โคราชอ่วม! พบผู้ติดเชื้อใหม่ 672 ราย

โควิดโคราชยังแรง ติดเชื้อใหม่ 672 ราย อ.เมืองหนักสุด 222 ราย เฝ้าจับตาสารพัดคลัสเตอร์ทั้งเก่าทั้งใหม่ 14 คลัสเตอร์ ผู้ว่าฯ สั่งตั้งชุดตรวจบูรณาการร่วม 32 อำเภอ

23 ก.พ. 2565 - ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯและผ่านระบบ zoom ไปทั้ง 32 อำเภอ โดยรายงานสถานการณ์โรคคิด-19 ของ จ.นครราชสีมา ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 มีการปรับยอดผู้ป่วยสะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เริ่มสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ยังสูง RT-PCR 644 ราย ATK 28 ราย รวม 672 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 33 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 13,443 ราย รักษาหายสะสม 8,071 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 5,339 ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 602 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 42 ราย โดย อ.เมืองนครราชสีมาพบเชื้อสูงสุด 222 ราย และรองลงมา อ.ขามทะเลสอ 57 ราย , อ.ปากช่อง 43 ราย , อ.สูงเนิน 38 ราย , อ.สีคิ้ว 33 ราย , อ.ครบุรี 29 ราย , อ.บัวใหญ่ 28 ราย , อ.ประทาย 27 ราย สำหรับเชื้อโอมิครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย


ส่วนการเฝ้าจับตาการระบาดที่น่าสนใจของคลัสเตอร์เก่า 5 คลัสเตอร์ และคลัสเตอร์ใหม่ 8 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย อาทิ 1.คลัสเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองหิน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสางฯ ติดเชื้อ 70 รายในจำนวนนี้รายใหม่ 30 ราย มีการกระจายไป 8 วง 2.คลัสเตอร์ รับจ้างขุดมัน และงานแต่งาน ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้วฯ ติดเชื้อ 55 รายเป็นรายใหม่บวกเพิ่ม 11 ราย 3.คลัสเตอร์ บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด อ.เมืองนครราชสีมา ติดเชื้อรวม 146 ราย เสี่ยงสูง/ครอบครัว 21 ราย อยู่การดูแลเฝ้าระวังทุกวันอย่างใกล้ชิด 4.คลัสเตอร์ บริษัท แหลมทองโพลทริ อ.สูงเนินฯ ติดเชื้อ 116 รายในจำนวนนี้บวกรายใหม่ 51 ราย โดยผู้ป่วยเป็นต่างด้าวพม่าติดเชื้อ 58 ราย มีพนักงานคนไทย 653 คน ต่างด้าว 1,038 คน อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค 5.คลัสเตอร์ ตลาดสดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอฯ ผู้ป่วย 190 ราย ในจำนวนนี้รายใหม่ 56 ราย

6.คลัสเตอร์ โรงงานไก่แปรรูป(บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด) อ.ขามทะเลสอฯพบ ผู้ป่วย 17 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 7.คลัสเตอร์ โรงเรียนชุณหะวัณวิทยาคาร อ.ปักธงชัย ติดเชื้อ 17 ราย ในจำนวนนี้มีนักเรียน ป.4 กับ ม.1 เด็กอายุ 4 ปี กับ 10 ปี เสี่ยงสูง 115 ราย ทำการปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-28 ก.พ. 65 8.คลัสเตอร์ สำนักศิลปากรที่ 10 หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.พิมายฯ ผู้ป่วย 20 ราย 9.คลัสเตอร์ บ้านท่าลาด หมู่ 1 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวงฯ ติดเชื้อ 18 ราย เสี่ยงสูง 29 ราย 10. คลัสเตอร์ บ้านหนองผือ หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.บัวลายฯ ติดเชื้อ เสี่ยงสูง 15 ราย ทีมสอบสวนโรคดำเนินการค้นหาเชิงรุก 11.คลัสเตอร์ 9 ตลาดเทศบาลบัวใหญ่(ตลาดยามเช้า) อ.บัวใหญ่ฯ ผู้ป่วย 19 ราย เสี่ยงสูง 46 ราย 12.คลัสเตอร์ โรงเรียนหนองหมาก ต.คลองม่วง อ.ปากช่องฯ ผู้ป่วย 49 ราย เสี่ยงสูง 294 รายกระจายไป 3 วง โดยเฉพาะวงที่ 2-3 ติดเชื้อกระจาย ทั้งนักเรียน ครู และชุมชน ปิดโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 17-28 ก.พ. 65 13.คลัสเตอร์ ร้านอาหารริมทาง และงานขบวนแห่ศาลเจ้าพ่อพญาสี่เขี้ยว และมูลนิธิพรหมธรรม อ.สีคิ้วฯ ผู้ป่วย 41 ราย กระจายไป 5 วง อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

