกอบรมผู้นำชุมชน ตามโครงการ 1 ชุมชน 1 ทีมไม้ง่าม “เพื่อระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง หรือผู้ป่วยจิตเวช”