นิทรรศการ‘คิดถึง…สมเด็จย่า’ 50 ปี เส้นทาง’แม่ฟ้าหลวง’

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จย่า” ที่ทรงมีต่อคนไทยจัดนิทรรศการ คิดถึง….สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า  “นิทรรศการ คิดถึง…สมเด็จย่า”  จัดครั้งแรก พ.ศ. 2539 และจัดต่อเนื่องทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทรงเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตทุกด้าน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงเคยรับสั่งว่า ให้คนอยู่กับป่า ท่านจะปลูกป่า ปลูกคน ปีนี้ เป็นปีที่ 50 ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นิทรรศการไม่พูดถึงพระราชประวัติมากนัก เพราะสามารถสืบค้นได้ผ่านนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Exhibition ครั้งก่อน ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดจากจุดเริ่ม ถึงจุดเปลี่ยน สู่โอกาส เดินหน้า “ปลูกป่า ปลูกคน “ เสนอพระราโชบายของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งแต่ปี 2515  จวบจนวันนี้ครบ 50 ปี จากป่าเสื่อมโทรมไม่มีอะไรเลย ทรงปลูกป่า กลายเป็นป่าดอยตุงหลายพันไร่ ปัจจุบันมีการดำเนินการดูแลและปลูกป่าทำโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ก้าวต่อไปพยายามสอนเยาวคนคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับคนอยู่กับป่าได้ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จย่าและในหลวง ร. 9

 “ นิทรรศการครั้งนี้จะเห็นการพัฒนาจากปลูกฝิ่นกลายเป็นปลูกกาแฟพืชทดแทน  แม้กระทั่งประติมากรรม”โต”  เป็นตัวแทนสัตว์มงคลและความก้าวหน้าตามความชื่อไทใหญ่ รวมถึงต๋าแหลว เครื่องจักสานมีลวดลายเป็นมุมแฉก เป็นยันต์ป้องกันสิ่งชั่วร้าย  ภายในงานยังมีโซนอาบป่า เหมือนป่าเล็กๆ ที่เด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้ผ่านการมองเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น  รับรส และสัมผัส  ร้านต้นไม้ดอยตุงจำหน่ายรองเท้านารีดอยตุง  เฟิร์น หน้าวัว เกิดจากการขยายพันธุ์และส่งต่อให้กับชุมชนเพาะปลูก สร้างรายได้  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดอยตุงที่ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ เช่น แมคคาเดเมียรสทรัฟเฟิล มีครัวตำหนักมาจำหน่ายอาหาร เราจำลองดอยตุงมาอยู่ที่นี่  อยากจะสื่อสารเรื่องความยั่งยืนกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานนี้ หลังจบงานที่สยามพารากอน นิทรรศการชุดนี้จะถอดเก็บและนำไปจัดแสดงอีกครั้งที่งานสีสันเชียงราย  “ ท่านผู้หญิงบุตรี กล่าว

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินงานมาครบ 50 ปี ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจะเดินหน้า”ปลูกป่า ปลูกคน” มีเป้าหมายดำเนินการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชิญชวนให้คนก้าวออกจากเมืองมาชื่นชมกับธรรมชาติและป่าไม้ โดยชูเรื่องการอาบป่า ใช้เวลาซึมซับป่า เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาตนเอง ได้สัมผัสความกินดี อยู่ดี ในป่าที่ดีของดอยตุง นอกจากนี้ ครบรอบ 50 ปี เราจะกิจกรรมที่ไร่แม่ฟ้าหลวง  อุทยานศิลปวัฒนธรรม จ.เชียงราย รวบรวมผลงานศิลปะจัดวางของเหล่าศิลปินและศิลปะการแสดงสด ขณะที่บนดอยตุงจัดงานสีสันดอยตุงโดยฉายภาพการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนจัดการประชุมด้านความยั่งยืน ขณะเดียวกันเรานำเสนอกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันดอยตุงเป็นโมเดล Carbon Destination

“ อยากให้คนรุ่นใหม่คิดถึงสมเด็จย่าเรื่องปลูกป่า  ซึ่งเป็นพื้นฐานของเรื่องคาร์บอนเครดิตในป่าของไทยในปัจจุบัน ดอยตุงมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ คนรุ่นใหม่ต้องมองกลับไป ถ้าเมื่อ 50 ปีที่แล้วไม่ได้ปลูกป่า ปัจจุบันจะทำ Carbon Offset หรือการชดเชยคาร์บอนได้มากขนาดนี้ มีผู้เชี่ยวชาญกระจายองค์ความรู้นี้ไปทั่วประเทศ ทุกวันนี้คนดอยตุงอยู่ดีกินดีแล้ว เราก้าวไปอีกขึ้นผู้นำชุมชนรู้จักเศรษฐกิจหมุนเวียน มีส่วนร่วมจัดการขยะมุ่งสู่ Zero Waste Landfill สมเด็จย่าทรงทำมานานแล้ว คนรุ่นใหม่ต้องสืบสานต่อ “ คุณหญิงพวงร้อย กล่าว

