'ซูเปอร์โพล' เผยคนไทยเชื่อมั่นเศรษฐกิจฟื้นหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

29 พ.ค. 2565 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ความเชื่อมั่น หลังรุกเปิดประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,139 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังรัฐบาลเปิดประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.2 เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว หลังรัฐบาลเปิดประเทศทั้งเรื่องท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุนและการจ้างงาน เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 28.8 ไม่เชื่อมั่น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.4 พอใจต่อรัฐบาล ที่สามารถบริหารจัดการพาประเทศผ่านวิกฤตโควิด สู่โรคประจำถิ่น ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศได้ดีติดอันดับต้น ๆ ของโลก ในขณะที่ร้อยละ 26.6 ไม่พอใจ

เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อ การเจริญสัมพันธ์กับนานาประเทศ ระหว่างสถานการณ์โควิด ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.9 เชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่รุกสานสัมพันธ์กับนานาประเทศ ช่วงปลายโควิด ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวและขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน เช่น ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 25.1 ไม่เชื่อมั่น

ที่น่าสนใจคือ ความเห็นต่อความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งจากภาคประชาชน นักลงทุนผู้ประกอบการและภาครัฐ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.6 เห็นด้วยที่ ทุกฝ่ายควรร่วมมือ มุ่งมั่น เป็นหนึ่งเดียวกันกับนายกรัฐมนตรี ในการเปิดประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม และภาคการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 6.4 ไม่เห็นด้วย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า การเปิดประเทศจะช่วยฟื้นฟูสังคม เศรษฐกิจของประเทศในหลายมิติ ทั้งเรื่องการท่องเที่ยว การส่งออก การลงทุนและการจ้างงาน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อรัฐบาล ที่สามารถพาประเทศเดินหน้าสร้างความเจริญในหลายด้านผ่านวิกฤตโควิดสู่โรคประจำถิ่น โดยได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศติดอันดับต้นๆ ของโลก

นอกจากนี้ ยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ชิงริเริ่มรุกเจริญสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงปลายโควิด ส่งผลดีต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและมิติต่างๆกับประเทศต่าง ๆ เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีนและรัสเซีย เป็นต้น โดยประชาชนส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยที่ทุกภาคส่วนควรมุ่งมั่น เห็นประโยชน์และเป็นหนึ่งเดียวกัน เดินหน้าร่วมมือกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการรับมือกับฟื้นตัวต่อการเปิดประเทศทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน นักลงทุน ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคการเมือง ที่ร่วมสร้างสรรค์ ไม่สร้างความขัดแย้งแตกแยกให้ประเทศและประชาชนเสียโอกาส

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อานิสงส์ 'เอเปก' ปังไม่หยุด ดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มปีหน้า 20-24 ล้านคน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกมาคาดการณ์ว่าในปี 2566 นักท่องเที่ยว

ชุมชนธรรมดาน่าเที่ยว ติดลมบน สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เที่ยววันธรรมดาเพิ่มขึ้น

ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้คลี่คลายลง ประเทศไทยมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางมากขึ้น ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มมีการฟื้นตัว

หนาวนี้ชวนเที่ยว “สวนป่าเศรษฐกิจ” อ.อ.ป. โซนภาคเหนือ เปิดเช็คอิน 7 สวนป่า... รับนักท่องเที่ยว

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการ และประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักทั้งในและต่างประเทศ ป

โพลมาแล้ว! ชม 'ชูวิทย์' กระชากหน้ากากทุุนจีนเถื่อน 87.7% กลัวประเทศไทยถูกยึดครอง

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ทุนจีน กับ คนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุก