สูตรหาร 500 แห้ว ศาลรัฐธรรมนูญชี้ พ.ร.ป.เลือกตัังส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

30 พ.ย.2565 - เมื่อวันที่ 30 พ.ย.65 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีในกรณีที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวม 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ รวมถึงตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 132

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 132 อีกทั้งในร่างกฎหมายเดียวกันมาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 และมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94 ฉะนั้น

สำหรับคดีดังกล่าวเริ่มต้นที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้ยื่นร้องเรียนให้ศาลรัฐธรรมนูญ​พิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญ​ว่าด้วย​การเลือกตั้ง ส.ส. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก​ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาในร่าง ให้วินิจฉัยว่า มาตรา 25 และมาตรา 26 ของร่างพระราชบัญญัติ​ประกอบรัฐธรรมนูญ​ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ขัดกับบทบัญญัติของศาลรัฐธรรมนูญมาตราที่ 93 และ 94 หรือไม่ 

ประเด็นที่สอง คือกระบวนการตราร่างกฎหมาย ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญ กำหนดหรือไม่ เพราะสภาพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ทัน ตามกรอบเวลา 180 วัน หลัง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล พลิกแนวทางการสนับสนุนสูตรคำนวณ ส.ส. จากสูตรหาร 100 ไปเป็นสูตรหาร 500 สุดท้ายมาจบลงที่สูตรหาร 100 เนื่องจากพิจารณาไม่ทัน จึงต้องกลับไปใช้ร่างที่คณะรัฐมนตรี​เสนอ นั่นจึงทำให้น พ.ระวี​ ยื่นร้องว่าสูตรคำนวณ​ส.ส.หาร​ 100 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ​หรือไม่

อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลการวินิจฉัยกรณีดังกล่าวให้ประธานรัฐสภาได้รับทราบ และประธานรัฐสภาจะส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'สส.ก้าวไกล' โต้ ส.ว. อภิปรายบิดเบือน ยื้อประชามติแก้ รธน.ไปอีก 45 วัน

'ณัฐพงษ์' โต้ ส.ว. อภิปรายบิดเบือน ยื้อประชามติแก้ รธน.ไปอีก 45 วัน ยัน แจงเหตุผลชัดเจนแล้ว ถูกต้องตามข้อบังคับ ไม่มีเหตุต้องเตะถ่วงอีก

'นิกร' ขอบคุณศาล รธน. วินิจฉัยฉับไว ช่วยคลายล็อกการเมืองไทยเดินหน้าต่อ

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... รัฐสภา

มือชงสูตรหาร 500 ไม่ติดใจ ศาล รธน. ไม่ขอคำชี้แจงเพิ่ม ปมยื่นตีความหาร 100

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะผู้นำยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบของร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่ ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา

สภายังผวา 'กฎเหล็กกกต.' จัดทำคู่มือแนะนำสมชิก 'ชวน' เตือนหากเสี่ยงให้เลี่ยงการปฏิบัติ

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กำหนดแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งของ ส.ส. ในช่วงระยะเวลา 180 วันก่อนวันครบอายุสภา

'สมคิด-เพื่อไทย' ไม่กังวลศาลตีความกฎหมายเลือกตั้ง-ปม8ปีนายกฯ ลั่นไม่มีผลต่อพท.

'สมคิด-เพื่อไทย' ไม่กังวลศาลตีความกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งกลุ่มที่สนับสนุนหาร 100 และกลุ่มหาร 500 จะได้สิ้นสุดข้อสงสัย ยันเชื่อมั่นทำถูกต้องคนกลั่นแกล้งเสียหายกว่าพท.ส่วนการวินิจฉัยปม8ปีนายกฯก็ไม่มีผลต่อพท.

'ปธ.รัฐสภา' เซ็นแล้ว คำร้อง 'หมอระวี' ค้านสูตรหาร 100 ส่งศาลรธน.เย็นวันนี้

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า จากการตรวจสอบรายชื่อและคำร้องของ น.พ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และคณะที่ ขอให้ประธานรัฐสภา