'นักวิชาการอิสระ' เปรียบเทียบ 'ประยุทธ์-ทักษิณ-ธนาธร' ใครกันแน่ คือที่สุด


'อัษฎางค์'เปรียบเทียบ 'ประยุทธ์ - ทักษิณ - ธนาธร' ใครกันแน่คือที่สุด ชี้ 'ทักษิณ'ไม่ได้เก่งกว่า'ประยุทธ์' ส่วน'ธนาธร'ยิ่งห่างไกลคนละชั้น ยังต้องเรียนอีกเยอะ

21 ม.ค.2565 - นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หัวข้อ เปรียบเทียบ ประยุทธ์ Vs ทักษิณ Vs ธนาธร ใครกันแน่ คือที่สุด มีเนื้อหาดังนี้

ประยุทธ์
เป็นบุตรชายของพันเอก (พิเศษ) ประพัฒน์ จันทร์โอชา และเข็มเพชร จันทร์โอชา มารดาซึ่งรับราชการครู
……………………………………………………………………..
ทักษิณ
เป็นบุตรชายของ นายบุญเลิศ แซ่คู หรือ เลิศ ชินวัตร นักธุรกิจและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
และมารดาคือ นางยินดี ระมิงวงศ์ ธิดาของเจ้าจันทร์ทิพย์กับกิมลี ทุ่งซิ้ว หรือนายเจริญ ระมิงวงศ์ เจ้าของตลาดสันทรายและเป็นเจ้าของโรบ่มยาสูบ
……………………………………………………………………..
ประยุทธ์ Vs ทักษิณ: พื้นฐานครอบครัว
ประยุทธ์ มาจากครอบครัวข้าราชการ
ทักษิณ มาจากครอบครัวนักธุรกิจ
ถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อน สังคมไทยยกย่องข้าราชการสูงกว่า
แต่ปัจจุบัน เราถือว่าเหมือนกัน เท่าเทียมกัน
……………………………………………………………………..
ประยุทธ์
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดลพบุรี
ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากของฝั่งธนบุรี
จบแล้วได้เข้าศึกษาต่อที่…
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รวมทั้งเรียนจบ…
หลักสูตรชั้นนายร้อย
หลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับสูงของสถาบันการศึกษาทางการทหารของไทย
……………………………………………………………………..
ทักษิณ
ทักษิณเรียนจบมัธยมจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่
โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปริญญาโทสาขากระบวนการยุติธรรม
ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี
ปริญญาเอก สาขากระบวนการยุติธรรม
ที่มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต
……………………………………………………………………..
ประยุทธ์ Vs ทักษิณ: การศึกษา
ระดับมัธยมต้น ถือว่าพอๆ กัน
ระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมทหารเหมือนกัน
ระดับชั้นอุดมศึกษา โรงเรียน จปร.ถือว่า ดีกว่า ดังกว่า เข้ายากกว่า เพราะมีคนแข่งขันกันสูงกว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ถ้าเปรียบเทียบอีกแบบก็เหมือนเอาจุฬากับธรรมศาสตร์ มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งดีและดังเหมือนกัน เพียงแต่อย่างไรเสีย สังคมก็ยกให้จุฬาเป็นที่ 1 เหมือน จปร.ที่สังคมยกให้เป็นที่ 1 เหมือนกัน
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ถึง"ประยุทธ์"จะไม่ได้เรียนปริญญาโทและเอกจากอเมริกาเหมือน"ทักษิณ" แต่หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของกองทัพบก เช่นหลักสูตรชั้นนายพัน หลักสูตรเสนาธิการทหารบกและหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถือเป็นหลักสูตรในระดับ Postgraduate เหมือนกัน อาจถือได้ว่ามีการศึกษาที่ไม่ด้อยไปกว่ากัน
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องพื้นฐานการศึกษา ในฐานะที่เป็นด็อกเตอร์จึงยกให้ว่าเรียนสูงกว่า
……………………………………………………………………..
ประยุทธ์
รับราชการเป็น…
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2
แม่ทัพภาคที่ 1
เสนาธิการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารบก
……………………………………………………………………..
ทักษิณ
เรียนจบแล้วรับราชการเป็น…
หัวหน้าแผนกแผน 6 กองวิจัยและวางแผน กองบัญชาการตำรวจนครบาล
รองผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข่าวสาร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ก่อนจะลาออกมาทำธุรกิจเต็มตัวในนามบริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ จำกัด
…………………………………………………………
ประยุทธ์ Vs ทักษิณ: อาชีพ
จะเห็นได้ว่าทักษิณไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพรับราชการตำรวจตามที่ร่ำเรียนมาถึงระดับปริญญาเอก แต่กลับมาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
ในขณะที่”ประยุทธ์”ประสบความสำเร็จในอาชีพรับราชการทหารตามที่ร่ำเรียนมา จนดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพบก คุมกำลังพลกว่า 2 แสนนาย ซึ่งถือได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่าบริษัทชินวัตรหลายเท่า
สรุปว่าการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาจนถึงก่อนมาเข้าสู่การเมือง ถือว่า"เสมอกัน"
กล่าวคือ ทักษิณ ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพนักธุรกิจ ส่วนประยุทธ์ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพข้าราชการทหาร
……………………………………………………………………..
ประยุทธ์ Vs ทักษิณ: ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
