บินไทยปลื้มยอดสั่งอาหารบนเครื่องโตต่อเนื่อง

ครัวการบินไทย ปลื้มมียอดการผลิตอาหารขึ้นเครื่องเพิ่มขึ้นโตต่อเนื่อง ด้านสายการบินไทยสมายล์เพิ่มขึ้น 388% หลังรัฐบาลประกาศนโยบายเปิดประเทศ พร้อมรังสรรค์เมนูให้ทุกแอร์ไลน์

27 พ.ย. 2564 นายสมัชชา ศรีทองสุข กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เข้ามายังประเทศไทย ทางบริษัท การบินไทยฯ ได้กลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศตามตารางบินฤดูหนาว ปี 2564 จากทุกจุดบินกว่า 36 เส้นทางบินทั่วโลก รวมทั้งสายการบินลูกค้าต่างๆ ที่กลับมาทำการบิน

ทั้งนี้ทำให้ปริมาณการผลิตอาหารเพื่อให้บริการบนเครื่องบิน (Onboard Catering) มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน พ.ย.2564 ปริมาณการให้บริการอาหารบนเครื่องบินของการบินไทยเปรียบเทียบกับเดือน ต.ค.2564 เพิ่มขึ้นในอัตรา 113% และสายการบินไทยสมายล์เพิ่มขึ้นอัตรา 388.4% ในขณะที่ส่วนของการให้บริการสายการบินลูกค้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นในอัตรา 53.6%

สำหรับฝ่ายครัวการบิน การบินไทย พร้อมเดินหน้ารองรับการผลิตอาหารให้บริการบนเครื่องบินแก่ทุกสายการบินด้วยคุณภาพ โดยคำนึงถึงสุขลักษณะ และความปลอดภัยของอาหาร เป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งฝ่ายครัวการบิน ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO9001,HACCP,GMP รวมทั้งได้รับการรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่Halal, Hal-Q, ISO14001 และมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นใจและประทับใจของลูกค้าที่รับบริการ.