ประติมากรรมสื่อผสม”โตสายรุ้ง”สัญลักษณ์ความก้าวหน้า

นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ”แบ่งเป็น 2 โซนที่น่าสนใจ  ได้แก่ โซน 50 ปีเส้นทาง “แม่ฟ้าหลวง”ถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตลอด 50 ปี โดย “สมเด็จย่า” ทรงก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 ด้วยพระราชหฤทัยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ และพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับชุมชนที่ขาดโอกาส วันนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 และยังคงยึดมั่นดำเนินงานและเผยแพร่ตำราแม่ฟ้าหลวงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

แฟชั่นจากเส้นใยขวดพลาสติกใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 โซน“ปลูกป่า ปลูกคน” สมเด็จย่าเสด็จฯ เยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกวันที่ 15 ม.ค.พ.ศ.2530 ทอดพระเนตรป่าเสื่อมโทรมและทรงมีรับสั่งว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นจุดเริ่มต้นแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า ปลูกคน” ให้ชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พร้อมกับแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน จากป่าดอยตุงเกือบ 100,000 ไร่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว วันนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีเป้าหมายดำเนินจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าชุมชนทั่วประเทศถึง 1,000,000 ไร่  

งานเซรามิคของช่างปั้นดอยตุงที่ต่อยอดเพิ่มมูลค่า

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านต้นไม้ดอยตุง  ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์จำหน่ายชุดแฟชั่นที่ใช้เส้นใยพลาสติกที่ผ่านกระบวนการUPCYCLING เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วยังมีสินค้าหัตถกรรมร้อยใจรักษ์จากวัสดุ ทักษะฝีมือ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดด้วยงานออกแบบ  นอกจากนี้ ครัวตำหนักจากดอยตุงมาเสิร์ฟหลากเมนูขึ้นชื่อให้คนเมือง พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปการจัดสวนถาดและการดริปกาแฟสร้างประสบการณ์เรียนรู้ แวะเวียนไปได้นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 25 และ 50 ปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” ระหว่างวันที่ 14 – 24 ต.ค. 2565 ที่สยามพารากอน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไหว้พระโบราณเสริมมงคลงานสงกรานต์ที่สยามพารากอน

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสยามพารากอนจัดงาน “สงกรานต์ประเพณีไทย สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” อัญเชิญ “พุทธบูชา มหาสงกรานต์” 9 องค์สำคัญให้ประชาชนสักการะบูชาเป็นสิริมงคล ณ แฟชั่น แกลลอรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำหรับพระพุทธรูปมงคลโบราณ 9 องค์ กรมศิลปากรเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

'มาริโอ้-คิมเบอร์ลี่' ชวนทีม 'หมอหลวง' สร้างรอยยิ้มทั่วกรุง!

ละคร “หมอหลวง” ช่อง 3 ผลงานของผู้จัดผู้กำกับ “ชุ ชุดาภา” ร่วมกับผู้จัดละคร “ก้อง ปิยะ” แห่งบริษัท โซนิกซ์ บูม 2013 จำกัด เรียกได้ว่าแค่ปล่อยทีเซอร์ละครเป็นน้ำจิ้ม แฟน ๆ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากดูละครใจจะขาด

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต

26 ก.พ.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่ 56 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย

สยามพารากอน ทุ่ม 3 พันล้านปรับโฉมใหม่ ชี้ยอดขายทะลุเป้า 50%

เดินหน้าทรานสฟอร์มโครงการแลนด์มาร์คระดับโลกใจกลางมหานคร สู่การกำหนดนิยามใหม่อีกระดับของที่สุดแห่งความล้ำเลิศที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ ตอกย้ำภาพลักษณ์สยามพารากอนในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญระดับโลก (Global Landmark Destination) ที่มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยใช้งบประมาณลงทุน 3,000 ล้านบาท

น้อมรำลึก ร.9 'เทิดไท้พระภูมิบาล โลซานน์สถิต'

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงครองราชย์ยาวนาน 70 ปี ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยน้ำพระราชหฤทัยงดงามเปี่ยมพระเมตตา ทรงเข้าพระทัยความทุกข์ร้อนของประชาชน ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