กฎกระทรวง แก้เงื่อนไขลดวันต้องโทษ-พักโทษนักโทษเด็ดขาด ลดความแออัดในเรือนจำ

3 ธ.ค.2564 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการราชทัณฑ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกข้อ ๔๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับกำรปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๒ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๒ ในกรณีปกติ นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปอาจได้รับการพักการลงโทษไม่เกินหนึ่งในสามของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด

ในกรณีนักโทษเด็ดขาดมีวันลดวันต้องโทษจำคุกตามมาตรา ๕๒ (๖) ให้นำมารวมกับระยะเวลาพักการลงโทษตามวรรคหนึ่งด้วย”
ให้ไว้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๔

สมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันเรือนจำแต่ละแห่งมีผู้ต้องขังจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาความแออัดภายในเรือนจำ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการและการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและให้โอกาสแก่นักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทำความผิดซ้ำและนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง ซึ่งมีความประพฤติดีและได้รับโทษจำคุกมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เร็วขึ้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพักการลงโทษในกรณีปกติให้แก่นักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ อ่านต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผู้นำฝ่ายค้าน' มโน แผนอำมหิต ใช้ชีวิต 'ตะวัน-แบม' แลกกับการสืบทอดอำนาจเพื่อไม่มีเลือกตั้ง

ฝ่ายค้าน เสนอญัตติด่วน ‘ตะวัน-แบม ม.112’ อดอาหาร ‘ชลน่าน’ ขอศาลเมตตาวางเงื่อนไขประกันตัวเหมาะสม ชี้ติดกำไลอีเอ็มควบคุมพื้นที่24 ชม. เกินขอบเขต ลั่นคนไม่ใช่สัตว์ โยงแผนอำมหิต เอาชีวิตเด็กแลกกับการสืบทอดอำนาจเพื่อไม่มีเลือกตั้ง ‘รมว.ยุติธรรม’ พร้อมทบทวนระเบียบคุมขังที่บ้านได้

'กสม.-ยธ.' ถกปม 'ตะวัน-แบม' อดอาหาร พร้อมดำเนินการปฏิรูปการปล่อยตัวชั่วคราว

กสม.-ยธ.ร่วมถกปม’ตะวัน-แบม’อดอาหาร ยธ.พร้อมดำเนินการปฏิรูปการปล่อยตัวชั่วคราวสนับสนุนหลักประกันในการปล่อยตัว ผ่านกลไกของกองทุนยุติธรรม กสม.หนุนการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายไปยังครม.รัฐสภา

'สมศักดิ์' โยน ขับ 4 กุมารครั้งก่อน เป็นเรื่อง 'บิ๊กป้อม' เผยอยู่พปชร.ต่อ แต่สามมิตรไม่ครบ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายอุตตม สาวนายน และนายสนธิรัตน์

ศาลยกฟ้อง 'วีรโชติ' แพะคดียาเสพติด ติดคุกฟรี 2 ปี เตรียมร้อง ยธ. เยียวยา

ศาลอ่านคำพิพากษา ในคดีที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด เป็นโจทก์ฟ้อง นายวีรโชติ สุทธิกุล จำเลยในคดี ร่วมกันสมคบค้ายาเสพติด และ ฟอกเงิน

'สมศักดิ์' สั่งราชทัณฑ์ดูแล 'ตะวัน-แบม' อดข้าวประท้วง บอกไม่เข้าใจต้องการอะไร

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่มีการจัดกิจกรรม "ยืน หยุด ขัง" เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ ตะวัน และ น.ส.อรวรรณ ภู่พงศ์ หรือแบม

อัปเดต 'ตะวัน' ล้มฟาดพื้น ไม่ขอสแกนหัว 'แบม' น้ำหนักลด 6 โล ขอไปนอนรพ.อื่นไม่ใช่ราชทัณฑ์

- เพจทะลุวัง - ThaluWang โพสต์ Update! 23 ม.ค.66 ล่าสุดทนายเข้าเยี่ยม #ตะวันแบม อดอาหาร-น้ำ วันที่ 6 พบว่า เมื่อคืนที่ผ่าน