'ปานเทพ' ข้องใจ 'กนก' ทำไมไม่ค้านในกมธ.กัญชา อย่าโยนชั่วให้คนอื่น

7 ธ.ค.2565- เฟซบุ๊ก นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความระบุว่า

ปานเทพ ถาม “กนก” เอาดีเข้าตัว แต่ด้อยค่ากรรมาธิการฯที่ตัวเองอยู่ ถูกต้องแล้วหรือ?

ตามที่นายกนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกคือ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ในรายการ Morning Nation และอีกครั้งหนึ่งคือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ในรายการคมชัดลึก

โดยนายกนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหาหลายประเด็นว่า คณะกรรมาธิการร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ… ของสภาผู้แทนราษฎร มิได้คำนึงถึงเด็กและเยาวชน ไม่เคยมีการถกเถียงด้วยงานวิจัยเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และชาวบ้านปลูกได้แต่ขายไม่ได้ จึงไม่ได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และแม้มีกฎหมายก็ยังปฏิบัติไม่ได้เพราะต้องมีรายละเอียดอีกมาก ฯลฯ

การกระทำของนายกนก วงษ์ตระหง่าน นั้นอาจสร้างความเสียหายให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…..ของสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ได้พิจารณาในประเด็นต่างๆที่สังคมมีความห่วงใย ดังนั้นจึงเห็นความจำเป็นจะต้องชี้แจง “ข้อเท็จจริง”เพื่อปกป้องเกียรติและการทุ่มเทการทำงานของคณะกรรมาธิการฯทุกท่านดังต่อไปนี้

“กรณีที่นายกนก วงษ์ตระหง่าน อ้างว่าคณะกรรมาธิการฯร่างกฎหมายมาอย่างไม่รอบคอบนั้น จะต้องไม่ลืมว่านายกนก วงษ์ตระหง่าน ได้อยู่ในฐานะเป็นกรรมาธิการและรองประธานคณะกรรมาธิการฯชุดนี้ด้วย

แต่ในรายงานประชุมไม่เคยปรากฏในรายงานเลยว่านายกนก วงษ์ตระหง่าน ลงมติเป็นเสียงข้างน้อยเพื่อคัดค้านในมาตราใด หรือสงวนคำแปรญัตติไม่เห็นด้วยเพื่ออภิปรายในสภาในมาตราใดเลย และไม่ได้มีข้อเสนอมาตราใดเสนอต่อคณะกรรมาธิการแล้วคณะกรรมาธิการไม่เห็นชอบ เพราะข้อเสนอทุกมาตราของนายกนก วงษ์ตระหง่าน ได้รับการบรรจุเสนอเอาไว้ด้วยความเคารพและให้เกียรติมาโดยตลอด

หากร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. ของคณะกรรมาธิการฯขาดความรอบคอบจริง เหตุใดนายกนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่กลับไปถามนายกนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการฯว่า ทำไมถึงไม่แสดงการคัดค้าน เสนอมาตราที่คณะกรรมาธิการฯไม่เห็นด้วย หรือสงวนคำแปรญัตติให้บันทึกอยู่ในรายงานการประชุมกรรมาธิการฯเลย แต่กลับมาพูดภายหลังเอาดีเข้าตัวแต่เพียงคนเดียวได้อย่างไร?”

นายปานเทพ โพสต์อีกว่า การเร่งรัดของคณะกรรมาธิการฯนั้นมิได้เป็นไปโดยไร้ความรับผิดชอบ เพราะคณะกรรมาธิการฯได้เร่งรัดด้วยการ “เพิ่มจำนวนการประชุม” ถึง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และเป็นการประชุมเต็มวันทั้งครึ่งเช้าและบ่าย

คณะกรรมาธิการฯได้เสียสละเวลาในการทุ่มเทในเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารถและเป็นไปอย่างรับผิดชอบ โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง ในขณะที่นายกนก วงษ์ตระหง่าน ที่ระบุว่าห่วงใยกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ แต่ในข้อเท็จจริงกลับให้เวลาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมธิการทั้งสิ้น 10 ครั้งเท่านั้น

“และแม้นายกนก วงษ์ตระหง่าน จะประชุมทั้ง 10 ครั้ง ก็ไม่ปรากฏว่ามีการคัดค้าน หรือขอสงวนคำแปรญัตติมาตราใดเพื่ออภิปรายในสภา หรือขอลงมติเป็นเสียงข้างน้อยที่คัดค้านมติเสียงข้างมากในกรรมาธิการเลยแม้แต่มาตราเดียว”

นายกนก วงษ์ตระหง่าน ให้สัมภาษณ์ในรายการเนชั่นกล่าวย้ำทั้ง 2 ครั้งว่า ต้องมีความสมดุลทั้ง 3 ฝ่ายคือ ทางการแพทย์ เกษตรกร และการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

แต่ในความเป็นจริงแล้วนายกนก วงษ์ตระหง่าน กลับเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมาธิการฯให้จัดพื้นที่สูบกัญชาเพื่อนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ในคืนพระจันทร์เต็มดวง (ฟูลมูนปาร์ตี้)สำหรับพื้นที่การท่องเที่ยวเสียเอง จริงหรือไม่? ปรากฏหลักฐานตามอ้างอิงคลิป

เพราะในความเป็นจริงแล้วในคณะกรรมาธิการฯต่างได้ให้ความสำคัญต่อเด็ก เยาวชน สตรีให้นมบุตร สตรีมีครรภ์มากถึงมากที่สุด

เพราะมีบทลงโทษจำคุกผู้ที่ให้หรือขายให้เยาวชนใช้กัญชา มีบทลงโทษการผิดต่อเยาวชนให้เพิกถอนการจดแจ้งในการปลูกกัญชาในบ้าน มีบทลงโทษให้เพิกถอนการอนุญาตกัญชาเพื่อการค้า การเพิ่มโทษอื่นๆเป็น 2 เท่าหากกระทำความผิดต่อเยาวชนด้วย มีการห้ามขายออนไลน์ การห้ามโฆษณา มีการห้ามขายผ่านเครื่องขาย มีการห้ามขายในโรงเรียน ฯลฯ

การกล่าวหาว่าคณะกรรมาธิการฯไม่ได้มีการใส่ใจการคุ้มครองเรื่องเยาวชนนั้น จึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้น

นายกนก วงษ์ตระหง่านกล่าวหาว่าคณะกรรมาธิการไม่เคยนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งข้อดีและข้อเสียนั้น “ไม่เป็นความจริง”

เพราะคณะกรรมาธิการฯได้นำข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยมีการนำเสนอการรวบรวมงานวิจัยของ รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งรายงานผลกระทบของนโยบายกัญชาเสรีต่อเด็กและเยาวชน: บทเรียนจากนานาชาติ” เอกสารวิชาการหลักในงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 ฉบับเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ผ่านงานวิจัยทางคลินิกและระบาดวิทยาเปรียบเทียบกับงานของ รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ล่าสุดจึงทำให้พบความจริงว่า

งานวิจัยที่พรรคประชาธิปัตย์อ้างถึงฝ่ายต่อต้านกัญชานั้นยังนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์อย่างมีอคติ ขาดความรอบด้าน ตัวอย่างเช่น ยังขาดมิติการใช้กัญชาเพื่อลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงทั้งยาบ้า ลดแอลกอฮอล์ ลดบุหรี่และลดยาเสพติดอื่นๆทั้งในแคนนาดาและโคโรลาโด ยังขาดการกล่าวถึงมิติการใช้กัญชาเพื่อลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงและลดอาชญากรรมในเนเธอร์แลนด์ ยังขาดการพิจารณาในมิติการลดใบสั่งยาและประชาชนลดการซื้อยาในมลรัฐที่ให้ใช้กัญชาทั้งทางการแพทย์และนันทนาการในสหรัฐอเมริกา

“อย่างไรก็ตาม กรณีที่นายกนก วงษ์ตระหง่าน ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรให้ถอนร่างไปแล้วนายกนก วงษ์ตระหง่าน จะเข้าไปประชุมในคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอมาตราต่างๆให้ทบทวน แต่ความเป็นจริงหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากให้ถอนวาระ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกจากสภาไปแล้ว นายกนก วงษ์ตระหง่าน ก็ไม่ได้กลับเข้าไปประชุมในคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอมาตราใดๆอีกตามที่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ประการใด”

ที่นายกนก วงษ์ตระหง่านกล่าวหาว่าคณะกรรมาธิการฯร่างกฎหมายให้ประชาชนปลูกได้แต่ขายไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์นายทุน และประชาชนจะทำการค้าไม่ได้ การนำเสนอของนายกนก วงษ์ตระหง่านนั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

เพราะคณะกรรมาธิการฯให้การปลูกด้วยการจดแจ้งนั้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถพึ่งพาตัวเองโดยไม่มีกลุ่มทุนใดมาผูกขาดได้ แต่ประชาชนหากจะค้าขายกัญชาก็ต้องขออนุญาต ทำตามหลักเกณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อสังคม

“บัดนี้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ได้ถูกบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 แล้ว ตามกลไกและระบบของสภาผู้แทนราษฎร ทุกพรรคการเมืองที่ได้สงวนคำแปรญัตติสามารถอภิปรายเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเสียงข้างมากที่จะ “เห็นด้วย” หรือ”แก้ไข” ทุกมาตราได้อยู่แล้ว จึงขอเรียกร้องต่อทุกพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อเรียกร้องที่ 1 หากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ห่วงใยต่อสังคมจริง ขอเรียกร้องท่านลงมติเห็นชอบให้เลื่อนวาระร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.. ของคณะกรรมาธิการฯที่พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว เป็นวาระเร่งด่วน เป็นวาระถัดไปเพื่อให้ได้มีกฎหมายในการใช้ประโยชน์และควบคุมกัญชาให้ได้อย่างเหมาะสมแก่ประชาชนต่อไปโดยเร็ว

ข้อเรียกร้องที่ 2 ขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่าได้คว่ำกฎหมาย แต่ให้ลงมติเห็นด้วยหรือจะแก้ไขรายมาตราตามที่ได้มีผู้สงวนคำแปรญัตติเอาไว้แล้วตามครรลองของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประเทศและประชาชนจะได้มีกฎหมายกัญชามาเพื่อใช้ประโยชน์และควบคุมกัญชาอย่างเป็นระบบต่อไป”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกสมาคมนักวิจัยฯ โต้ปมกาแฟผสมกัญชาวางขายในห้าง จวกส.ส.ใจดำอำมหิตไม่ผ่านพ.ร.บ.กัญชา

นายกสมาคมนักวิจัยฯ โต้แพทย์โพสต์เฟซบุ๊ก ยกกรณีกาแฟใช้น้ำต้มใบกัญชาวางขายในห้างสรรพสินค้าด้วยความอคติมากกว่าการให้ความรู้แก่สังคม จวก ส.ส.ใจดำอำมหิต ไม่ผ่าน พ.ร.บ.กัญชา มุ่งแต่หวังผลทางการเมือง

‘กนก’ แนะ 7 สิ่งสำคัญ แสดงคุณค่าความหมายของ ‘วันครู’

ถ้าครูสามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนทั้ง 7 ประการนี้ด้วยจิตใจที่รักและปรารถนาดีต่อนักเรียน คุณค่าและประโยชน์จากการสอนของครูจะเกิดขึ้นกับนักเรียน เมื่อนั้นวันครูจะมีคุณค่าและความหมายต่อนักเรียนและสังคมไทย

'เท่าพิภพ' ปลุกเพื่อน ส.ส. เข้าประชุมร่างกม.กัญชาฯ ย้ำมีกฎหมายดีกว่าไม่มี

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ยังค้างพิจารณาอยู่ในที่ประชุม

'ปานเทพ' ปลื้ม! พ.ร.บ.กัญชาได้ไปต่อ ย้ำหลักการความมั่นคงทางยา

เฟซบุ๊ก “ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ของนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ. … สภาผู้แทนราษฎร ปรากฎข้อความว่า

‘ชทพ.’ เปิดตัว ‘กนก’ อดีต ส.ส.ปชป. บอกไม่ชอบทะเลาะกับใคร

‘ชทพ.’ เปิดตัว ‘กนก’ อดีต ส.ส.ปชป. เจ้าตัวเปิดใจมาเพราะชอบตัวตนพรรค คำไหนคำนั้น-ไม่ทะเลาะกับใคร ‘วราวุธ’ ลั่นได้คลังสมองสำคัญก่อนเข้าโหมดเลือกตั้ง