ทั้งนี้นายวิเชียรได้สอบถามความน่ากังวลและน่าสนใจในส่วน อ.เมืองที่มีผู้ป่วย 222 รายมากที่สุดในรูปแบบการติดเชื้อกระจายเป็นจุดๆ โดยยังหาสาเหตุไม่ได้ โดยอยู่ใน สสจ.เมืองฯ 145 รายเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่ล่าสุด 1 คลัสเตอร์ รวมเป็น 14.คลัสเตอร์ คือ ร้านส้มตำที่เชื่อมต่อมาจากตลาดประปา เทศบาลนครนครราชสีมา อยู่ที่ ต.โคกกรวดที่ไปรับสินค้ามาจากตลาดประปาทุกวัน และมีร้านอาหารในชุมชนด้วย ทำให้พบผู้ป่วย 11 ราย และเป็นคลัสเตอร์ ตลาดประปา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้ป่วย 77 ราย รูปแบบมีการกระจายไปทั่วทั้ง 90 ชุมชน เกิดจากการรับประทานอาหารและเลี้ยงสังสรรค์วันเกิด ในส่วนนี้มีร้านดอกไม้กาแฟ เขตเทศบาลนครฯ ผู้ป่วย 5 ราย ลามไปยังชุมชนและครอบครัวทำให้การควบคุมยากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯเห็นชอบให้มีชุดตรวจบูรณาการร่วมทุกอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ตรวจในพื้นที่ ร้านอาหาร แหล่งที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก ตามมาตรการฟรีเซ็ตติ่งอย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง

ส่วนที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โดย รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช อาคารใหม่ นพ.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา นำบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสากองทัพภาคที่ 2 บริการพี่น้องปะชาชนให้เป็นการต่อเนื่องในการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม อาทิ ผู้สูงอายุ 608 กลุ่มเป้าหมาย สตรีมีครรภ์ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปีที่ผู้ปกครองสมัครใจ ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม และเป็นการฉีดเข็ม 2 และ 3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์กับแอสตร้าเซเนก้า โดยเฉพาะวัคซีน ไฟเซอร์ ขณะนี้มีอยู่จำนวนมาก ทุกกุล่มสามารถไปรับการฉีดได้ทุกวัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โคราชจัดเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ 12 วัน 12 คืน!

เมืองย่าโมเตรียมจัดงานเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ ดึงเครื่องเล่นจากต่างประเทศ 15 ชนิด สร้างความสุขส่งท้ายปี ผู้ว่าฯ สั่งล้อมคอกตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนใช้งานหวั่นซ้ำรอยอุบัติเหตุ

ช็อก! 'ณัฐภาณุ นพคุณ' รองโฆษกบัวแก้ว เสียชีวิต

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตกใจ...และ ใจหายมากๆ ที่รองฯนิ้ง ณัฐภาณุ นพคุณ โฆษกศบค. ภาคภาษาอังกฤษ ที่

‘หมอยง’ ชี้โรคปอดบวมในเด็กที่กำลังระบาดเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เชื้ออุบัติใหม่

มีการระบาดและเพิ่มมากขึ้นของปอดอักเสบ โดยเฉพาะในเด็ก ไม่ใช่เฉพาะประเทศจีน ยังพบมากในเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อเมริกาในหลายรัฐ และแม้แต่ในประเทศไทย

'หมอยง' ชี้โควิด19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้หวัดใหญ่!

หมอยงชี้โควิด 19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้ไหวัดใหญ่ แต่เชื่อความรุนแรงอาจน้อยกว่า วัคซีนจึงจำเป็นเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเท่านั้น และควรให้ก่อนการระบาดใหญ่หรือก่อนเปิดเทอม