'ตรีนุช' เล็งนำร่องหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซี

“ตรีนุช” มอบ สอศ. พัฒนาทักษะผู้เรียน-ปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานร่วมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เล็ง นำร่อง หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ในพื้นที่อีอีซี

30 มิ.ย.2565-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเดินหน้าตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กับรถที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือZero Emission Vehicle (ZEV) ในอนาคตนั้น ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ สอศ.) ไปดำเนินการเตรียมความพัฒนาทักษะผู้เรียนและปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานร่วม Ecosystem อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งจากนี้ไป สอศ.จะต้องผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งความร่วมมือกับอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้งาน อาชีพ และพัฒนาทักษะในอนาคต เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินโครงการผลิตผู้เรียนป้อนตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) นั้น จะมีการนำร่องพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าอาจจะนำร่องในพื้นที่กลุ่มสถานศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ก่อน เพื่อทำให้เห็นว่าการผลิตผู้เรียนเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวทำได้จริง เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกมาแล้วมีงานทำ และมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง จากนั้นจะปูพรมให้วิทยาลัยทั้งนี้เราตั้งเป้าหมายในการดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิตได้เองในประเทศจากฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้ารถยนต์ EVจากต่างประเทศได้.

เพิ่มเพื่อน