ถ้านับถึงปัจจุบัน 21 มกราคม 2565 ก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 7 ปี 5 เดือนเต็ม
ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยเป็นนายกรัฐมนตรีรวมรักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลา 5 ปี 222 วัน
ทักษิณ เป็นคนที่ยึดหลัก แมวสีอะไรก็ได้ ขอให้จับแมวได้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า “ทักษิณวัดความสำเร็จของคนที่ผลงาน โดยไม่สนใจวิธีการ”
เพราะฉะนั้นการที่ทักษิณเป็นนายกฯ ได้ 5 ปี 222 วัน ถือว่าแพ้ประยุทธ์ ที่เป็นนายกฯมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า "ทักษิณไม่ได้เก่งจริง และไม่ได้เก่งไปกว่าประยุทธ์"
……………………………………………………………………..
ถ้าจะเอา"ธนาธร"มาเปรียบเทียบกับ
"ประยุทธ์ และ ทักษิณ"
ยิ่งจะเห็นความแตกต่างชนิดที่เรียกว่า "คนละชั้น"
การศึกษา
ระดับมัธยมต้น
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ของธนาธร โรงเรียนมงฟอร์ตของทักษิณ และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ของประยุทธ์ ถือว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกัน
ระดับมัธยมปลาย
ทางสายสามัญ โรงเรียนเตรียมอุดมฯ คือที่ 1 ในขณะที่โรงเรียนเตรียมทหารก็คือ ที่ 1 ของสายทหาร จึงถือว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกัน
ระดับอุดมศึกษา
โรงเรียนนายร้อย จปร.ถือว่าโดดเด่นและสอบเข้ายากกว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมทั้งต้องถือว่าโดดเด่นและสอบเข้ายากกว่าธรรมศาสตร์อีกด้วย
ระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ยกให้ทักษิณเรียนมาสูงที่สุด ส่วนปริญญาโท 3 ใบของธนาธร กับหลักสูตรของนายทหารระดับสูงอย่างน้อย 4 ใบของ”ประยุทธ์”นั้น ถือว่าผ่านการศึกษาระดับ Postgraduate มาเหมือนๆ กัน
อาชีพ
"ธนาธร" ได้เป็นรองประธานกรรมการบริหารตั้งแต่อายุ 23 ปี ไม่ได้แปลว่าเขามีความสามารถสูง แต่ได้ตำแหน่งนั้นมาเพราะเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวที่เข้ามาทำงานแทนบิดาที่เสียชีวิตไป ถึงแม้ว่าอาจจะอ้างว่ามีผลงานระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนั้น
ซึ่งเทียบไม่ได้กับ"ทักษิณ"ที่บุกเบิกธุรกิจมาด้วยตนเองตั้งแต่เร่ิมต้นจนกลายเป็นธุรกิจหมื่อล้าน
และยิ่งเทียบไม่ได้กับ "ประยุทธ์"ที่ไต่เต้ามาจากข้าราชการระดับต้นจนขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดในกองทัพบก ซึ่งมีกำลังพลกว่า 2 แสนนาย
ในด้านการเมือง
ยิ่งเอาธนาธรไปเปรียบเทียบกับ "ทักษิณและประยุทธ์" ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วไม่ได้เลย และถือว่าพรรษาทางด้านการเมืองของธนาธรยังอยู่ในขั้นมัธยม ในขณะ"ทักษิณและประยุทธ์"อยู่ในขั้นมหาบัณฑิต เพราะธนาธรได้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและเป็น สส.อยู่เพียงเวลาสั้นๆ และรัฐมนตรีก็ยังไม่เคยเป็นเลยด้วยซ้ำ
……………………………………………………………………..
ผลงานในช่วงการเป็นนายกรัฐมนตรี
ของ"ทักษิณ"ไม่ได้เลิศเลอไปกว่า"ประยุทธ์"
ในช่วงที่"ทักษิณ"เป็นนายกฯ เมืองไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ถึงขั้นประเทศชาติล้มละลาย จริงอยู่ว่า"ทักษิณ"คืออีกหนึ่งคนที่ช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ผลงานของ"ทักษิณ"เพียงผู้เดียว เพราะวิกฤตในครั้งนั้นต้องใช้เวลาต่อมาหลังจากทักษิณหนีไปต่างประเทศนานนับสิบปียี่สิบปีถึงกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
แต่ช่วงที่"ประยุทธ์"เป็นนายกฯ ทั้งโลกเกิดวิกฤตโรคโควิดระบาด แต่ภายใต้การบริหารราชการของ"ประยุทธ์"ทำให้ประเทศชาติยังไม่ถึงขั้นล้มละลาย แถมการรับมือกับโรคระบาดยังได้รับความชื่นชม ยกย่องและจัดอันดับให้อยู่ในระดับต้นๆ ของโลกในหลายมิติ นอกจากนี้รัฐบาลประยุทธ์ยังพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าไปได้อีกหลายภาคส่วน เช่นเส้นทางคมนาคม หรือเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่สูงมาก
ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า...
"ทักษิณไม่ได้เก่งอยู่คนเดียว ไม่ได้เก่งไปกว่าคนอื่น และไม่ได้เก่งจริงอย่างที่หลายคนคิด"
"ผมไม่ได้บอกว่าประยุทธ์เก่งสู้ทักษิณ หรือ ทักษิณเก่งสู้ประยุทธ์ ได้หรือไม่
แต่ที่แน่ๆ ทักษิณไม่ได้เก่งกว่าประยุทธ์"
ส่วน"ธนาธร" ไม่ต้องพูดถึง ยังห่างไกลมากและยังต้องเรียนอีกเยอะ
มีคนกลุ่มหนึ่งมองว่า"ทักษิณเก่งกว่าประยุทธ์"
แต่ลืมกันไปว่า "ทักษิณ"เป็นนายกฯ ได้ 5 ปี 222 วัน
ในขณะที่"ประยุทธ์. เป็นนายกฯมาแล้ว 7 ปี 5 เดือน
ซึ่งจากตัวเลขนี้ต้องถือว่า "ประยุทธ์ มีทั้งความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินและความสามารถทางเกมการเมือง ที่หนือกว่า"ทักษิณ" อย่างเห็นได้ชัด
แบบนี้ต้องถือว่า "ทักษิณแพ้ประยุทธ์" ถึงจะถูกต้อง
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า "ทักษิณไม่ได้เก่งจริง และไม่ได้เก่งไปกว่าประยุทธ์"
ส่วน"ธนาธร"ยังต้องเรียนอีกเยอะ ยังห่างไกลกับการเอามาเปรียบเทียบด้วยซ้ำ

