“ธ.ก.ส.”เตรียมอัดฉีด3พันล้าน อุ้มผู้ประกอบการประมง23จังหวัดชายฝั่งทะเล

21 มี.ค. 2566 – นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงในการประกอบอาชีพและปรับปรุงสภาพเรือและอุปกรณ์การทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) อันนำไปสู่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนและยกระดับการประมงไทยไปสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ คุณสมบัติในการขอสินเชื่อ ต้องเป็นผู้ประกอบการประมงรายคนหรือผู้ประกอบการประมงนิติบุคคล ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีทำการประมงพาณิชย์ ต้องมีใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด พื้นที่ดำเนินโครงการ 23 จังหวัด ติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และกรุงเทพมหานคร

สำหรับวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7% โดยรัฐบาลช่วยรับภาระในการชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี และผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยเพียง 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 7 ปี และไม่เกิน 30 ก.ย. 2573 โดยผู้ที่สนใจ ยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ต.ค. 2566

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'บิ๊กตู่' หนุนเต็มที่ประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2566

นายกฯ ส่งเสริมประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2566 คัดสรรสุดยอดกาแฟ Arabica และ Robusta ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมงานเทศกาลสินค้าเกษตรรัสเซีย และเยอรมนี

'ธ.ก.ส.' เสริมแกร่งสถาบันเกษตรกรอัดฉีดพันล้านรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

“ธ.ก.ส.” เตรียม 1,000 ล้านบาท อัดฉีดสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมแกร่งสถาบันเกษตรกร เคาะดอกเบี้ย 4% รัฐชดเชย 3%

ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องการรับซื้อผลไม้

ธ.ก.ส. ร่วมมือกรมการค้าภายใน สนับสนุนผู้ประกอบการในการรวบรวมและรับซื้อผลไม้ฤดูกาลผลิต 2566 รวม 8 ชนิด เพื่อกระตุ้นให้มีปริมาณผลไม้หมุนเวียนในตลาดและส่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันตามฤดูกาล โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 12 พฤษภาคม 2566

ธ.ก.ส. เตือนภัยอย่าหลงเชื่อนายทุนชักชวนให้ลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบนำไปปลดหนี้

ธ.ก.ส. เตือน ! ระวังนายทุนชักชวนให้ร่วมลงทุนและปล่อยเงินกู้นอกระบบ เพื่อให้ลูกค้านำไปปิดหนี้ ธ.ก.ส. โดยมีรายได้จากดอกเบี้ยร้อยละ 3 ภายใน 7 - 14 วัน ยืนยัน ธ.ก.ส. ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว และพร้อมเอาผิดทางกฏหมายกับผู้แอบอ้างชื่อเสียงธนาคารไปหลอกลวงหาประโยชน์ส่วนตน