พาณิชย์ยกระดับกาแฟไทย ต้องขออนุญาตก่อนส่งออก

คต. เตรียมยก (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟ 3 ฉบับก่อนออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

28 ส.ค. 2566 – นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าหลังจาก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ผ่านการอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และผ่านการพิจารณาตรวจร่างจากคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 (คกอ.4) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการทบทวนกฎระเบียบสำหรับการส่งออกเมล็ดกาแฟคั่วที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบนำเข้าจากต่างประเทศ หรือที่ผสมกับเมล็ดกาแฟดิบในประเทศได้ จากเดิมสามารถส่งออกได้เฉพาะกาแฟที่ผลิตในประเทศ (เมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคั่ว และผลิตภัณฑ์กาแฟ) และผลิตภัณฑ์กาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดทำ (ร่าง) กฎระเบียบสำหรับ

การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตและการขอหนังสือรับรองการส่งออกกาแฟ รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขออนุญาต (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟ พ.ศ. …. เพื่อกำหนดวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟ และ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ. …. เพื่อกำหนดวิธีการออกหนังสือรับรองฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน

close up view of dark fresh roasted coffee beans on coffee beans background

ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟทั้ง 3 ฉบับ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566 ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 พร้อมกับระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งกาแฟออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ภายหลังจากประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปแล้ว กรมฯ จะสามารถออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 2 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟ พ.ศ. 2566 และ (2) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การขึ้นทะเบียนก่อนการขออนุญาตและขอหนังสือรับรองในการส่งออกกาแฟเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟทั้ง 3 ฉบับ เป็นไปด้วยความรอบคอบและเหมาะสม จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎดังกล่าวผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th.) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4734

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พณ. ต้อนรับเลขาฯพรรคคอมมิวนิสต์จีน กระชับความสัมพันธ์การค้า ความร่วมมือ EEC

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับและหารือ นายอี้ เลี่ยนหง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

พาณิชย์ - DITP ขน 8 ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยบุกตลาดอเมริกา 

พาณิชย์ - DITP ขน 8 ผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมงาน AFM 2023 คาดสร้างรายได้กว่า 500 ล้านบาท  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทย  คัดสรรผลงานเด่นจาก 8 บริษัทไทยเตรียมเข้าร่วมงาน American Film Market 2023 หนึ่งในตลาดซื้อขายภาพยนตร์ และคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองซานตาโมนิก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า ระหว่างวันที่  31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566 คาดสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  

‘พาณิชย์’ เผยส่งออกเป็นบวก 2 เดือนติด ชี้ ก.ย.มูลค่าพุ่ง 25,476.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน ก.ย.2566 มีมูลค่า 25,476.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.1% เป็นบวกต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 888,666 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 23,383.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8.3% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 825,310 ล้านบาท ได้ดุลการค้ามูลค่า 2,092.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 63,355 ล้านบาท รวมการส่งออก 9 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 213,069.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 3.8% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 7,268,400 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 218,902.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 6% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 7,558,144 ล้านบาท ขาดดุลการค้า มูลค่า 5,832.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 289,400 ล้านบาท

พาณิชย์เผยยอดใช้สิทธิ FTA  7 เดือนมูลค่า 4.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

กรมการค้าต่างประเทศเผยตัวเลขการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง FTA ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม ของปี 2566 มีมูลค่ารวม 46,183.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับอาเซียนยังครองแชมป์ตลาดที่มีการใช้สิทธิฯ ส่งออกมากที่สุด ตามติดมาด้วยอาเซียน-จีน ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย อาเซียน-อินเดีย และภายใต้ RCEP มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ รวม 810.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแนะผู้ส่งออกไทยใช้ประโยชน์จาก FTA เป็นเครื่องมือสร้างแต้มต่อทางการค้า

พาณิชย์หารือแพลตฟอร์มขอความร่วมมือให้สิทธิพิเศษแก่ร้านอาหารธงฟ้า

กรมการค้าภายในเตรียมหารือแพลตฟอร์มส่งอาหาร ขอความร่วมมือให้สิทธิพิเศษแก่ร้านอาหารธงฟ้า เพื่อช่วยร้านอาหารมีช่องทางการจำหน่าย และผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคอาหารราคาประหยัด พร้อมเดินหน้าตรวจสอบ ติดตามการปรับลดราคาสินค้าทั้งประเทศ ลดจริงหรือไม่ ล่าสุดตรวจโรงพยาบาล พบ 112 แห่งลดให้จริง รวมถึงศูนย์บริการรถยนต์ ห้าง ที่ปรับลดราคาตามที่ได้แจ้งไว้

สนค. เผยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามจากภัยแล้ง

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2566