ผบ.ทร. มอบเครื่องหมายฯทำคุณประโยชน์ให้กองทัพเรือ ค้นหากำลังพล ร.ล.สุโขทัยอับปาง

27 ก.พ.2566 - พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล และประกาศนียบัตรให้เป็นกิตติมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ ผู้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัย อัปปาง 43 คน ณ ห้องวุฒิชัยเฉลิมลาภ ชั้น 2 อาคารราชนาวิกสภาได้แก่

1. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44
3. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
4. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
5. พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา รองผู้อำนวยการ กอ.รมน. จังหวัดชุมพร
6. พันตำรวจเอก สถิต คงเนียม ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธร.ปากน้ำชุมพร
7. พันตำรวจเอก วิษณุ สุระวดี ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธร ปากน้ำาหลังสวน
8. นาวาเอก เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ศรชล. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. นาวาเอก ชำนาญ สอนแพง รองผู้อำนวยการ ศรชล. จังหวัดชุมพร
10. นายภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
11. นายประกิจ ทรัพย์พิพัฒนา สมาคมเฟรนด์ฟลายอิ้งคลับ
12. นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอ บางสะพาน
13. นายอนุภาส อื้อพรรณรังสี ประธานมูลนิธิสว่างราษฏร์ศรัทธาธรรมสถานบางสะพาน
14. นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
15. นายธนาวุฒิ ธนะไชย นายท่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
16. นายเล็ก แซ่เฮง ประธานมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด
17. นายพิชญ์ แซ่เฮง ผู้จัดการมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยอด
18. นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน
19. นายนุรัตน์ ขาวสะอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
บางสะพาน
20. นายสุวิทย์ คุ้มวงศ์ สบายดี บังกะโล สนับสนุนเรื่องที่พักให้กับญาติผู้ประสบภัย
21. นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดชุมพร
22. นายคงศักดิ์ คงปาน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
23. นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอเมืองชุมพร
24. นายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม
25. นายยุทธชัย จิตอารีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร
26. แพทย์หญิง ปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
27. นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลชุมพร
28. นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
29. นางสาวราตรี จันทรัตน์ ประมงอำเภอละแม
30. นายภาสกร นบนอบ นายด่านตรวจประมงชุมพร
31. นายศักดิ์นรินทร์ อินทร์ช่วย กู้ภัยสายชล
32. นางชงโค นิลสถิต นายกสมาคมประมงปะทิวคลองบางสน
33. จ่าเอก ประกาศิต บัวใช ผู้บังคับการเรือเดินทะเล ภัทรวาริน 88
34. นายพงศ์จักร ขาวสะอาด เรือพงส์จักรวารี 8
35. นายบุญจริง เรืองศิลป์ ชาวประมงละแม
36. นายจอม พังงา ชาวประมงละแม
37. .นายธานี แก่งแก้ว ชาวประมงละแม
38. นางช่อเพชร พังงา ชาวประมงละแม
39. นายแพทย์มรรษยุว์ อิงคภาสกร นายแพทย์เวชศาสตร์ทางทะเล
โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
40. นายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
41. นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
42. นางสาวญาดาวดี มีเพียร หัวหน้าอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธา
ประจำเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
43. นายสาธิต ตันติกฤตยา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนั้น กองทัพเรือ โดยศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล (ทสปช.) เขตทัพเรือภาค 1 และ 2 จะดำเนินการมอบเครื่องหมายดังกล่าว ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกองทัพเรือรายอื่น ๆ จำนวน 1,365 คน แยกเป็น ศูนย์ ทสปช. ในทะเล ทรภ.1 จำนวน 1,052 คน และ ทสปช. ในทะเล ทรภ.2 จำนวน 313 คน ต่อไป

พลเรือเอก เชิงชาย กล่าวว่า เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือมอบให้ผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงของชาติ ทางทะเลและการประกอบคุณประโยชน์ต่างๆให้กับกองทัพเรือ ในกรณีการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยจนได้รับความปลอดภัยหลายนาย จึงขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความปรารถนาดีกับกองทัพเรือตลอดมา สำหรับผู้ได้รับเครื่องหมายนี้ หากจะไปประดับกับเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมอื่นๆ ก็นับว่า เป็นเกียรติกับกองทัพเรือเป็นอย่างยิ่งด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทร. ชงข้อมูล 'เรือดำน้ำ' ให้รัฐบาลชุดใหม่ตัดสินใจ เผยปากีสถานยอมรับเครื่องยนต์จีนแล้ว

พล.ร.อ. เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการทดสอบขีดความสามารถของเรือหลวงช้างว่า การปฏิบัติในเรื่องของยุทโธปกรณ์ที่สนับสนุน

ผบ.ทบ. เยือนสหรัฐ สานสัมพันธ์ความมั่นคง

พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกเดินหน้านโยบายสานสัมพันธ์กับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การฝึกศึกษา การประชุม การต้อนรับและการเดินทางเยือนระหว่าง

ทึ่ง! จ่านักล่าปีกรบพิเศษ ผันชีวิตเป็นพยาบาล ช่วยผู้ป่วยบนเรือหลวงช้าง 792

กองทัพเรือ โดยสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้เปิดโอกาสนำคณะสื่อมวลชนขึ้นเยี่ยมชม แสนยานุภาพ และรับทราบถึงภารกิจอันสำคัญของ เรือหลวงช้าง 792 ซึ่งถือเป็นเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ทัพเรือจัดพิธีบวงสรวงครบรอบ 100 ปี 'วันอาภากร'

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ครบรอบปีที่ 100