"กรมเจ้าท่า" ดันวงแหวนแห่งอันดามันเชื่อมเส้นทางเดินเรือภาคใต้

20  มี.ค. 2566 – นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือภูเก็ต-พังงา-กระบี่ หรือวงแหวนแห่งอันดามันว่า ขณะนี้ จท.อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงินรวม 735 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 ท่าเรือ เพื่อรองรับเรือสำราญขนาดเล็ก(เฟอร์รี่)ขนาด  500  ตันกรอส เช่นเรือเฟอรี่ขนาดเล็กสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 400-500 คน และบรรทุกรถยนต์ได้ประมาณ 30-50 คันได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือมาเนาะห์ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา วงเงิน 175 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2567-2569

2.โครงการก่อร้างปรับปรุงท่าเรือช่องหลาด ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา วงเงิน 185 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ปีงบประมาณ 2567-2569, 3.โครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณท่าเลน ต.เขาทอง อ.เมืองจ.กระบี่ วงเงิน 115 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ปีงบประมาณ 2567-2568 และ 4.โครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วงเงิน 260 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ปีงบประมาณ2567-2569

นายกริชเพชร กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบปรับปรุง และก่อสร้างท่าเรือทั้ง 4 แห่งนั้น ไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และไม่ต้องให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) พิจารณา เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีขนาดและประเภทโครงการไม่เข้าข่ายที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ เพียงแต่ต้องเสนอรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จ.พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ให้ความเห็นชอบเท่านั้น โดยในปัจจุบันได้รับความเห็นชอบรายงาน IEE แล้ว 3 แห่ง ยกเว้นท่าเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต ซึ่ง จท. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จ.ภูเก็ตพิจารณาอีกครั้ง โดยจะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 180 วัน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันพื้นที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขา ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา และภูเก็ต ตั้งแต่ ม.ค. 2566–ปัจจุบัน พบว่า มีเรือโดยสารทั่วไป รวมทั้งสิ้น 2,709,596 คน เรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) จำนวน 51,481 คน แบ่งเป็น เจ้าท่าสาขาภูเก็ต ในส่วนของเรือโดยสารทั่วไป จำนวน 1,321,782 คน และเรือ Cruise จำนวน 51,481 คน, เจ้าท่าสาขาพังงาเรือโดยสารทั่วไป จำนวน 129,874 คน, เจ้าท่าสาขากระบี่ เรือโดยสารทั่วไป จำนวน 1,257,940 คน สำหรับเจ้าท่าสาขาพังงา และกระบี่ ไม่มีเรือ Cruise เข้าเทียบท่าในพื้นที่

นายกริชเพชร กล่าวอีกว่า จากผลการศึกษาโครงการฯ พบว่า มีความเหมาะสมในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือข้ามอ่าวพังงา จากกระบี่-พังงา (เกาะยาวน้อย /เกาะยาวใหญ่)-ภูเก็ต โดยมีต้นทางที่ท่าเรือที่ 1 ท่าเรือท่าเลน ต.เขาทอง อเมือง จ.กระบี่ ต่อไปยังท่าเรือที่ 2 ท่าเรือมาเนาะห์ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา และต่อไปยังท่าเรือที่ 3 ท่าเรือช่องหลาด ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา ก่อนไปถึงปลายทางที่ท่าเรือที่ 4 ท่าเรืออ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลางจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ เมื่อโครงการโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือภูเก็ตพังงา-กระบี่ หรือวงแหวนแห่งอันดามัน แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน และความแออัดของนักท่องเที่ยวที่สนามบินภูเก็ต ซึ่งจะใช้สนามบินคู่ภูเก็ต-กระบี่ผ่านเส้นทางเดินเรือใหม่ เชื่อมกับโครงการวงแหวนแห่งอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งลดระยะเวลาในการเดินทาง จากเดิมถ้าเดินทางจาก จ.กระบี่มายังจ.ภูเก็ตจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง (ชม.) แต่ถ้าสามารถเดินทางโดยทางเรือได้ ก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.เท่านั้น

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้น ซึ่งเดิม จ.ภูเก็ต มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการจราจรในเมืองภูเก็ต ทางกรมเจ้าท่าจึงมีโครงการศึกษาความเหมาะสมโดยการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนนและความแออัดของนักท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ดี 3 มิ.ย. ทดลองนั่งรถไฟฟ้า 'สีเหลือง' ฟรีถึงสิ้นเดือน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 66 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเอกชนผู้รับสัมปทานโครงการ

สนข.ผุดสถานีต้นแบบเชื่อมฟีดเดอร์รอบกรุง เชื่อมการเดินทางรถเมล์ - รถไฟฟ้า

สนข. เตรียมสรุปรายละเอียดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุง ลุยออกแบบ 8 สถานีต้นแบบ ถก ขบ. เปิดประมูลฟีดเดอร์สายใหม่ ประเดิม 60 เส้นทางภายในปี 68 ขนคนออกจากซอยมาขึ้นรถไฟฟ้า จูงใจประชาชนทิ้งรถส่วนตัว แก้รถติด คาดเสนอร่างแผนพัฒนาฯ ให้ คจร. เคาะ ส.ค.นี้

'คมนาคม' เต้นรับลูกเร่งตรวจสอบส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก

“อธิรัฐ” สั่งตรวจสอบปม “ส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก” ด้าน “ทางหลวง” เผย พ.ค. 66 พบรถบรรทุกติดสติ๊กเกอร์สีฟ้า 3 คัน ระบุตรวจสอบเข้มรถทุกคันมาโดยตลอด ยันจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้นทุกปี ลั่นกำชับ 97 ด่านตรวจทั่วไทยเข้มงวดมากขึ้น

ฟังกันชัดๆ! 'เศรษฐา' ตอบ เดินทางมา 60 วันไข้ขึ้น 11 วัน 'ผมไม่เอากระทรวงดีๆให้พวกแม่งหรอก'

เพจเฟซบุ๊ก เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค ของนายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์คลิปคำให้สัมภาษณ์ของ นายเศรษฐี ทวีสิน แคนดิเดต

'คมนาคม' กางตัวเลขคนแห่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ 16.4 ล้านคน

“คมนาคม” สรุปการเดินทาง 7 วันสงกรานต์ ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ “บก-น้ำ-ราง-อากาศ” รวม 16.4 ล้านคน ใช้รถส่วนตัวเข้า-ออกกรุงเทพฯ 6.7 ล้านคัน อุบัติเหตุบนถนนคมนาคมลดลง 3.6%