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจง 'บิ๊กตู่' ไม่ต้องกักตัว ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ มีผลตรวจยืนยันเป็นโควิด -19 และได้พบกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

นายกฯ เป็นประธานประชุมสนับสนุนงานโครงการหลวง น้อมนำแนวทางพระราชทานของ ร.9

นายกฯ เป็นประธานการประชุม กปส. พร้อมสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยน้อมนำแนวทางพระราชทานรัชกาลที่ 9 และดำเนินงานตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวงในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

นายกฯ ภูมิใจเยาวชนไทยคว้ารางวัลระดับโลก หวังเป็นกำลังสำคัญนำพาสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดและคว้ารางวัลในงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2022 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2022) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

'อัษฎางค์' ยก5เหตุผลเชียร์ 'อัศวิน' หวั่นต้องยกเมืองไทยให้เขากลับประตูหน้าแบบเท่ๆ

'อัษฎางค์'ยก5เหตุผลเชียร์'อัศวิน'ยันไม่ใช่ว่าชอบหรือชื่นชม'อัศวิน'มากกว่า'สกลธี'หรือ'สุชัชวีร์'แต่เราเลือกผู้ว่าฯได้แค่คนเดียว รับต่อให้เอาคะแนนของ3คนมารวมกันยังแพ้'ชัชชาติ' ต้องยกเมืองไทยให้เขากลับประตูหน้าแบบเท่ๆ

'บิ๊กตู่' ฮึ่มกลางครม. ห้ามกมธ.งบฯเรียกรับผลประโยชน์ ใครมีข้อมูลให้รีบรายงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 และ รับทราบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า พ.ร.บ.งบฯจะเข้าสภาฯระหว่างวันที่ 31 พ.ค. -2 มิ.ย.

'บิ๊กตู่' ย้อนเกล็ดพวกพูดเรื่องเก่า ตอนนั้นทำอะไรกันไว้บ้าง ไม่สนขุดรัฐประหารหาเสียงผู้ว่าฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีการหาเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.)