ครม. ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล - ป.6 ตามขนาดโรงเรียน ครอบคลุม 5.8 ล้านคน

ครม. ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก- ป.6 ตามขนาดของรร. ในอัตรา 22 - 36 บาท/คน/วัน ครอบคลุมจำนวนนักเรียนกว่า 5.8 ล้านคน

8 พ.ย.2565 - นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้น ป.6 เป็น 4 ระดับ ดังนี้ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1 -  40 คน ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  36 บาท/คน/วั นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41 -  100 คน   ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  27 บาท/คน/วัน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน  101 - 120 คน  ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  24 บาท/คน/วัน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน  121 - คนขึ้นไป ใช้เงินค่าอาหารกลางวัน  22 บาท/คน/วัน
 
 
โดยครม.ยังอนุมัติหลักการในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พร้อมทั้งอนุมัติหลักการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นอัตราดังกล่าว ตั้งแต่ ปีงบประมาณ  2567 เป็นต้นไปด้วย  
 
สำหรับอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6  ของ รร.ประถมศึกษา 5 สังกัด จำนวนนักเรียน 5,792,119 คน  ได้แก่ 1.โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2.โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  (รวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน)  3.โรงเรียนสังกัดตำรวจตะเวนชายแดน 4.สถานศึกษาสังกัดการศึกาานอกระบบและ 5.สถานศึกษาสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 

นายอนุชา กล่าวถึงการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียนว่า จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน  ช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ทำให้โครงการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กโปรแกรม! เที่ยวรถไฟไทยสไตล์ญี่ปุ่น 'ย้อนรอยประวัติศาสตร์'

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แผนเดินหน้าเพิ่มรายได้ขบวนรถไฟท่องเที่ยว KIHA 183

ไม่ถือเป็นวันลา ข้าราชการร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 'สมเด็จพระสังฆราช'

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 28 มี.ค. 66 ได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป

ครม.ไม่ยื่นอุทธรณ์คัดค้าน! ศาลปกครอง สั่งระงับโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ในการดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

นายกฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชน อากาศร้อนระวัง ฮีทสโตรก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล

เช็กเลย! เที่ยวต่างประเทศช่วงสงกรานต์ ต้องทำอะไรบ้าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก