'ดร.ธรณ์' เปิดข้อมูลเพิ่ม 'คลองไทย 9A' ส่วนที่ไม่มีในข่าว สภานัดถก 26 พ.ย.นี้

25 พ.ย.2564 - หลังจากที่สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมจาก 5 จังหวัดตามแนวคลองไทย เส้น 9A คือ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร ที่รัฐสภา เพื่อทวงถามว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทย ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อไหร่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้กรรมาธิการได้รายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก่อนที่นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฏร ระบุว่าจะมีการพิจารณาวาระคลองไทยในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.นี้ เป็นการประชุมสภานัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการฯคณะต่างๆศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการศึกษาเรื่องคลองไทย ถูกบรรจุเข้าสภาระเบียบวาระแล้ว เป็นระเบียบวาระที่ 8

ล่าสุด ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า มีข่าวเรื่องคลองไทยอีกครั้ง จึงอยากอัปเดทให้เพื่อนธรณ์ในส่วนที่ไม่มีในข่าว การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่ออ่าวไทย/อันดามัน ดำเนินการโดยสภาพัฒน์ มาตั้งแต่ต้นปี 64 มีกำหนดเสร็จต้นปีหน้า การศึกษาทำโดยศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ มีการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ

การศึกษาไม่ใช่มีแค่คลองไทย ยังรวมความเป็นไปได้ในโครงการอื่นๆ เช่น แลนด์บริดจ์ ทีมจากสภาพัฒน์และคณะกรรมการพิจารณาฯ ลงพื้นที่ทั้งฝ่ายอ่าวไทย/อันดามัน ในเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม ยังมีโครงการคู่ขนาน ในส่วนของทรัพยากรทางทะเล ทำโดยคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ สนับสนุนโดย สวทช. กรมทะเล และกรมอุทยาน ทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตปากคลองไทย ฝั่งอันดามัน

ผมเพิ่งจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลเมื่อสัปดาห์ก่อน มีนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายสิบท่าน เช่น กรมทะเล กรมอุทยาน หน่วยงานท้องถิ่น จนถึงองค์กรระหว่างประเทศ เช่น IUCN การศึกษาทำเพื่อปรับฐานข้อมูลความหลากหลายทางทะเล/สมุทรศาสตร์ ฯลฯ ให้มีรายละเอียดและทันสมัย สำหรับการพิจารณาที่รอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนบางโครงการในอดีตที่ข้อมูลสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ไม่เพียงพอ และอาจทำให้เกิดความสงสัยในฐานข้อมูลทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จต้นปีหน้า จึงไม่สามารถลงรายละเอียดได้ แต่บอกได้ว่ามีการพบสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิมของสผ. บางชนิดเป็นสัตว์ที่พบเป็นครั้งแรกในไทย

ในส่วนของสัตว์ทะเลหายาก marine mammal ข้อมูลจากกรมทะเลระบุว่า พบในพื้นที่ 19 ชนิดจาก 28 ชนิดของไทย โดยพบสัตว์ที่ IUCN จัดให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ (EN) 2 ชนิด มีรายงานสัตว์สงวนทางทะเลในพื้นที่ 4 ชนิดจาก 5 ชนิดของไทย ฯลฯ

สุดท้าย การตัดสินใจสำหรับโครงการขนาดยักษ์ คงไม่ใช่เพียงแค่ใคร “คิด” อะไร การตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาข้อมูลให้รอบด้าน ข้อมูลที่ใช้พิจารณา จึงต้องทันสมัยและมีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั่นคือเหตุผลที่พวกผมทำโครงการชีวิตปากคลองไทยฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เพราะความคุ้มค่าจะต้องอยู่บนรากฐานที่เราไม่ “ด้อยค่า” ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมทางทะเลครับ