ทบ.ติงนำเอกสาร ‘ชั้นความลับ’ จากที่รายงาน กมธ.งบฯมาเปิดเผย ไม่เหมาะสม

ทบ.ระบุการกำหนดชั้นความลับในเอกสารประกอบการชี้แจง กมธ.งบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

1 ส.ค.2565-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ตามที่กองทัพบกได้เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกระบวนการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล และต่อมาได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนถึงเอกสารที่หน่วยงานนำมาเสนอประกอบการประชุมว่าไม่ควรปฏิบัติแบบเป็นเอกสารลับนั้น

ขอเรียนว่า ในกระบวนการนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมาธิการ มีทั้งการนำเสนอด้วยเอกสารและการเข้าชี้แจงโดยผู้ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณของกองทัพบกและผู้บังคับบัญชาระดับสูง ทั้งนี้เอกสารที่ใช้ประกอบการชี้แจงงบประมาณ กองทัพบกได้ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพุทธศักราช 2544 ข้อ 17 ที่ระบุว่า “การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่องเดียวกัน ให้กำหนดชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น” กล่าวคือกองทัพบกได้กำหนดชั้นความลับของเอกสารที่นำเสนอโดยพิจารณาจากภาพรวมของเอกสารทั้งหมด อย่างรอบคอบตามระเบียบ เนื่องจากเป็นชุดเอกสารเดียวกันที่ข้อมูลมีชั้นความลับหลายชั้น ประกอบด้วยเรื่องยุทโธปกรณ์สำคัญทางทหาร จนถึงการจัดหาครุภัณฑ์ปกติ โดยเฉพาะข้อมูลคุณลักษณะและขีดความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์ ถือว่าเป็นชั้นความลับทางทหาร ที่มีความสำคัญยิ่งในงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะการป้องกันประเทศ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติต่อชุดข้อมูลที่มีหลายชั้นความลับดังกล่าว โดยยึดตามข้อมูลที่มีชั้นความลับสูงสุด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีชั้นความลับรั่วไหลหรือถูกนำไปเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงาน

สำหรับการนำเอกสารที่มีชั้นความลับไปแสดงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โดยเมื่อพิจารณาเสร็จและหน่วยงานขอคืนเอกสาร แสดงว่าไม่ประสงค์ให้มีการนำไปเปิดเผยต่อ ทั้งนี้การเปิดเผยเอกสารลับของทางราชการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารก่อนถึงจะดำเนินการได้

ขอเรียนว่าในการชี้แจงตามระบบผ่านกลไกของรัฐสภา กองทัพบกได้นำเสนอข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทุกส่วนต้องตะหนักคือ การที่ผู้ใดส่วนใดที่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารลับของทางราชการ จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ระมัดระวังในการนำข้อมูลที่ตนเองเข้าถึงไปเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือความเสียหายต่อผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมทั้งความเข้าใจอันดีของสังคมโดยรวมได้เช่นกัน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษก กมธ.ปปช. อุบเงียบสอบปม ส.ต.ท.หญิง บอกคืบหน้าแต่ไม่ขอแถลงรายละเอียด

นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีความคืบหน้าผู้เข้าชี้แจงกรณี ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม

กองกำลังผาเมือง ร่วมกรอกกระสอบทราย ป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนปชช.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ อ.ไชยปราการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการกรอกกระสอบทราย เพื่อนำไปทำผนังกั้นน้ำ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในพื้นที่

ผบ.ทบ.ย้ำต้องอำนวยความสะดวก ลดความเดือดร้อนของประชาชนช่วงน้ำท่วมให้มากที่สุด

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

'สิบเอก' มอบตัวกลางดึก ตร.ตั้ง 4 ข้อหาหนัก คุกคามทางเพศสาวธุรการทหาร

จากกรณีที่ “กัน จอมพลัง” นำเหยื่อสาวธุรการทหารที่ถูก สิบเอกหื่น บุกปล้ำจะข่มขืน พบตำรวจ สภ.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีถูกละเมิดทางเพศ ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.ย. 65 พ.ต.อ.เตชินท์ บรรจง ผกก.สภ.ลาดหญ้า

กำลังพลจิตอาสาฯ 'ปตอ.1-นขต.ปตอ.1' ลุยช่วยประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม

ปตอ.1 และ นขต.ปตอ.1 ตรวจสภาพน้ำและการปฏิบัติของหน่วยในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบบรรเทาสา