'ตรีนุช'กดปุ่มเปิดศูนย์ CVM 25 แห่งทั่วประเทศ ปั้นเด็กอาชีวะสมรรถนะสูงมีรายได้ดี

24พ.ย.2564-ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ทั้ง 25 แห่งอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า ศูนย์ CVM ถือเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรามีศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) อยู่แล้ว แต่ CVM ก็จะทำงานเข้มข้นมากขึ้น เน้นข้อมูลความต้องการกำลังคนใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม และพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งสำคัญของ CVM คือ ความร่วมมือกับภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตร ครู ผู้เรียน โดยเฉพาะการเรียนในรูปแบบทวิภาคี ที่จะนำเด็กอาชีวศึกษาไปเรียนในศูนย์หรือสถานประกอบการ เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติงานจริง

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า จากที่ ศธ.ได้เห็นตัวเลขความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ธุรกิจกลุ่มยานยนต์ มีความต้องการแรงงานถึง 6 แสนคน แต่ความสามารถในการผลิตมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น พร้อมกันนี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่จบการศึกษาแล้ว แต่มีสนใจยกระดับ พัฒนาทักษะต่างๆ ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น สอศ.และภาคเอกชนก็จะร่วมมือกันสนับสนุนในส่วนนี้ด้วย เพราะสุดท้ายแล้วการศึกษาของอาชีวะก็จะต้องตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจด้วย

“ดิฉันได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ทำให้เยาวชนและประชาชนของประเทศมีความรู้และทักษะอาชีพ ในการที่จะนำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้ ทั้งในรูปแบบของการจ้างแรงงาน หรือการเป็นผู้ประกอบการ ทุกวันนี้นักศึกษาอาชีวะหลายรายมีศักยภาพสูงและสามารถมีรายได้เริ่มต้นที่ 5-6 หมื่นบาทได้ แล้วทำไมเราไม่ออกแบบการเรียนอาชีวศึกษาให้สามารถผลิตเด็กอาชีวะทุกคนได้ จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นศูนย์ CVM 25 แห่ง ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ ศธ.ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนับเป็นภารกิจสำคัญของ สอศ.ในการนำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อผลิตและกำลังคนตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และรองรับการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 “รมว.ศธ. กล่าว

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำหรับการติดตามโครงการดังกล่าว ในระยะ 3 เดือน จะต้องมีภาพที่ชัดเจน ว่า จะดำเนินการอย่างไร และในระยะเวลา 6 เดือน สอศ.จะได้ข้อมูลว่าเราผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างไร ได้อะไรมาบ้าง เช่น หลักสูตร สถานประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ โดยเราจะเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) และสถานประกอบการชั้นนำเข้ามาร่วมขับเคลื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มธ. ขึ้นแท่น 'มหาวิทยาลัยยั่งยืน' ระดับโลก สถาบันประเมินคุณภาพการศึกษายุโรป ยกย่องเป็น 1 ใน 3 ต้นแบบการเรียนรู้

ผลงานของ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ได้รับยกย่องเป็น 1 ใน 3 ต้นแบบการเรียนรู้ด้านความยั่งยืน ในการสร้างพันธมิตรและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา-สังคม จาก EFMD สถาบันประเมินคุณภาพการศึกษาระดับโลก